Tlačová správa k reštrukturalizácii vinohradov

Tlačová správa k reštrukturalizácii vinohradov

13.11.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska požiadal  ministra pôdohospodárstva Ing. Jána Mičovského o podporu na dofinancovanie opatrenia reštrukturalizácia vinohradov formou štátnej pomoci.

„Potrebujeme mať konkurencieschopné vinohrady – vysadené vhodnou odrodou a na vhodných miestach, aby sme vedeli produkovať vína najvyššej kvality s chráneným označením pôvodu. Nechceme tu len vyplakávať, že stále sa sem vozia iba lacné vína zo zahraničia. Sami sa snažíme investovať a vybudovať vinohrady, ktoré obstoja čo do výberu odrody aj do množstva produkcie a výsledok – hrozno na výrobu vína – bude vedieť konkurovať aj cenou“, uviedla  Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD. výkonná riaditeľka  Zväzu.

Reštrukturalizácia vinohradov je jedno z najlepších opatrení, ktoré môžu vinohradníci čerpať. Umožňuje nanovo vysadiť vinohrad, a to každému záujemcovi, ktorý sa chce venovať vinohradníctvu. Záujemcov je ale veľmi veľa a dotácie poskytnuté z Európskej únie nestačia. Zväz preto navrhuje, aby aj štát vlastnými zdrojmi prispel k realizácii tohto opatrenia. „Budujeme architektúru tejto krajiny na ďalších 30 rokov, a preto by malo byť v záujme štátu k nej prispieť. Štát doteraz prednostne prispieval miliónovými investíciami do budovania automobiliek, ale myslíme si, že je najvyšší čas podporiť aj zelenú architektúru Slovenska. Vinohrady okrem krajinotvorby a biodiverzity prispievajú aj k tvorbe pracovných miest či už pri obhospodarovaní, spracúvaní hrozna, predaji vína alebo agroturistike. Sú to zamestnanecké miesta vytvorené na 30 rokov“, uvádza prezident Zväzu Ing. Vladimír Mrva.

Vinohradníci, ktorí toto opatrenie čerpajú, ho ale musia najprv celé zaplatiť. Zobrali si na to úvery s tým, že EU im preplatí aspoň 50 – 75%. Dnes sa ale dozvedajú, že nedostanú toľko, koľko je v návrhu nariadenia vlády, ale možno o 30 – 50 % menej. S tým nesúhlasia. Zobrali sme si úvery na výsadbu vinohradov a zrazu dostaneme nižšiu pomoc ako sme očakávali. Ohrozená je sebestačnosť firiem, tisícky pracovných miest. Banky nám už na ďalšie fungovanie neposkytnú úvery, pretože dostaneme nálepku „nedôveryhodný“ klient, uvádzajú vinohradníci.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska preto žiada ministra pôdohospodárstva Ing. Jána Mičovského, aby podporil konkurencieschopnosť vinohradníkov a dofinancoval opatrenie formou štátnej pomoci. Ako uviedol Ing. Vladimír Mrva prezident Zväzu: „Aj v programovom vyhlásení vlády je uvedená podpora vinohradníctva. Žiadame len, aby vláda dodržala sľub a vinohradníkov aj naozaj podporila.“

Sme proti zvyšovaniu poplatkov za recykláciu skla

10.11.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska zásadne nesúhlasí s ďalším zvyšovaním poplatkov pre vinárov. Tentokrát majú platiť ďalšie ZVÝŠENÉ  POPLATKY ZA RECYKLÁCIU SKLA a to už od 1.januára 2021.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska sa zúčastnil  rozporového konania na Ministerstve životného prostredia dňa 9.11.2020. MŽP  predložilo novelu vyhlášky,  v ktorej navrhuje zvýšiť poplatok za recykláciu skla na minimálne 100 Eur/tonu.  Ešte v septembri pritom návrh hovoril o  poplatku za recykláciu skla vo výške 90 Eur/tonu.  Za dva roky by tak poplatky vzrástli minimálne o 17 %. Poplatok za recykláciu pritom platia výrobcovia potravín, v tomto prípade vinári.

Štandardná vínová fľaša pritom váži okolo 400 gramov,  fľaše na šumivé víno sú ešte ťažšie a vážia 600 g. Akékoľvek zvyšovanie ceny sa okamžite prejaví  na nákladoch vinárov, výrobca vína musí z každej fľaše zaplatiť minimálne 4 centy na recykláciu.

Skla pritom zo všetkých recyklovateľných materiálov vyzbierame najviac,  viac ako 80 %.  Za posledných 10 rokov pritom náklady na recykláciu vzrástli o viac ako 400 %.    Máme za to, že doterajšie poplatky sú dostatočné na zabezpečenie recyklácie skla a ich ďalšie zvyšovanie prinesie naopak upustenie od používania tohto tradičného materiálu.

Ako uviedol prezident Zväzu Ing. Vladimír Mrva, „Už teraz je sektor na kolenách. Akékoľvek ďalšie zvyšovanie nákladov je pre nás neprijateľné a zlomí nám väz. Poplatky za recykláciu rastú každým rokom, avšak nikde nevidíme, že by sa viac skla aj naozaj vyzbieralo. Celý systém je zle nastavený a žiadame o jeho hĺbkovú zmenu”. Ako uviedla výkonná riaditeľka ZVVS Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.  „Do celého odpadového hospodárstva  nie je totiž zahrnutý koncový spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o miere recyklácie a aj jej nákladoch. Spotrebiteľovi chýba motivácia, aby akýkoľvek odpad vrátane skla recykloval.  Len morálne hľadisko na ochranu životného prostredia nestačí”.

 

Scroll to top