Výzva vláde SR

Výzva vláde SR

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorý zastupuje 85 % výroby vína na Slovensku,  žiada vládu Slovenskej republiky, aby boli zamestnanci potravinárskych a poľnohospodárskych podnikov oslobodení  od sankcie povinnej karantény zamestnancov v prípade neúčasti na testovaní. Zamestnávatelia nedokážu ovplyvniť dobrovoľné rozhodnutia svojich zamestnancov, ale  musia  niesť ich následky. Ak zamestnanci neprídu do práce z dôvodu povinnej karantény, nebude mať kto zabezpečiť starostlivosť o vinohrady a spracovanie úrody.

Ako uviedol Ing. Vladimír Mrva, prezident Zväzu „V súčasnosti sa vo vinohradoch, no hlavne v pivnici uskutočňuje množstvo prác. Spracovávame úrodu, a preto si nemôžeme dovoliť výpadok pracovnej sily v tak dôležitom technologickom procese a v termíne mesiaca november.“

Dovoľujeme si preto požiadať vládu SR, aby boli vinohradnícke a vinárske podniky vyňaté z povinnej karantény v prípade neúčasti zamestnancov, pretože nedostatok pracovnej sily bude pre nás likvidačný.

Opakovaná výzva – komplexná informačná databáza

Upozornenie – Doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike prebieha do 30.10.2020 

Vážení partneri, zástupcovia podnikov potravinárskeho priemyslu,

Upozorňujeme vás, že do piatku 30.10.2020 prebieha na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike. 

Poskytnuté údaje budú využité pre účely prípravy systémových opatrení zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí.

Prosíme všetky potravinárske podniky, aby vo vlastnom záujme využili túto príležitosť a zapojili sa do prieskumu.

Termín na jeho vyplnenie sa nebude predlžovať.

Zber údajov pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti a pod gesciou Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Registrácia je možná od 1.októbra 2020 priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia.

Následne budú záujemcovi na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje a ďalšie pokyny pre prístup do aplikácie.

Pre získanie ďalších informácií je možné obrátiť sa na centrum podpory:

  • elektronicky na adresu podporavyrobcov@nppc.sk, alebo
  • telefonicky na číslo: +421 2 50 237 045 v pracovných dňoch od 9:00 do 14:00 hod

Dotazník je prístupný pre všetky podniky potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike.

Doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy bude ukončená 30. októbra 2020, kedy bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie.

 

Stanovisko ZVVS k spotrebnej dani z vína

Vážení vinohradníci a vinári,

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska je zásadne proti návrhu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska na zavedenie spotrebnej dane z vína. Toto opatrenie by prinieslo množstvo administrácie a finančnej záťaže ako na strane vinárov, tak aj na strane štátu. Okrem správy dane samotnej sú tu aj ďalšie vyvolané náklady, ako je potreba opakovaného metrologického overovania, podávania hlásení a pod. Ako dôkaz môže slúžiť aj čiastočná liberalizácia správy spotrebnej dane uplatňovanej v prípade šumivých vín.

Podrobná analýza je tu: SPD_2020

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska trvá na podpore celého segmentu – aj vinohradníkov, aj vinárov. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska trvá na podpore celej vertikály producentov hrozna aj vína od najmenších až po najväčších pestovateľov hrozna a spracovateľov vína.

Zväz na podporu vinohradníctva a vinárstve je tu už 27 rokov. Stál pri zrode moderného slovenského vinárstva, podieľa sa na tvorbe legislatívy, organizačne sa podieľal na zabezpečení súťaže Concours Mondial du Bruxelles v Bratislave a taktiež zabezpečuje účasť slovenských vín na najvýznamnejších medzinárodných súťažiach vín.

Prikladáme záznam z tlačovej konferencie p. Gyimesiho, v ktorej na základe podnetu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska navrhuje zavedenie spotrebnej dane z vína.

Relevanciu tvrdení pána poslanca, prosím, posúďte sami.

https://www.facebook.com/323055121055716/posts/3828196097208250/

Je smutné, že v týchto náročných časoch, miesto toho, aby slovenskí vinohradníci a vinári držali spolu a ponúkali spoločné riešenia súčasnej situácie  tu musíme úplne zbytočne plytvať silami na nezmyselné a neodborné návrhy a celý sektor poškodzujúce klamlivé tvrdenia.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, 16.10.2016

