Sme proti zvyšovaniu poplatkov za recykláciu skla

Sme proti zvyšovaniu poplatkov za recykláciu skla

10.11.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska zásadne nesúhlasí s ďalším zvyšovaním poplatkov pre vinárov. Tentokrát majú platiť ďalšie ZVÝŠENÉ  POPLATKY ZA RECYKLÁCIU SKLA a to už od 1.januára 2021.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska sa zúčastnil  rozporového konania na Ministerstve životného prostredia dňa 9.11.2020. MŽP  predložilo novelu vyhlášky,  v ktorej navrhuje zvýšiť poplatok za recykláciu skla na minimálne 100 Eur/tonu.  Ešte v septembri pritom návrh hovoril o  poplatku za recykláciu skla vo výške 90 Eur/tonu.  Za dva roky by tak poplatky vzrástli minimálne o 17 %. Poplatok za recykláciu pritom platia výrobcovia potravín, v tomto prípade vinári.

Štandardná vínová fľaša pritom váži okolo 400 gramov,  fľaše na šumivé víno sú ešte ťažšie a vážia 600 g. Akékoľvek zvyšovanie ceny sa okamžite prejaví  na nákladoch vinárov, výrobca vína musí z každej fľaše zaplatiť minimálne 4 centy na recykláciu.

Skla pritom zo všetkých recyklovateľných materiálov vyzbierame najviac,  viac ako 80 %.  Za posledných 10 rokov pritom náklady na recykláciu vzrástli o viac ako 400 %.    Máme za to, že doterajšie poplatky sú dostatočné na zabezpečenie recyklácie skla a ich ďalšie zvyšovanie prinesie naopak upustenie od používania tohto tradičného materiálu.

Ako uviedol prezident Zväzu Ing. Vladimír Mrva, „Už teraz je sektor na kolenách. Akékoľvek ďalšie zvyšovanie nákladov je pre nás neprijateľné a zlomí nám väz. Poplatky za recykláciu rastú každým rokom, avšak nikde nevidíme, že by sa viac skla aj naozaj vyzbieralo. Celý systém je zle nastavený a žiadame o jeho hĺbkovú zmenu”. Ako uviedla výkonná riaditeľka ZVVS Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.  „Do celého odpadového hospodárstva  nie je totiž zahrnutý koncový spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o miere recyklácie a aj jej nákladoch. Spotrebiteľovi chýba motivácia, aby akýkoľvek odpad vrátane skla recykloval.  Len morálne hľadisko na ochranu životného prostredia nestačí”.

 

Výzva vláde SR

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorý zastupuje 85 % výroby vína na Slovensku,  žiada vládu Slovenskej republiky, aby boli zamestnanci potravinárskych a poľnohospodárskych podnikov oslobodení  od sankcie povinnej karantény zamestnancov v prípade neúčasti na testovaní. Zamestnávatelia nedokážu ovplyvniť dobrovoľné rozhodnutia svojich zamestnancov, ale  musia  niesť ich následky. Ak zamestnanci neprídu do práce z dôvodu povinnej karantény, nebude mať kto zabezpečiť starostlivosť o vinohrady a spracovanie úrody.

Ako uviedol Ing. Vladimír Mrva, prezident Zväzu „V súčasnosti sa vo vinohradoch, no hlavne v pivnici uskutočňuje množstvo prác. Spracovávame úrodu, a preto si nemôžeme dovoliť výpadok pracovnej sily v tak dôležitom technologickom procese a v termíne mesiaca november.“

Dovoľujeme si preto požiadať vládu SR, aby boli vinohradnícke a vinárske podniky vyňaté z povinnej karantény v prípade neúčasti zamestnancov, pretože nedostatok pracovnej sily bude pre nás likvidačný.

Opakovaná výzva – komplexná informačná databáza

Upozornenie – Doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike prebieha do 30.10.2020 

Vážení partneri, zástupcovia podnikov potravinárskeho priemyslu,

Upozorňujeme vás, že do piatku 30.10.2020 prebieha na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike. 

Poskytnuté údaje budú využité pre účely prípravy systémových opatrení zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí.

Prosíme všetky potravinárske podniky, aby vo vlastnom záujme využili túto príležitosť a zapojili sa do prieskumu.

Termín na jeho vyplnenie sa nebude predlžovať.

Zber údajov pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti a pod gesciou Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Registrácia je možná od 1.októbra 2020 priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia.

Následne budú záujemcovi na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje a ďalšie pokyny pre prístup do aplikácie.

Pre získanie ďalších informácií je možné obrátiť sa na centrum podpory:

  • elektronicky na adresu podporavyrobcov@nppc.sk, alebo
  • telefonicky na číslo: +421 2 50 237 045 v pracovných dňoch od 9:00 do 14:00 hod

Dotazník je prístupný pre všetky podniky potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike.

Doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy bude ukončená 30. októbra 2020, kedy bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie.

 

Stanovisko ZVVS k spotrebnej dani z vína

Vážení vinohradníci a vinári,

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska je zásadne proti návrhu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska na zavedenie spotrebnej dane z vína. Toto opatrenie by prinieslo množstvo administrácie a finančnej záťaže ako na strane vinárov, tak aj na strane štátu. Okrem správy dane samotnej sú tu aj ďalšie vyvolané náklady, ako je potreba opakovaného metrologického overovania, podávania hlásení a pod. Ako dôkaz môže slúžiť aj čiastočná liberalizácia správy spotrebnej dane uplatňovanej v prípade šumivých vín.

Podrobná analýza je tu: SPD_2020

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska trvá na podpore celého segmentu – aj vinohradníkov, aj vinárov. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska trvá na podpore celej vertikály producentov hrozna aj vína od najmenších až po najväčších pestovateľov hrozna a spracovateľov vína.

Zväz na podporu vinohradníctva a vinárstve je tu už 27 rokov. Stál pri zrode moderného slovenského vinárstva, podieľa sa na tvorbe legislatívy, organizačne sa podieľal na zabezpečení súťaže Concours Mondial du Bruxelles v Bratislave a taktiež zabezpečuje účasť slovenských vín na najvýznamnejších medzinárodných súťažiach vín.

Prikladáme záznam z tlačovej konferencie p. Gyimesiho, v ktorej na základe podnetu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska navrhuje zavedenie spotrebnej dane z vína.

Relevanciu tvrdení pána poslanca, prosím, posúďte sami.

https://www.facebook.com/323055121055716/posts/3828196097208250/

Je smutné, že v týchto náročných časoch, miesto toho, aby slovenskí vinohradníci a vinári držali spolu a ponúkali spoločné riešenia súčasnej situácie  tu musíme úplne zbytočne plytvať silami na nezmyselné a neodborné návrhy a celý sektor poškodzujúce klamlivé tvrdenia.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, 16.10.2016

Propagácia slovenských vín v Japonsku

13.10.2020

Pán Suzuki z firmy Misuzu, ktorá podniká na Slovensku, je veľkým fanúšikom slovenského vína. Firma pravidelne spolupracuje so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska na propagácii slovenských vín v Japonsku. Tentokrát Zväz a Misuzu spracovali podklady pre časopis SOMMELIER, ktorý vychádza s nákladom 15 000 výtlačkov. Časopis je určený pre odborníkov, vinárov a someliérov, nie pre laickú verejnosť.
Aj takýmto spôsobom sa vytvára povedomie o slovenskom víne, najmä medzi tými, ktorí ďalej vína predávajú. V Japonsku someliéri neponúkajú vína len hosťom v reštauráciách, ale predávajú ich aj vo vinotékach a obchodných domoch počas častých predajných veľtrhov.
Článok v origináli je tu:

Propagujeme slovenské víno v médiách

08.10.2020

Dnes večer bude zverejnený prvý z podcastov s Petrom Opetom, hudobníkom, členom skupiny Polemic, spisovateľom a zároveň vášnivým milovníkom vín. Žije v Limbachu a má okolo seba skvelých učiteľov, od ktorých sa o víne veľa naučil.

V spolupráci so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska odštartuje 8.10.2020 o 20:00 podcast NA DÚŠOK S PETKOM. V ňom sa bude rozprávať vždy s jedným hosťom na tému víno, predegustujú spolu naslepo 3 vzorky vína z výberu, ktorý dodal Národný salón vín SR a jedno úvodné privítacie vínko. Hostia sú hlavne mediálne známi a zaujímaví ľudia, ktorí víno majú radi, pijú ho a niečo o ňom aj vedia. Raz za čas sa v podcaste objaví aj človek z fachu, vinár, enológ atď.
PODCAST je moderná forma audio aj video obsahu, ktorý bude distribuovaný len na internete. Cieľom projektu je popularizovať slovenské víno pre ľudí vo veku 30+, preto je na internete a preto je vyrábaný zábavnou formou. Celý komunikovaný obsah má pozitívny náboj a mal by motivovať publikum k tomu, aby siahli po krásnom slovenskom víne.
PODCAST bude dostupný tu:
Sociálne siete:
——————————————————-
28.9.2020 bola výkonná riaditeľka ZVVS Ing. J. Kaňuchová Pátková, PhD. hostkou v Devínskonovoveskej televízii, kde porozprávala nielen o úspechoch slovenských vín, ale aj o problémoch v sektore vinohradníctva a vinárstva. Záznam na linku:
—————————————————–
8.10.2020 bola výkonná riaditeľka ZVVS Ing. J. Kaňuchová Pátková, PhD. hostkou v Klube farmárov https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1594

e-shopy SLOVENSKÝCH vinárstiev na jednom mieste

Prinášame vám zoznam e-shopov vinárstiev/odkazov na kolekcie a kontakty na jednom mieste:

