Tlačová správa ZVVS 16. 02. 2022

Tlačová správa ZVVS 16. 02. 2022

Obchodníci zneužili pandémiu. Kým oni profitujú, naši vinári živoria

Obchodné reťazce postupne zvyšujú predajné ceny slovenských vín, našim vinárom sa však ceny, za ktoré predávajú víno obchodníkom nezvýšili už tri roky po sebe. Obchodníci v čase pandémie profitujú zo svojho dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu, a tak likvidujú slovenských výrobcov vín.

Pandémia úplne znemožnila predaj slovenských vín na rôznych vinobraniach, vinných cestách a iných tradičných podujatiach, na ktorých slovenské víno neodmysliteľne patrí. Zároveň na dlhý čas obmedzila predaj aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach. Jediným odbytovým kanálom pre našich vinárov a zároveň aj jediným miestom, kde sa dalo kúpiť slovenské víno, tak mohol byť obchodný reťazec. Obchodníci však túto skutočnosť zneužili a tlačia na extrémne nízke výkupné ceny slovenských vín. Marža obchodníkov sa však počas pandémie zvýšila o 10 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou.

„V dôsledku zvyšujúcich sa cien energií, obalových materiálov a ďalších vstupných nákladov na nám navýšili výdavky o 12 až 15 % na každej vyrobenej fľaši. Požiadavka obchodných reťazcov na udržanie a dokonca v mnohých prípadoch aj na znižovanie výkupných cien vína, je pre nás neprijateľná. Je na mieste, aby sa obchodníci začali k svojim dlhoročným partnerom dodávateľom správať korektne,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Jaroslava Kaňuchová Pátková.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska požaduje prijatie adekvátnych opatrení, aby sa aktuálna situácia so zvyšujúcimi sa nákladmi na výrobu zastabilizovala. Listom preto zväz požiadal ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana o zorganizovanie okrúhleho stola, pri ktorom by sa problematika prediskutovala a navrhli by sa vhodné riešenia, ktoré by sa v čo možno najkratšom čase uplatnili v praxi. Zväz zároveň apeluje, aby v budúcnosti pri prijímaní núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie v krajine, bola uplatnená aj klauzula, ktorá zakáže zneužívať zvýhodnené postavenie predávajúceho vyplývajúce z prijatých opatrení a obmedzí maržu na hodnotu spred núdzového stavu.

Jaroslava Kaňuchová Pátková

výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska

e-mail: zvhv@zvhv.sk

Concours Mondial du Sauvignon & Rosé Selection 2022

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska spoločným zberom a zľavou na poplatkoch pre členov podporí ďalšie dve medzinárodné súťaže:

1. Concours Mondial du Sauvignon 2022

Prihlasovanie do súťaže je otvorené do 18. februára.

Základné informácie:

Oficiálny deadline: 18. februára 2022, vzorky budú odoslané najneskôr 21. februára, najneskôr v piatok treba vína aj doručiť na zberné miesto.

Počet fliaš:

Jedna vzorka predstavuje 3 fľaše.

Cena za vzorku:

110 eur plus DPH + podiel na dopravných nákladoch, pre členov ZVVS platí 50% zľava z ceny štartovného.

Úhrada štartovného:

Najneskôr v deň doručenia na zberné miesto treba uhradiť štartovné prostredníctvom linkov v e-shope NSV SR:

členovia ZVVS

ostatní

Spôsob prihlasovania:

Na portáli Vínko.sk: https://vinko.sk/sutaze/concours-mondial-du-sauvignon-2022-427

2. Rosé Selection CMB 2022

Na rozdiel od predchádzajúceho roka v tomto ročníku nie je možné prihlásiť ružové vína v neskoršom – májovom termíne, ktorý je vyhradený len pre biele a červené vína. Viac informácií:

https://vinko.sk/zo-sveta/jedna-z-najvacsich-svetovych-sutazi-concours-mondial-de-bruxelles-meni-format-920

Uzávierka prihlášok na súťaž Rosé Selection Concours Mondial de Bruxelles 2022 je 18. februára.

Základné informácie:

Oficiálny deadline: 18. februára 2022, vzorky budú odoslané najneskôr 21. februára, takže platí to čo je uvedené vyššie pre Concours mondial du Sauvignon.

Počet fliaš:

Jedna vzorka predstavuje 4 fľaše.

Cena za vzorku:

160 eur plus DPH + podiel na dopravných nákladoch, pre členov ZVVS platí 50% zľava z ceny štartovného a 100% zľava z ceny dopravy.

Úhrada štartovného:

Najneskôr v deň doručenia na zberné miesto treba uhradiť štartovné prostredníctvom linkov v e-shope NSV SR:

členovia ZVVS

ostatní

Spôsob prihlasovania:

Na portáli Vínko.sk: https://vinko.sk/sutaze/concours-mondial-de-bruxelles-rose-selection-2022-428

Zberné miesto pre obidve súťaže:

Víno Matyšák

Glejovka

Pezinok

Na stránkach organizátora môžete nájsť iné termíny uzávierky súťaže, pre nás však platia tie ktoré uvádzam po dohode s organizátormi súťaží.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. T. Vitteka prostredníctvom emailu tibor@vinko.sk, prípadne telefonicky +421 905 252 061

Spoločná účasť slovenských vinárov na VINALIES – MONDIAL DU ROSÉ 2022

Vážení vinári,
 
pozývame vás na účasť na najprestížnejšej medzinárodnej súťaži zameranej výlučne na ružové vína, VINALIES – MONDIAL DU ROSÉ, ktorá patrí tento rok medzi podporované súťaže ZVVS.
 
