Tlačová správa k reštrukturalizácii vinohradov

Tlačová správa k reštrukturalizácii vinohradov

13.11.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska požiadal  ministra pôdohospodárstva Ing. Jána Mičovského o podporu na dofinancovanie opatrenia reštrukturalizácia vinohradov formou štátnej pomoci.

„Potrebujeme mať konkurencieschopné vinohrady – vysadené vhodnou odrodou a na vhodných miestach, aby sme vedeli produkovať vína najvyššej kvality s chráneným označením pôvodu. Nechceme tu len vyplakávať, že stále sa sem vozia iba lacné vína zo zahraničia. Sami sa snažíme investovať a vybudovať vinohrady, ktoré obstoja čo do výberu odrody aj do množstva produkcie a výsledok – hrozno na výrobu vína – bude vedieť konkurovať aj cenou“, uviedla  Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD. výkonná riaditeľka  Zväzu.

Reštrukturalizácia vinohradov je jedno z najlepších opatrení, ktoré môžu vinohradníci čerpať. Umožňuje nanovo vysadiť vinohrad, a to každému záujemcovi, ktorý sa chce venovať vinohradníctvu. Záujemcov je ale veľmi veľa a dotácie poskytnuté z Európskej únie nestačia. Zväz preto navrhuje, aby aj štát vlastnými zdrojmi prispel k realizácii tohto opatrenia. „Budujeme architektúru tejto krajiny na ďalších 30 rokov, a preto by malo byť v záujme štátu k nej prispieť. Štát doteraz prednostne prispieval miliónovými investíciami do budovania automobiliek, ale myslíme si, že je najvyšší čas podporiť aj zelenú architektúru Slovenska. Vinohrady okrem krajinotvorby a biodiverzity prispievajú aj k tvorbe pracovných miest či už pri obhospodarovaní, spracúvaní hrozna, predaji vína alebo agroturistike. Sú to zamestnanecké miesta vytvorené na 30 rokov“, uvádza prezident Zväzu Ing. Vladimír Mrva.

Vinohradníci, ktorí toto opatrenie čerpajú, ho ale musia najprv celé zaplatiť. Zobrali si na to úvery s tým, že EU im preplatí aspoň 50 – 75%. Dnes sa ale dozvedajú, že nedostanú toľko, koľko je v návrhu nariadenia vlády, ale možno o 30 – 50 % menej. S tým nesúhlasia. Zobrali sme si úvery na výsadbu vinohradov a zrazu dostaneme nižšiu pomoc ako sme očakávali. Ohrozená je sebestačnosť firiem, tisícky pracovných miest. Banky nám už na ďalšie fungovanie neposkytnú úvery, pretože dostaneme nálepku „nedôveryhodný“ klient, uvádzajú vinohradníci.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska preto žiada ministra pôdohospodárstva Ing. Jána Mičovského, aby podporil konkurencieschopnosť vinohradníkov a dofinancoval opatrenie formou štátnej pomoci. Ako uviedol Ing. Vladimír Mrva prezident Zväzu: „Aj v programovom vyhlásení vlády je uvedená podpora vinohradníctva. Žiadame len, aby vláda dodržala sľub a vinohradníkov aj naozaj podporila.“

Scroll to top