Kontakt

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava

IČO: 30806470
IČ DPH: SK2020799418

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Obvodným úradom Bratislava reg. číslo OVVS 100/1993 – Ta

Tel. kontakt:
0948 410 826

Emailové kontakty:
sekretariatzvvs@gmail.com, office@zvvs.sk

Pre verejné obstarávanie: obstaravanie@zvvs.sk

Projekty: projekt@zvvs.sk

 

Bankové údaje:

Tatra banka: 2624768789 /1100

Scroll to top