 

HUBERT J.E. spol.s.r.o. https://www.hubertonline.sk/
JP Winery vína tu: https://www.jpwinery.sk/shop/
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. https://www.karpatskaperla.sk/produkty
MOVINO, spol. s.r.o. www.movino.sk
Ostrožovič spol. s r.o. https://www.ostrozovic.sk/obchod
Pereg spol.s r.o. https://pereg.sk/obchod/
Pivnica Radošina s.r.o. https://pivnicaradosina.sk/obchod
Pivnica Tibava s.r.o. https://www.facebook.com/pg/Pivnica-Tibava-winery-276994379000693/shop/
PD BA – Vinohrady https://pdvinohrady.sk/collections
REGIA Orechová, s.r.o. https://www.pivnicaorechova.sk/vino/
SANVIN s.r.o. http://www.sanvin.sk/e.shop
Tokaj & Co., s.r.o. http://www.tokaj.sk/sk/produkty/
Villa Vino Rača a.s. https://www.villavinoraca.sk/sk/cart
Chateau Topoľčianky s.r.o. vína tu: https://www.vinotop.sk/pages/sk/produkty.php
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. https://www.vinomatysak.sk/obchod/kategoria/vino/
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. https://www.mrvastanko.sk/objednat-on-line
VÍNO NATURAL Domin&Kušický, s.r.o. https://dominkusicky.sk/
VÍNO NICHTA s.r.o. https://vinonichta.sk/kolekcie/
Víno od Francúza Kontakt zatiaľ: https://www.vinoodfrancuza.sk/sk/kontakt
VÍNO-MASARYK s.r.o. https://vino-masaryk.sk/shop/
VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o. https://www.pavelkavino.sk/eshop/
Zámocké vinárstvo https://www.zamockevinarstvo.sk/sk/nase-vina/
Národný salón vín SR https://salonvin.sk/eshop/

Zoznam linkov budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Prajeme pohodlné nakupovanie.

 

Stretnutie zväzov a združení v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva

Dnes, 29.9.2020, sa v priestoroch Agroinštitútu Nitra konalo stretnutie zväzov a združení v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Tu je ich spoločné stanovisko:
Agropotravinárske zväzy a združenia podporujú výzvu SPPK premiérovi.
Odborné agropotravinárske zväzy a združenia podporujú Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru vo výzve predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, aby urýchlene riešil nahromadené problémy v agropotravinárskom sektore. Zhodli sa v utorok 29. septembra 2020 zástupcovia zväzov a združení na spoločnom stretnutí v Nitre.
Slovenskí zeleninári, ovocinári, vinohradníci a vinári, pestovatelia cukrovej repy, prvovýrobcovia mlieka, chovatelia ošípaných a hovädzieho dobytka, zástupcovia dodávateľov pôdohospodárskej techniky, hydinári, včelári, pestovatelia obilnín a pekári, ktorí zastupujú producentov, spracovateľov a poskytovateľov služieb v slovenskom agropotravinárstve, apelujú na vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby riešilo zásadné témy, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Vážnym problémom je veľmi slabá komunikácia zo strany ministerstva smerom k tým, ktorí každý deň zabezpečujú poľnohospodársku a potravinovú produkciu, minimálne zapájanie odborníkov zo strany poľnohospodárov a potravinárov do jednotlivých procesov a málo podporných opatrení na zlepšenie súčasného stavu.
Situácia sa dostala do polohy, keď je nutné nahromadené problémy v sektore urýchlene riešiť. „Po diskusiách s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme dospeli k záveru, že súčasné vedenie nevie priniesť relevantné a konkrétne riešenia na zlepšenie našej konkurencieschopnosti. Reálne sa obávame ďalšieho vývoja v chlebovom odvetví. Situácia je mimoriadne vážna,“ zhodli sa odborné agropotravinárske zväzy a združenia na dnešnom spoločnom stretnutí v Nitre. Žiadajú preto premiéra, aby sa situácii v agropotravinárskom sektore osobne venoval a vyjadril sa, akým spôsobom ju bude riešiť.
 
Výzvu podporujú:
AGRION- Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky
Ovocinárska únia SR
Slovenská holsteinská asociácia
Slovenský cukrovarnícky spolok
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Slovenský zväz včelárov
Únia hydinárov Slovenska
Združenie pestovateľov obilnín
Združenie pre rozvoj bezorbových technológií v RV
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo
Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Tlačová správa k výsledkom súťaže NSV SR a situácii v sektore

Kolekcia slovenských top vín je kompletná, aký bude ročník 2020?

