Projekty

PROJEKT CLIMVINO

Projekt CLIMVINO

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska je v rámci programu Interreg SK-AT zapojený do cezhraničného projektu CLIMVINO – Zníženie rizika ochorení viniča pre lepšie a zdravšie hrozno. Ústredným cieľom tohto projektu je prostredníctvom dát z meteostaníc a predikčných programov dlhodobé zníženie používania pesticídov v rakúskom Burgenlande a na Slovensku. Do projektu sú zapojené aj dve stredné školy, ktoré pripravujú do praxe budúcich vinohradníkov a vinárov.

Vedúcim partnerom projektu je rakúsky inštitút Forschungsinstitut für Energie und Umweltplanung, Wirtschaft und Markt analysen. Do projektu sú okrem Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) zapojené aj ďalšie inštitúcie- Bundesamt für Weinbau, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre a Spojená škola Rakovice.

Rozpočet projektu: 1 265 365,86 Eur

Trvanie júl 2019 – október 2022

Dosiahnuté výsledky:

 • 24 meteostaníc v Rakúsku
 • 25 meteostaníc na Slovensku
 • Web stránka www.climvino.eu
 • E-kniha voľne dostupná ISBN 978 – 80 – 8148 – 665- 4
 • Skriptá pre odborné školy ISBN 978 – 80 – 8148 – 666 – 1
 • Aplikácia CLIMVINO pre odborné školy voľne dostupná
 • Zborník s abstraktami výsledkov ISBN 978 – 80 – 8148 – 667 – 8
 • Vzdelávacie aktivity – pre vinohradníkov, online, in situ, na školách
 • Odborné cesty študentov aj vinohradníkov do Rakúska
 • Analýza biodiverzity – mikroorganizmov, škodcov vo vinohradoch
 • Diagnostický prístroj IC gene na analýzu Botrytiscinerea, Brettanomyces, Flavescencedorée, Xylellafastidiosa
 • Skríning vinohradov pomocou UAV (dronov)

Kompletné výsledky projektu CLIMVINO nájdete na web stránke www.climvino.eu

Projekt CLIMVINO je financovaný z projektu Program spolupráce Interreg V-A SK-AT: Zníženie rizika ochorení viniča pre lepšie a zdravšie hrozno – CLIMVINO (č. 305021X645).

web: www.climvino.eu

ClimVino data

Záverečný seminár: https://www.zvvs.sk/zaverecny-seminar-k-projektu-climvino-interreg-at-sk/