Štatút NSV SR

Štatút NSV SR 2023: https://salonvin.sk/wp-content/uploads/2023/03/statut2023-4.pdf

Štatút NSV SR 2. kolo 2022: statut_2022_jesen

Zmena dátumu na zber vzoriek do 1. kola NSV SR 2022:

Zber vzoriek – od 1. mája 2022 do 12. mája 2022

https://vinko.sk/sutaze/1-kolo-narodny-salon-vin-slovenskej-republiky-2022-448

Aktualizácia Štatútu NSV SR 2022 statut_2022_Rev_10.03.22

Štatút NSV SR 2022 statut_2022

Štatút NSV SR 2021 statut_2021V1

Štatút NSV SR 2020, upravené podmienky jarného kola: statut_2020_jarne kolo zmena

 

Členovia ZVVS

acit s.r.o.

AGROVINOL, spol. s r.o.

BARTAL víno s.r.o.

Château Belá, s.r.o.

Dolium, o.z.

DUFREX s.r.o.

HUBERT J.E. spol.s.r.o.

LÚČNICA, spol. s r.o.

MOKAS, a.s.

MOVINO, spol. s.r.o.

O.K.SERVIS BioPro SK, s. r. o.

Občianske združenie SZEGAB

ORVIN, spol. s r.o.

OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.

Ostrožovič spol. s r.o.

Panonia Winery, s.r.o., divízia Golguz

PEREG, spol. s r. o.

Pivnica Radošina s.r.o.

Pivnica Tibava s.r.o.

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy

Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady

Poľnohospodárske družstvo Čachtice

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob

Poľnohospodárske družstvo Dolný Ohaj

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

Poľnohospodárske družstvo Plavé Vozokany

Poľnohospodárske družstvo Radošinka

Poľnohospodárske družstvo Siladice

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach

Poľnohospodárske družstvo Svodín

Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach

Promitor s.r.o.

Purgina s.r.o.

RAIMEX spol. s r.o.

RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo

REGIA Orechová, s.r.o.

Reva Bojničky, a.s./Vinárstvo Baynach

Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s.

Roľnícke družstvo Bližina

RONA, a.s.

SANVIN s.r.o.

Šintavan s.r.o.

SKALMEX, s.r.o.

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.

Tokaj & Co., s.r.o.

Tokaj Symphony, s.r.o.

Únia enológov SR

Unimpex Bratislava, s.r.o.

Vetropack Nemšová s.r.o.

ViaJur s.r.o.

Vienna DC a.s. prevádzka Château Rúbaň

Villa Vino Rača a.s.

Vinárstvo Berta, s.r.o.

VINÁRSTVO HABSBURG a.s.

Vinárstvo Kopeček s.r.o.

Vinárstvo Vinoma, s.r.o./Agricorn s.r.o.

Vinárstvo Vinpera – Ing. Rastislav Ňukovič

Vinova s.r.o.

VIN.TECH s.r.o.

Vinárske závody Topoľčianky s.r.o.

Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o., Chowaniec a Krajčírovič

Víno Levice s.r.o.

VÍNO MATYŠÁK, s.r.o.

VÍNO MRVA & STANKO, a.s.

VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.

VÍNO NICHTA s.r.o.

VÍNO NITRA, spol. s r.o.

VÍNO-MASARYK s.r.o.

Víno od Francúza s.r.o.

VÍNO VELKEER 1113, s.r.o.

VINS, s.r.o.

VINUM KULT s.r.o.

VIŇA VINICOLA SK s.r.o./Vinárstvo PREDIUM Vráble

VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o.

Vysoké pole s.r.o.

WINTERBERG Skalica s.r.o.

Zámocké vinárstvo, s.r.o.

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, OZ

O Zväze vinohradníkov a vinárov Slovenska

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 

je dobrovoľným združením slovenských vinohradníkov a vinárov. Vznikol zlúčením Zväzu vinohradníkov Slovenska (1992) a Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku (1993)

Dnes má Zväz 104 členov a spolu predstavuje 87 % výroby vína a cca 4300 ha vinohradov. 

