Kontakt

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

Dukelská 21

920 01 Hlohovec

IČO: 30806470
IČ DPH: SK2020799418

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb vedenom v Trnave reg. číslo VVS/2023/ZZPO – 111

Bankové údaje: SK81 1100 0000 0026 2419 4172

Kontakty:

Ing. Vladimír Mrva, prezident ZVVS

officezvvs@gmail.com

 

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., výkonná riaditeľka

officezvvs@gmail.com

https://www.facebook.com/ZVVSlovenska

 

Ing. Peter Minárik, hlavný someliér NSV SR, poradenstvo

info@salonvin.sk, 02/455 299 67, 02/591 008 54

 

Bc. Michaela Ježíková, marketing NSV SR

marketing@salonvin.sk, 0904 001 272

https://www.facebook.com/narodnysalonvinslovenskejrepubliky