Sme proti zvyšovaniu poplatkov za recykláciu skla

Sme proti zvyšovaniu poplatkov za recykláciu skla

10.11.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska zásadne nesúhlasí s ďalším zvyšovaním poplatkov pre vinárov. Tentokrát majú platiť ďalšie ZVÝŠENÉ  POPLATKY ZA RECYKLÁCIU SKLA a to už od 1.januára 2021.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska sa zúčastnil  rozporového konania na Ministerstve životného prostredia dňa 9.11.2020. MŽP  predložilo novelu vyhlášky,  v ktorej navrhuje zvýšiť poplatok za recykláciu skla na minimálne 100 Eur/tonu.  Ešte v septembri pritom návrh hovoril o  poplatku za recykláciu skla vo výške 90 Eur/tonu.  Za dva roky by tak poplatky vzrástli minimálne o 17 %. Poplatok za recykláciu pritom platia výrobcovia potravín, v tomto prípade vinári.

Štandardná vínová fľaša pritom váži okolo 400 gramov,  fľaše na šumivé víno sú ešte ťažšie a vážia 600 g. Akékoľvek zvyšovanie ceny sa okamžite prejaví  na nákladoch vinárov, výrobca vína musí z každej fľaše zaplatiť minimálne 4 centy na recykláciu.

Skla pritom zo všetkých recyklovateľných materiálov vyzbierame najviac,  viac ako 80 %.  Za posledných 10 rokov pritom náklady na recykláciu vzrástli o viac ako 400 %.    Máme za to, že doterajšie poplatky sú dostatočné na zabezpečenie recyklácie skla a ich ďalšie zvyšovanie prinesie naopak upustenie od používania tohto tradičného materiálu.

Ako uviedol prezident Zväzu Ing. Vladimír Mrva, „Už teraz je sektor na kolenách. Akékoľvek ďalšie zvyšovanie nákladov je pre nás neprijateľné a zlomí nám väz. Poplatky za recykláciu rastú každým rokom, avšak nikde nevidíme, že by sa viac skla aj naozaj vyzbieralo. Celý systém je zle nastavený a žiadame o jeho hĺbkovú zmenu”. Ako uviedla výkonná riaditeľka ZVVS Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.  „Do celého odpadového hospodárstva  nie je totiž zahrnutý koncový spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o miere recyklácie a aj jej nákladoch. Spotrebiteľovi chýba motivácia, aby akýkoľvek odpad vrátane skla recykloval.  Len morálne hľadisko na ochranu životného prostredia nestačí”.

 

Scroll to top