Kvalita

slovenských vín

Slovenské vína môžeme rozdeliť do 3 kvalitatívnych kategórií – víno, víno s chráneným zemepisným označením, víno s chráneným označením pôvodu.

Víno – stolové víno, víno bez zemepisného označenia. Víno najnižšej kategórie, vyrába sa z hrozna s cukornatosťou 13 NM.

Chránené zemepisné označenie alebo CHZO – predstavuje strednú kategóriu vín. Zaraďujú sa sem miestne špecifické a regionálne vína. Patrí sem napríklad aj burčiak.

Chránené označenie pôvodu alebo CHOP – predstavuje najvyššiu kategóriu vín Európskej únie, ktoré podliehajú ochrane. Sú zapísané v registri chránených označení vín E-Bacchus. Pre SR podliehajú ochrane názvy – Malokarpatská, Južnoslovenská, Stredoslovenská, Nitrianska, Východoslovenská a vinohradnícka oblasť Tokaj. Synonymom CHOP špecifickým pre SR je výraz Districtus Slovakia Controlatus alebo DSC, D.S.C. Predstavuje najvyššiu kategóriu vín v Slovenskej republike. Do tejto kvalitatívnej kategórie zaraďujeme akostné vína a akostné vína s prívlastkom.

Burčiak – nápoj známy iba v strednej Európe. Kvasiaci hroznový mušt, ktorý má minimálne 0,5 % obj. alkoholu, najviac okolo 5 – 6 % obj. Kvasiaci mušt je vo fáze burčiaku iba niekoľko hodín.

Tradičné názvy vín v SR

Akostné vínozávisí od oblasti, cukornatosť hrozna pri zbere začína od 16 – 17o NM muštu
Akostné víno s prívlastkom:
Bobuľový výbervyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 26o NM
Kabinetnévyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 19o NM
Neskorý zbervyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 21o NM
Výber z hroznavyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 23o NM
Bobuľový výbervyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 26o NM
Hrozienkový výbervyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 28o NM
Cibébový výbervyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 28o NM
z bobúľ hrozna zušľachtených účinkom Botrytis cinerea Persoon
Ľadovévyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 27o NM
hrozno bolo zberané pri teplote -7o C.
Slamovévyrobené z hrozna s cukornatosťou minimálne 27o NM,
hrozno bolo skladované tri mesiace na slame

Tieto názvy sú označované ako tradičné názvy, nesmie ich mať žiadne iné víno vo svete.

Najjednoduchším pravidlom pre rozlíšenie kvality vína je zemepisné určenie – čím menšia zemepisná oblasť, z ktorej bolo hrozno zberané, tým vyššia kategória vína.

Scroll to top