8. Valné zhromaždenie Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska

Valné zhromaždenie ZVVS sa uskutoční dňa 20.9.2022 od 14.00 vo Vinárskych závodoch Topoľčianky.

Prídu odborní zástupcovia z UKSUPu, PPA a MP RV SR, ktorí odprezentujú zásadné informácie k dianiu na úrovni EU a ako sa nás to dotkne, rovnako aj financovanie reštrukturalizácie vinohradov a novej SOT s vínom od roku 2023. Pozvaný je aj minister pôdohospodárstva.

Dovoľujeme si všetkých členov ZVVS požiadať o potvrdenie účasti, aby sme vedeli zabezpečiť priestory. Kontakt: officezvvs@gmail.com.

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť, môžete splnomocniť iného člena ZVVS, aby vás zastúpil.