(Bratislava, 10.9. 2020) Národný salón vín Slovenskej republiky je zrkadlom slovenského vinárstva. Pod jednou strechou nájdete vína všetkých kategórií, rozmanitých štýlov, vína zo všetkých vinohradníckych oblastí. Je ukážkou umu slovenských vinárov. Nenájdete tu síce víno od každého slovenského vinára (to by potom musela byť nie stovka, ale kolekcia takmer tisícky vín), napriek tomu je Národný salón vín považovaný za reprezentatívnu kolekciu top 100 slovenských vín. Každý rok sa táto kolekcia obmieňa, erudovaní hodnotitelia vyberajú vína v dvoch kolách. „Jarné“ kolo je venované šumivým vínam, ružovým vína a bielym vínam vyrobeným zo skorých odrôd. V „jesennom“ kole sa stovka doplní vínami ostatných kategórií.  

Jesenné kolo hodnotenia

V dňoch 8. – 10. septembra 2020 sa konalo druhé kolo hodnotenia do Národného salónu vín Slovenskej republiky. Vzhľadom na dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel sa hodnotenie predĺžilo na tri dni.  Hodnotili sa výhradne tiché vína – konkrétne biele (suché, polosuché a polosladké), červené (suché, polosuché a polosladké), prírodne sladké vína bez rozdielu farebnosti a tokajské vína. Na rozdiel od prvého kola sú to skôr vína s potenciálom zrenia. V tomto prípade je nálepka na fľaši tiež odporúčaním pre zákazníka, že víno môže odložiť aj do archívu.

Sedem komisií, v každej 5 hodnotiteľov a jeden predseda komisie, hodnotilo spolu viac než 500 vzoriek vín od 54 výrobcov. Každé víno sa v anonymnej degustácii hodnotí pomocou 100-bodového systému Medzinárodnej únie enológov, v každej komisii na korektné hodnotenie dohliada predseda. Komisie tvoria skúsení enológovia, výrobcovia, someliéri a novinári, ktorí vybrali 75 vín v súlade so štatútom súťaže.

Po troch dňoch hodnotenia nasleduje tzv. „rozstrel“. Vybraní hodnotitelia vyberajú šampióna v dvoch kategóriách – tiché biele suché vína a tiché červené suché vína. Tieto dve kategórie sú v súťaži najširšie zastúpené. V praxi to znamená, že v rozstrele sa stretne najvyššie hodnotené víno z týchto dvoch kategórií z každej zo siedmich komisií. Šampión bielych suchých vín sa tohto roku vyberal zo 133 vzoriek a šampión červených suchých vín z 99 vzoriek.

Vína ocenené titulom šampión kategórie Národný salón vín SR 2020 sú:

Šampióni 2. kola Národného salónu vín SR

Kategória Výrobca Víno
Biele suché Mrva & Stanko Rizling vlašský, neskorý zber, 2019
Biele polosuché a polosladké Pereg Devín, polosladké, 2019
Červené suché Víno Matyšák CabernetSauvignon 2015,Prestige GOLD, výber z hrozna
Červené polosuché a polosladké Mrva & Stanko Dunaj, polosuchý, bobuľový výber, 2018
Prírodne sladké vína Chateau Topoľčianky Rizling vlašský, ľadové víno, 2017
Tokajské vína Tokaj &co. Tokajská esencia 2003

Kompletnú 75-ku víťazov jesenného kola nájdete tu:

2_kolo_narodny_salon_vin_slovenskej_republiky_2020_vysledky_nsv_sr_2020_pdf_202009101611

 

Pripomíname tiež víťazov jednotlivých kategórií prvého, jarného kola Národného salónu vín SR. 

Šampióni 1. kola Národného salónu vín SR

Kategória Výrobca Víno
Šumivé vína Pavelka a syn Sekt Pavelka, Blanc de blanc, brut
Biele skoré aromatické odrody suché až polosladké Víno Matyšák MullerThurgau 2019, suché, neskorý zber
Ružové suché Mrva & Stanko CabernetSauvignonrosé 2019, suché, akostné
Ružové polosuché a polosladké Víno Matyšák CabernetSauvignonrosé2019, polosladké, bobuľový výber

Víťazi jarného kola:

1_kolo_narodny_salon_vin_slovenskej_republiky_2020_vysledky_nsv_sr_pdf_202005221355

Národný salón vín SR je trvalou expozíciou najlepších slovenských vín, ktoré môžu návštevníci celoročne ochutnať a zakúpiť si v Múzeu vinohradníctva v Apponyiho paláci v Bratislave. Organizátorom a prevádzkovateľom NSV SR je Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska. Vína sa vyberajú v dvoch kolách ‐ v máji a septembri ‐ tie najlepšie vína, ktoré reprezentujú slovenský top výber. Kompletnú kolekciu vín a viac informácií nájdete na webovej stránke www.salonvin.sk. 

