Záverečný seminár k projektu Climvino (Interreg AT-SK)

Dňa 19.10.2022 sa v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre konal Záverečný odborný seminár projektu CLIMVINO.
Hlavným cieľom seminára bolo umožniť všetkým vinohradníkom a vinárom prístup k meteodátam a do predikčného programu na predpovedanie tlaku múčnatky a peronospóry v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Program s priloženými prednáškami na stiahnutie:
• Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD. (ZVVS) – úvodný príhovor, predstavenie projektu a jeho partnerov a dosiahnuté výsledky na Slovensku PWPCLIMVINO_Modra_JP_okt2022
• Dipl. Ing. Richard Schonstein (AEGG)- úvodný príhovor hlavného partnera projektu, dosiahnuté výsledky v Rakúsku
• Dr. Bernhard Tiefebrunner, (BAWB) – Ako sa šíria choroby viniča v Rakúsku vplyvom klimatických zmien – čo sa zistilo v rámci projektu

Climvino_AEEG_Tätigkeiten_2022-10-19

Präsentation ClimVino Finale

• Ing. Ján Baráni (Barani Design, s.r.o.) – Meteostanica ako nevyhnutná súčasť agrotechnológie vinohradov
• Ing. Kornél Czíria (Skymaps s.r.o.) – Využitie predikčného systému VITI vo vinohradníctve – zverejnenie prístupového kódu a krátke zaškolenie do systému, jeho prínos
• Ing. Stanislav Barok (ÚKSUP) – Karanténni škodcovia viniča a šetrné postupy vo vinohradoch, UKSUP Modra 2022 SVOŠ_Barok
• Ing. Ervín Jankura (NPPC) – Vírusové ochorenia viniča na Slovensku CLIMVINO_Jankura
• Ing. Katarína Ďurčanská, PhD. (ZVVS) – predstavenie prístroja IC gene – analýzy na Botrytis cinerea (z hrozna, muštu, vina), Brettanomyces (vino), Flavescence dorée (listy), Xylella fastidiosa (listy) CLIMVINO_KD_okt2022

Projekt CLIMVINO je financovaný z projektu Program spolupráce Interreg V-A SK-AT:
Zníženie rizika ochorení viniča pre lepšie a zdravšie hrozno – CLIMVINO (č. 305021X645).

Všetko o projekte nájdete na webe https://www.climvino.eu/