Stanovy

Aktuálne znenie stanov Zväzu vinohradníkov a vinárov

stanovy okt 2020