Aký bol ročník 2020? Aké môžeme očakávať vína?

Rok 2020 bol nielen pre slovenských vinohradníkov a vinárov výnimočne náročný. Celú spoločnosť zasiahli obmedzenia týkajúce sa pandémie spojenej s rozšírením ochorenia COVID-19. Situácia ovplyvnila aj predaj vína, veľké zásoby nepredaného vína blokujú kapacity v pivniciach slovenských vinárstiev. Väčšina výrobcov tak má problémy so spracovaním suroviny nového ročníka.

Vinohradnícky ročník 2020 sa po niekoľkých extrémnych ročníkoch ukazuje ako štandardný. Jarné mrazy vinohrady nezasiahli, v tom čase sa vinič len prebúdzal. Vo väčšine vinohradníckych oblastí nezaznamenali ani prílišné sucho. Suchšie obdobie vystriedali primerané zrážky, v suchších oblastiach vinič čerpal zásoby vody z hĺbky. Leto bolo vo všeobecnosti slnečné, ale našťastie nie veľa dní dosahovali teploty nad 30 °C. Pomerne chladné letné noci sú príčinou vyšších, ale stále optimálnych koncentrácií kyselín v muštoch, okolo 7 g/l. Zber úrody ročníka 2020 je mierne posunutý – prakticky reálne začína až dnes. Prvé, skôr dozrievajúce odrody sa zberajú pri priemernej cukornatosti 17 – 19 °NM (stupňov normalizovaného muštomeru). Neskoršie odrody už dnes dosahujú 20 – 21 °NM, čiže o 2 týždne dosiahnu optimálnych 23 °NM. Hodnotiť modré odrody je dnes ešte priskoro, vývoj by mohlo pozitívne ovplyvniť babie leto.

Zdravotný stav úrody ročníka 2020 hodnotíme ako nadpriemerne dobrý. Vinohradníci zaznamenali len väčší tlak múčnatky. Ale inak čo sa týka iných chorôb  – nič, čo by skúsený vinohradník nezvládol. Predpokladáme zdravé, optimálne vyzreté hrozno. Aktuálna výmera slovenských vinohradov je 8500 hektárov. Pri priemerných výnosoch v novovysadených vinohradoch 9 t/ha a na starších plochách 3,5 – 4,5 t/ha predpokladáme celkový objem produkcie vína ročníka 2020 na 31 milión litrov.

Aktuálna situácia pre slovenských vinohradníkov a vinárov sa môže na prvý pohľad javiť ako priaznivá, v skutočnosti je viac než kritická. Na rozdiel od iných tradičných vínorodých krajín sú slovenskí vinohradníci a vinári denne vystavovaní problémom, ktoré ich zaťažujú viac než je únosné. Napriek tomu, že zamestnávajú významnú časť obyvateľstva s nižším vzdelaním, sú v nezávideniahodnej a nesmierne neistej situácií. Novému programovému obdobiu chýba jasná koncepcia, nie je jasné čoho sa budú týkať pripravované podpory. Absencia jasnej vízie stavia slovenských vinohradníkov pred rozhodnutie, či budú v ďalšom roku vinič strihať alebo klčovať. Nezostáva nám nič iné, ako apelovať na kompetentných na rázne, pružné a cielené riešenie problémov našich vinohradníkov a vinárov. Tak ako v iných krajinách, aj na Slovensku je kľúčovým faktorom slovenský spotrebiteľ, ktorý preferenciou slovenských vín môže byť taktiež nápomocný.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) je dobrovoľným združením slovenských vinohradníkov a vinárov. Vznikol zlúčením Zväzu vinohradníkov Slovenska (1992) a Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku (1993). Združuje takmer stovku slovenských vinohradníkov a vinárov. ZVVS zastupuje záujmy členov Zväzu vo vzťahu k orgánom štátnej správy, podieľa sa na tvorbe a novelizácii právnych predpisov, poskytuje poradenskú činnosť, prehlbuje spoluprácu s partnerskými zväzmi a ďalšími orgánmi a organizáciami, vykonáva vzdelávacie aktivity, zabezpečuje spoločnú účasť členov Zväzu na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a podobných podujatiach. ZVVS taktiež uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti vinohradníctva a vinárstva,testuje a aplikuje nové výskumné poznatky a inovačné technológie,overuje/certifikuje dodržiavanie špecifikácií kvality vinárskych produktov a zostavuje Vinohradnícky a vinársky kódex.V súčasnosti je Zväz vnímaný jeho partnermi ako dôležité kontaktné spojivo s pestovateľmi hrozna a výrobcami vína, pretože zastupiteľská úloha, ktorú plní, výrazne zjednodušuje komunikáciu. Najvyšším orgánom ZVVS na Slovensku je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza najmenej jedenkrát do roka. ZVVS tiež zastrešuje, odborne a finančne garantuje a prevádzkuje Národný salón vín Slovenskej republiky (www.salonvin.sk), ktorý je situovaný v historickom centre Bratislavy.

