Kontakt

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

Pražská 15
811 04 Bratislava

IČO: 30806470
IČ DPH: SK2020799418

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Obvodným úradom Bratislava reg. číslo OVVS 100/1993 – Ta

Bankové údaje: SK81 1100 0000 0026 2419 4172

Kontakty:

Ing. Vladimír Mrva, prezident ZVVS

officezvvs@gmail.com

 

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., výkonná riaditeľka

officezvvs@gmail.com

https://www.facebook.com/ZVVSlovenska

 

Ing. Peter Minárik, hlavný someliér NSV SR, poradenstvo

info@salonvin.sk, 02/455 299 67, 02/591 008 54

 

Bc. Michaela Ježíková, marketing NSV SR

marketing@salonvin.sk, 0904 001 272

https://www.facebook.com/narodnysalonvinslovenskejrepubliky

Scroll to top