Poslanie Zväzu je nasledovné:

 1. zastupuje záujmy členov Zväzu vo vzťahu k orgánom štátnej správy, najmä v oblasti daňovej a colnej, tiež v oblasti tvorby noriem akosti, zdravotných predpisov a ochranných známok,
 2. podieľa sa na tvorbe a novelizácii právnych predpisov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou členov,
 3. zaisťuje ostatné služby na základe konkrétnych požiadaviek členov Zväzu. Tieto sú vždy uvedené v harmonograme činnosti pre dané obdobie,
 4. poskytuje poradenskú činnosť pre svojich členov,
 5. zasadzuje sa o rozvoj a obhajuje postavenie a práva svojich členov v podmienkach trhového hospodárstva,
 6. prehlbuje spoluprácu s partnerskými zväzmi a ďalšími orgánmi a organizáciami,
 7. vykonáva vzdelávacie aktivity súvisiace s problematikou vinohradníctva a vinárstva formou školení a prednášok,
 8. činnosť zväzu vylučuje orientáciu na vlastné podnikanie a na docielenie zisku zo svojej činnosti,
 9. odborne a finančne garantuje a prevádzkuje Národný salón vín Slovenskej republiky,
 10. organizačne a finančne zabezpečuje spoločnú účasť členov Zväzu na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a podobných podujatiach, v rozsahu, na akom sa členovia dohodnú,
 11. uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
 12. testuje a aplikuje nové výskumné poznatky a inovačné technológie,
 13. využíva, udržiava, stará sa a rozširuje genetické zdroje viniča hroznorodého,
 14. overuje/certifikuje dodržiavanie špecifikácií kvality vinárskych produktov.
 15. zostavuje Vinohradnícky a vinársky kódex.

V súčasnosti je Zväz vnímaný jeho partnermi ako dôležité kontaktné spojivo s pestovateľmi hrozna a výrobcami vína, pretože zastupiteľská úloha, ktorú plní, výrazne zjednodušuje komunikáciu. Najvyšším orgánom ZVVS na Slovensku je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza najmenej jedenkrát do roka. 

Projekty a aktivity ZVVS 

 • Jediná uznaná organizácia výrobcov pre sektor vinohradníctva a vinárstva v SR – partner pre všetky orgány štátnej správy
 • Akreditovaná organizácia pre výskum a vývoj
 • Slovenské víno a udeľovanie ocenení osobnostiam
 • Vinárstvo roka
 • Národný salón vín SR
 • Propagácia v SR a v tretích krajinách
 • Spoločné zasielanie vzoriek vín na súťaže
 • Poradenské služby

 

Kto pre vás pracuje:

Tím Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska okrem prezidenta Ing. Vladimíra Mrvu tvoria (na foto zľava doprava):

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., výkonná riaditeľka ZVVS

Je hlavnou tvárou Zväzu. Zastupuje Zväz a jeho členov navonok. Jej hlavnou náplňou sú rokovania v prospech vinohradníkov a vinárov. Má na starosti fungovanie celého Zväzu aj Národného salónu vín SR, vytvára jeho náplň a myšlienky. Je poradcom na telefóne, emaile, pre všetkých vinohradníkov a vinárov. Rieši otázky legislatívy, označovania, súťaží, odborného poradenstva, projektového poradenstva, situačné správy na trhu s vínom a hroznom. 

Ing. Peter Minárik, hlavný someliér NSV SR – Do vinárskeho prostredia patrím odmalička, som rodák z obce Častá, ktorá sa nachádza na Malokarpatskej vínnej ceste a aj vďaka rodine, ktorá mala vinohrady a tradíciu v dorábaní vína. Ďalším krokom bolo rozhodnutie študovať na Strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre, kde som získal veľa teoretických a hlavne praktických skúseností na praxi vo vinárskych podnikoch. Potom som nastúpil na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva. Po ukončení štúdia som pracoval vo viacerých vinárskych podnikoch a istý čas som pôsobil aj v štátnom sektore – na ÚKSÚP-e. Keď sa vyskytla príležitosť pracovať ako someliér v Národnom salóne vín Slovenskej republiky, nezaváhal som a dnes tu pracujem ako hlavný someliér. Manažujem Národný salón vín a hlavne vediem riadené degustácie vrátane privátnych akcií. Rád vám poradím s výberom vín.

Bc. Michaela Ježíková, marketing NSV SR – Vyštudovala som masmediálnu komunikáciu v Trnave a potom marketing v Londýne. Po návrate zo zahraničia som pôsobila v rôznych segmentoch – cez on-line portál, obchodovanie s Čínou, vinárske spoločnosti až po organizovanie a predávanie odborných konferencií. „Vínko“ je mi blízke, lebo sama pochádzam z vinárskej rodiny. Súčasnou náplňou mojej práce je prezentácia Salónu na medzinárodných veľtrhoch, spravujem webovú stránku a sociálne médiá, úzko spolupracujem s BTB (Bratislava Tourist Board) a s partnermi Národného salónu vín, organizujem podujatia Národného salónu vín – teda zastrešujem marketing Národného salónu vín.