Vydal: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Pražská 15, 81104 Bratislava; a  Národný salón vín SR, Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava www.salonvin.sk, info@salonvin.sk

 

Tlačová správa ZZZS, OÚ SR a ZVVS, september 2020

Pestovatelia od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú riešenia. Tie neprichádzajú, a preto uvažujú o ukončení pestovania.

Zeleninári, ovocinári,zemiakari, vinohradníci a vinári už niekoľko rokov poukazujú na slabý záujem štátu o oblasť špeciálnej rastlinnej výroby. Od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú, že bude oveľa aktívnejšie presadzovať naplnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, ktoré hovorí o zvýšení potravinovej sebestačnosti a nastavení spravodlivého systému podpôr v poľnohospodárstve.

Celú tlačovú správu nájdere tu:

Tlačová správa ZZZS 9 2020

Burčiak ročníka 2020

V aktuálnom ročníku môžu vinári ponúkať svojim zákazníkom burčiak v období od 15. augusta do 31. decembra 2020. Nazreli sme „pod pokrievku“ slovenským vinohradníkom a vinárom a ponúkame prehľad, ako to u nich tento rok vyzerá.

Burčiak je nápoj, ktorý nájdete všade tam, kde sa produkuje víno. Málokde na svete ho však aj s obľubou konzumujú. Väčšina sveta si radšej počká na víno. V mnohých krajinách, ako napr. v Portugalsku, sa takýto produkt stále nazýva „muštom“. V ostatných krajinách majú pre tento nápoj svoje pomenovanie – burčák, Federweiss, Sturm, Sauser. V Rakúsku sa pije aj vyčistený rampáš, ktorý sa nazýva „Heuriger“, ten sa však začína ponúkať na Martina (11. novembra). Do kategórie mladých vín patria i naše svätomartinské a svätokatarínske vína. V Nemecku sa môžete stretnúť s „Jungwein“, vo Francúzsku si vychutnáte „vin nouveau“ („vin primeur“) a „novello“ v Taliansku. No a každý tretí novembrový mesiac sa skoro v každom kúte sveta pije legendárne „Beaujolais Nouveau“. Burčiak sa síce podľa zákona smie predávať do konca kalendárneho roka, no v novembri či decembri ho už nahrádza mladé víno. Aj slovenskí vinári ponúkajú čoraz častejšie svoje mladé víno nedočkavým zákazníkom už koncom kalendárneho roka.

Čo je to vlastne burčiak? Je to štádium medzi hroznom a vínom. Vyrába sa z hrozna predovšetkým bielych odrôd, môžete však natrafiť aj na burčiak červený, či skôr ružový. Slovenská legislatíva definuje burčiak ako „kvasiaci hroznový mušt vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky“. Prípustná je aj chaptalizácia (docukrenie) muštu, ak bola vykonaná v súlade so zákonom, čo predstavuje maximálne 4,25 kg cukru na 100 litrov hroznového muštu. Cukornatosť muštu, z ktorého sa burčiak vyrába, musí mať podľa vinárskeho zákona minimálne 13 °NM. Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi len v období roka, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna na jeho výrobu, ktoré do 30. júna tohto roka určí ministerstvo a vyhlási vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Burčiak ročníka 2020 môžu vinári začať ponúkať od 15. augusta 2020. Nedočkaví predajcovia boli už v tomto termíne pripravení ponúknuť zákazníkom burčiak.  V skutočnosti bolo však máloktoré hrozno dostatočne dozreté. Väčšina renomovaných vinárov očakáva, že burčiak na trh uvedie minimálne o týždeň neskôr, niektorí dokonca až na prelome augusta a septembra. Vyzretosť suroviny záleží nielen od odrody ale tiež od terroiru a najmä od počasia. Tento rok bolo zatiaľ počasie vo väčšine vinohradníckych oblastí Slovenska priaznivé, nebezpečné krúpy potrápili vinohradníkov najmä na Záhorí. Na rozdiel od ostatných ročníkov je aktuálny ročník mierne „posunutý“. Hrozno budeme zbierať o pár dní, možno týždňov neskôr. V srdci Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, v Modre, ešte týždeň po 15. auguste máloktorá odroda dosahuje cukornatosť vhodnú na zber. Irsai Oliver zberajú pri 17 °NM (stupňov normalizovaného muštomeru), inak by im pri zbere „pomohla“ divá zver. Srnky, diviaky ale tiež bažanty si radi pochutnávajú na sladkých bobuliach hrozna. Nepotrebujú ani refraktometer, ktorí vinohradníci používajú na kontrolu cukornatosti hrozna vo vinohrade. Ale aj skúsení vinohradník už pohľadom dokáže usúdiť ako to vo vinohrade vyzerá. Väčšina strapcov má tvrdé zelené bobule – Pesecká leánka má cukornatosť 12 °NM, Veltlínske zelené len 9 °NM. Tieto odrody si na oberačku budú musieť počkať.