Výhody pre všetkých vinárov zo SR
 • spoločný zber, administrácia a preprava – bezplatne, hradí sa z prostriedkov podpory ZVVS
 • zvýhodnené vložné: 118 €/ vz. bez DPH bez ohľadu na počet vzoriek, pre členov ZVVS 50% zľava z vložného (t.j. 59 €/vz bez DPH)  
 
Organizátorom súťaže je Únia enológov Francúzska (UOEF). Súťaž je členom Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov VINOFED a koná sa pod patronátom Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno OIV.
 
18. ročník tejto prestížnej súťaže sa bude konať 17.- 19. marca 2022 v Marseille. 
Štatút súťaže nájdete na stránke: https://mondial-du-rose.com/en/le-concours/reglement
Benefity súťaže:
  • Degustačné komisie zložené najmä z členov Únie enológov Francúzska, doplnené renomovanými medzinárodnými hodnotiteľmi
  • Kategória biovína (vinárstvo musí byť certifikované bio)
  • Trofeje pre najlepšie vína v kategóriách (Trophée Mondial du Rosé):
    • Trophée Rosé: najvyššie hodnotené ružové víno v súťaži
    • Trophée Rosé effervescent: najlepšie šumivé víno
    • Trophée Rosé bio: najlepšie ružové biovíno
    • Trophée Rosé sucré: najlepšie ružové sladké víno (nad 12 g/l red. cukrov)
  • PRIX VINOFED 
   • Špeciálna cena Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov pre najvyššie hodnotené suché vína v súťaži (presné podmienky zverejníme po 15.2.2022)
  • Spätná väzba pre vinárov v podobe slovného hodnotenia všetkých vín ocenených striebornou a zlatou medailou vo FJ a AJ – online na stránke súťaže
  • Novinky 2022: 
    • Po prvý raz na tejto súťaži budú udeľované aj veľké zlaté medaily – GRAND OR (93 – 100 b)
    • Zvyšuje sa limit na udelenie medailí: zlatých – OR (89 – 92,9 b) a strieborných – ARGENT (85 – 88,9 b)
    • Bodové hodnotenia medailových vín budú publikované vo výsledkovej listine a vinári ich môžu uvádzať pri propagácii svojich výsledkov
    • slovné hodnotenia (degustačné komentáre) vo francúzskom aj anglickom jazyku budú poskytnuté vinárom za účelom propagácie dosiahnutých výsledkov 
    • súčasťou slovného hodnotenia bude aj odporúčanie pre snúbenie s jedlom
  • Propagácia výsledkov prostredníctvom UOEF, VINOFED a partnerov
   • propagácia prostredníctvom newslettrov, príspevov na sociálnych sieťach vrátane živých vstupov počas súťaže, masívna mediálna kampaň
Podrobné inštrukcie s termínmi prihlasovania a zberu nájdete v prílohe Inštrukcie. Stručné zhrnutie:
 • Vyplňte priloženú Tabuľku a zašlite nám ju mailom na edita@vinalma.sk a sekretariatzvvs@gmail.com
 • Registrovať a prihlasovať svoje vína bude každý účastník sám on-line na stránke súťaže https://mondial-du-rose.com/en/inscription/
 • Prístupové údaje sú zhodné s tými, ktoré používate na vinalies-internationales.com
 • V prípade, že si želáte, aby sme Vás a Vaše vzorky prihlásili, prosím, oznámte mi to obratom na edita@vinalma.sk. Táto služba je bezplatná!
 • Rozbory aj etikety sa dajú načítať priamo z Vášho počítača pri registrácii alebo dodatočne
 • Poštou sa neposielajú žiadne doklady, ani sa neprikladajú k zásielke vína
 • Registračné poplatky (vložné) sa neplatia organizátorovi pri registrácii, uhradíte ich cez Národný salón vín SR  cez tieto linky v (nájdete ich aj v Inštrukciách):
 • POZOR !!! DÔLEŽITÉ !!! Všetci účastníci zo SR: Pri registrácii vzoriek a potvrdení platby prevodom zmeňte v systéme fakturačnú adresu a zadajte adresu Zväzu (nájdete ju v Inštrukciách) !!!!
 • Zberné miesto – Víno Matyšák, Pezinok (presná adresa a kontakt v prílohe Inštrukcie)
 • Posielajú sa 4 ks fliaš z každej vzorky
Termíny:
 • Prihlásenie on-line môžete urobiť už teraz, najneskôr do 28. februára 2022.
 • Zaslanie vyplnenej Tabuľky (viď príloha) najneskôr do 28. februára 2022 mailom na edita@vinalma.sk a sekretariatzvvs@gmail.com
 • Úhrada registračných poplatkov cez NSV SR: najneskôr do 1. marca 2022 
 • Doručenie do zberného miesta: od 21. februára. do 1.marca 2022 

Inštrukcie VinaliesMondialRosé 2022

VinaliesMondialRose_Slovakia2022

Scroll to top