28. ROČNÍK VINALIES INTERNATIONALES PARIS 2022 – POKYNY

28. ROČNÍK VINALIES INTERNATIONALES PARIS 2022 – POKYNY

AKTUALIZÁCIA 14.1.2022

Dohodli sme predĺženie termínu uzávierky prihlášok na VINALIES INTERNATIONALES PARIS 2022.
Termíny:
 • Prihlásenie on-line môžete urobiť už teraz, najneskôr však do 24.1.2022.
 • Zaslanie vyplnenej tabuľky najneskôr do 24.1.2022 e-mailom na edita@vinalma.sk a sekretariatzvvs@gmail.com!!!
 • Úhrada nákladov za účasť na účet ZVVS: najneskôr do 24.1.2022 
 • Doručenie do zberného miesta: od 17. do 25.1.2022  – termín zostáva nezmenený

AKTUALIZÁCIA 11. 01. 2022

Radi by sme Vám pripomenuli, že sa blíži termín uzávierky prihlášok na jednu z najprestížnejších medzinárodných súťaží vína – VINALIES INTERNATIONALES PARIS 2022.

Stručná rekapitulácia termínov:

 • Prihlásenie on-line môžete urobiť už teraz, najneskôr však do 17.1.2022.
 • Zaslanie vyplnenej tabuľky najneskôr do 17.1.2022 mailom na edita@vinalma.sk a sekretariatzvvs@gmail.com !!! (nájdete ju na konci textu)
 • Úhrada nákladov za účasť na účet ZVVS: najneskôr do 17.1.2022
 • Doručenie do zberného miesta: od 17. do 25.1.2022

Dôležité upozornenie:

Pri prihlasovaní online je potrebné, aby všetci účastníci zo SR zmenili fakturačnú adresu na:

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava, Slovakia
VAT: SK2020799418

Je to potrebné kvôli zmene operačného systému organizátora, inak by nemohol byť uplatnený 
špeciálny tarif pre účastníkov zo SR.

Adresa prihlasovateľa zostáva nezmenená, teda každý účastník je evidovaný samostatne a takto bude figurovať v zoznamoch, PR materiáloch, na diplomoch atď.

(Pokiaľ ste už vína prihlásili “po starom”, prosím, dajte to vedieť obratom Ing. Ďurčovej, fakturačnú adresu zmení u administrátora.)

Všetky podrobnosti nájdete v pôvodnom maili a v prílohách.

================================================

INŠTRUKCIE NA PRIHLÁSENIE A ZASLANIE VZORIEK na Vinalies Internationales Paris 2022

Spoločnú účasť na súťaži pre všetkých slovenských vinárov bude tento rok opäť zabezpečovať Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska  (ZVVS) v spolupráci s Ing. Editou Ďurčovou, DipWSET & WA, +421903221292, edita@vinalma.sk.

V priloženom .pdf súbore nájdete kompletné pokyny. Z nich vyberáme:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK + OSTATNÉ SLUŽBY: 

 • Účastnícky poplatok (vložné) je 59,- € za každú vzorku (bez DPH), t.j. 70,80 € s DPH pre členov ZVVS.
 • Poplatok pre ostatných vinárov je 118,- € bez DPH, t.j. 141,60 € s DPH.
 • Všetci slovenskí účastníci v rámci koordinovanej spoločnej účasti neplatia žiadne ďalšie poplatky. Dopravu zabezpečuje a hradí ZVVS. Táto je  pre všetkých účastníkov zdarma.
 • Úhrada vložného:

Kliknite na príslušný link a zadajte počet vzoriek. Príde Vám zálohová faktúra a po úhrade aj riadna faktúra od ZVVS:

 1. a) Členovia ZVVS:

https://salonvin.sk/produkt/vinalies-paris-2022-clenovia-zvvs/

 1. b) Ostatní vinári:

https://salonvin.sk/produkt/vinalies-paris-2022-ostatni/

 KOMPLETNÉ POKYNY nájdete v súbore Instrukcie VI2022

Tabuľka údajov o zasielaných vzorkách:

VinaliesParis_Slovakia2022

Scroll to top