Burčiak zväčša obsahuje 4 – 6 % obj. alkoholu a viac alebo menej zvyškového cukru.  Je dostupný len počas krátkeho obdobia a je určený na okamžitú spotrebu. Výhodou je, že ak sa nám zdá príliš sladký, stačí vydržať zopár hodín a kvasinky môžu zvyškový cukor „spapať“. Niekto obľubuje len mierne rozkvasený mušt obsahujúci okolo 1 % obj. alkoholu, iný zase vyhľadáva osviežujúcejší variant „takmer-rampáš“. Nariadenie Rady ES č. 1493/1999 definuje burčiak ako čiastočne prekvasený hroznový mušt obsahujúci min 1 % obj. alkoholu a max. 3/5 celkového alkoholu, ktorý vznikne fermentáciou cukru v mušte (pri cukornatosti 16 °NM by to teda bolo okolo 6 % obj. alkoholu).

Burčiak je neoddeliteľnou súčasťou vinobraní a iných ľudových veselíc. Napriek  narastajúcej obľube ho mnohí odsudzujú, dokonca ho nazývajú „bolehlav“, zvyknú mu pripisovať negatívne účinky. Za tie nemôže burčiak samotný, ale zvolená technológia. Ako by mal teda správny burčiak vyzerať? Veľmi dôležitá je farba. Mala by byť žlto-zelenkavá, neželané sú hnedé odtiene, tie svedčia o nie príliš čerstvom produkte. Takisto prílišný sediment nám naznačuje zlé, prípadne žiadne odkalenie východiskového muštu. Odkalenie je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú výslednú kvalitu burčiaku. V neodkalenom mušte (a teda i v burčiaku, ktorý je z takéhoto muštu vyrobený) sa totiž nachádzajú pozostatky šupiek, ale i postrekov a mechanických nečistôt pochádzajúcich z hrozna. Jednoduchým odkalením sa tieto látky odstránia. Každý burčiak však môže obsahovať jemný sediment,  ktorý je zapríčinený sedimentujúcimi kvasinkami. No a bez kvasiniek by nebolo ani burčiaku. Mimochodom, práve kvasinky sú hlavným zdrojom vitamínov a zdraviu prospešných látok (tiamín, kyselina nikotínová, kyselina pantoténová…).

V minulosti prevládal názor, že najlepšie je piť burčiak teplý. Fermentujúci mušt sa nechladil, a teda vznikajúce teplo toto médium zahrievalo. Dnešná moderná technológia však preferuje fermentáciu pri nižších teplotách. Nízka teplota fermentácie zachováva v burčiaku aromatické látky. A správny burčiak má predsa voňať, azda i preto sa vyrába zo skorých aromatických odrôd ako sú Irsai Oliver či Muškát moravský… V sortimente slovenských výrobcov by ste však našli aj burčiak vyrobený z iných odrôd, napríklad Rulandské šedé, Chardonnay, Sauvignon, či Rizling vlašský alebo rýnsky.

Zvyškový (ešte neprefermentovaný) cukor dáva burčiaku hladkosť a dojem nealkoholického nápoja. Kvasinkami produkovaný etanol a oxid uhličitý zas dráždivosť a sviežosť. Buket burčiaku má veľmi výraznú arómu. To je zapríčinené hlavne tým, že sa v ňom prelína hroznová aromatika s kvasným buketom. Azda pri máloktorom nápoji platí tak, ako práve pri burčiaku – buď ho miluješ, alebo nenávidíš. Najväčší fanúšikovia burčiaku tvrdia, že treba ročne vypiť toľko burčiaku, koľko máme krvi – aby sme ju  vo svojom tele „vymenili”. Nestrácajme ale čas polemizovaním nad touto poverou. Či už burčiak milujete, alebo nie, v žiadnom prípade ním netreba opovrhovať. Buďme tolerantní a vzdajme úctu nápoju, ktorý je u nás už dlhé roky poslom nového ročníka.