Propagácia slovenských vín v Japonsku

13.10.2020

Pán Suzuki z firmy Misuzu, ktorá podniká na Slovensku, je veľkým fanúšikom slovenského vína. Firma pravidelne spolupracuje so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska na propagácii slovenských vín v Japonsku. Tentokrát Zväz a Misuzu spracovali podklady pre časopis SOMMELIER, ktorý vychádza s nákladom 15 000 výtlačkov. Časopis je určený pre odborníkov, vinárov a someliérov, nie pre laickú verejnosť.
Aj takýmto spôsobom sa vytvára povedomie o slovenskom víne, najmä medzi tými, ktorí ďalej vína predávajú. V Japonsku someliéri neponúkajú vína len hosťom v reštauráciách, ale predávajú ich aj vo vinotékach a obchodných domoch počas častých predajných veľtrhov.
Článok v origináli je tu:

Propagujeme slovenské víno v médiách

08.10.2020

Dnes večer bude zverejnený prvý z podcastov s Petrom Opetom, hudobníkom, členom skupiny Polemic, spisovateľom a zároveň vášnivým milovníkom vín. Žije v Limbachu a má okolo seba skvelých učiteľov, od ktorých sa o víne veľa naučil.

V spolupráci so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska odštartuje 8.10.2020 o 20:00 podcast NA DÚŠOK S PETKOM. V ňom sa bude rozprávať vždy s jedným hosťom na tému víno, predegustujú spolu naslepo 3 vzorky vína z výberu, ktorý dodal Národný salón vín SR a jedno úvodné privítacie vínko. Hostia sú hlavne mediálne známi a zaujímaví ľudia, ktorí víno majú radi, pijú ho a niečo o ňom aj vedia. Raz za čas sa v podcaste objaví aj človek z fachu, vinár, enológ atď.
PODCAST je moderná forma audio aj video obsahu, ktorý bude distribuovaný len na internete. Cieľom projektu je popularizovať slovenské víno pre ľudí vo veku 30+, preto je na internete a preto je vyrábaný zábavnou formou. Celý komunikovaný obsah má pozitívny náboj a mal by motivovať publikum k tomu, aby siahli po krásnom slovenskom víne.
PODCAST bude dostupný tu:
Sociálne siete:
——————————————————-
28.9.2020 bola výkonná riaditeľka ZVVS Ing. J. Kaňuchová Pátková, PhD. hostkou v Devínskonovoveskej televízii, kde porozprávala nielen o úspechoch slovenských vín, ale aj o problémoch v sektore vinohradníctva a vinárstva. Záznam na linku:
—————————————————–
8.10.2020 bola výkonná riaditeľka ZVVS Ing. J. Kaňuchová Pátková, PhD. hostkou v Klube farmárov https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1594

e-shopy SLOVENSKÝCH vinárstiev na jednom mieste

Prinášame vám zoznam e-shopov vinárstiev/odkazov na kolekcie a kontakty na jednom mieste:

 

HUBERT J.E. spol.s.r.o. https://www.hubertonline.sk/
JP Winery vína tu: https://www.jpwinery.sk/shop/
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. https://www.karpatskaperla.sk/produkty
MOVINO, spol. s.r.o. www.movino.sk
Ostrožovič spol. s r.o. https://www.ostrozovic.sk/obchod
Pereg spol.s r.o. https://pereg.sk/obchod/
Pivnica Radošina s.r.o. https://pivnicaradosina.sk/obchod
Pivnica Tibava s.r.o. https://www.facebook.com/pg/Pivnica-Tibava-winery-276994379000693/shop/
PD BA – Vinohrady https://pdvinohrady.sk/collections
REGIA Orechová, s.r.o. https://www.pivnicaorechova.sk/vino/
SANVIN s.r.o. http://www.sanvin.sk/e.shop
Tokaj & Co., s.r.o. http://www.tokaj.sk/sk/produkty/
Villa Vino Rača a.s. https://www.villavinoraca.sk/sk/cart
Chateau Topoľčianky s.r.o. vína tu: https://www.vinotop.sk/pages/sk/produkty.php
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. https://www.vinomatysak.sk/obchod/kategoria/vino/
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. https://www.mrvastanko.sk/objednat-on-line
VÍNO NATURAL Domin&Kušický, s.r.o. https://dominkusicky.sk/
VÍNO NICHTA s.r.o. https://vinonichta.sk/kolekcie/
Víno od Francúza Kontakt zatiaľ: https://www.vinoodfrancuza.sk/sk/kontakt
VÍNO-MASARYK s.r.o. https://vino-masaryk.sk/shop/
VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o. https://www.pavelkavino.sk/eshop/
Zámocké vinárstvo https://www.zamockevinarstvo.sk/sk/nase-vina/
Národný salón vín SR https://salonvin.sk/eshop/

Zoznam linkov budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Prajeme pohodlné nakupovanie.

 

Scroll to top