Poradenstvo

PROJEKT SMART VITICULTURE – PORADENSKÉ SLUŽBY pre vinohradníkov a vinárov

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska poskytol PORADENSKÉ SLUŽBY pre svojich vinohradníkov a vinárov. Celkom bolo poskytnutých 40 poradenských služieb. Projekt SMART VITICULTURE bol podporený z „Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“
Certifikovaní Poradcovia:
Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.
Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.
Ing. Peter Minárik
Ing. Tatiana Szabová
Najväčší záujem bol:
– o kontrolu na Brettanomyces v pivnici
– o kontrolu zdravotného stavu vo vinohradoch
– o izoláciu vlastných kvasiniek
– o vytvorenie 3 nových špecifikácií pre chránené označenia pôvodu
– naučiť vinohradníkov pracovať s predikčným portálom viti.skymaps.sk
Tešíme sa na ďalšiu pomoc pre vinohradníkov a vinárov, projekt poradenstva pokračuje aj v tomto roku!!!