Pesecká leánka si na zber ešte počká

Refraktometer ukazuje len niečo cez 12 °NM

Irsai Oliver s cukornatosťou 17 °NM – so zberom sa museli vinohradníci poponáhľať, aby ich nepredbehla zver

Divoká zver trápi vinohradníkov každý rok

24.08.2020

Tlačová správa ZVVS k podvodom s vínom

Vinohradníci a vinári Slovenska sú v súčasnosti pod veľkým tlakom. Pandémia Covid 19 spôsobila, že sa zatvoril celý Horeca segment a víno sa predávalo iba prostredníctvom obchodných reťazcov. To spôsobilo, že slovenskí vinári  majú veľké prebytky vína a nemajú za čo vykúpiť hrozno a kde ho spracovať. Zároveň čelia nadbytku vína v celej EU, ktoré je veľmi silno dotované a cenou sa dostáva pod výrobné náklady slovenských vinárov.

Vinárske krajiny prijali už rad opatrení, na zmiernenie dopadov krízy pre vinársky sektor. Francúzsko dá dotáciu 250 miliónov Eur, Taliansko 50 miliónov Eur, Rakúsko znižuje spotrebnú daň zo šumivého vína na 0 Eur a dáva poukazy ľuďom do miestnych gastro prevádzok, Maďarsko podporí priamo vinohradníkov dotáciou na cenu hrozna. SR stále nepodporila vinohradníkov ani vinárov a špeciálna výzva na podporu stále nevyšla. Práve naopak, vinohradníci dostali informáciu, že dotácie na výsadbu už vysadených vinohradov, ktoré mali byť vo výške 22 000 Eur, sa budú krátiť o 40 %. Absolútne likvidačné pre stabilizáciu sektora a jeho ďalší rozvoj.

V súčasnosti sa prostredníctvom obchodných reťazcov predáva 87 % vína. Z tohto podielu je len 30 % slovenského vína. Až  70 % vína pochádza z krajín ako Španielsko, Taliansko, Maďarsko, Francúzsko, kde je silná podpora a dotácie na hektár vinohradu a liter vyrobeného vína sú 2-3 násobne vyššie ako na Slovensku. Štátom sa to vracia v podobe DPH, zamestnanosti, rozvinutého turistického ruchu a míňania peňazí zahraničných turistov.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska nepovažuje v súčasnej dobe zavedenie spotrebnej dane, ani kolkovanie vína za vhodné opatrenie. Spotrebná daň totiž spôsobí zvýšenie cien vína, a tie sa budú ešte menej predávať na Slovensku. Obyvatelia prihraničných oblastí už teraz nakupujú víno v susedných krajinách  – Maďarsko, Rakúsko, kde je jeho cena v rovnakej kvalite vďaka dotáciám nižšia.

Spotrebná daň však naopak zlikviduje slovenských vinohradníkov a vinárov, pretože náklady, ktoré budú musieť vynaložiť na spotrebnú daň predstavujú 100 miliónov Eur. Ani štát z nej však prospech mať nebude, pretože náklady na  správu  a výber sú oveľa vyššie ako prinesené financie. Konečný spotrebiteľ to však pocíti, pretože cena vína sa výrazne zvýši. Opäť budú v nevýhode domáci výrobcovia. Tí zahraniční totiž iba zaplatia spotrebnú daň, ti domáci budú musieť zaviesť nákladné opatrenia na jej kontrolu.

V súčasnosti pracuje pracovná skupina na MP RV SR na novele zákona o vinohradníctve a vinárstve. Súčasťou  novely, ktorú požaduje Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska je aj sprístupnenie registra vinohradníkov, vinárov a obchodníkov s vínom. To by malo priniesť viac transparentnosti do celého systému. Miesto toho, aby sa zavádzali ďalšie nákladné opatrenia pre vinárov, odporúčame v rámci zákona, aby sa zvýšila spolupráca medzi štátnymi organizáciami a to Finančnou správou a ŠVPS. Nemajú to byť vinári, kto bude posielať ten istý papier na rôzne úrady, ale mali by to byť úrady, ktoré si sprístupnia svoje údaje potrebné pre kontrolu. Už v súčasnosti nastavené zákony umožňujú vykonávať kontroly, či už pôvodu alebo iných nepovolených postupov. Predtým ako štát zavedie ďalšie opatrenia, je potrebné preskúmať, či tie súčasné sú dostatočné, a ak nie, z akého dôvodu. Až potom je potrebné prijímať ďalšie opatrenia.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, 07.08.2020

 

 

MUVINA 2020 – september 2020

Nový termín konania 25. ročníka Medzinárodnej prehliadky vín Muvina 2020 je plánovaný na 24.-25. 9. 2020. Veríme, že situácia okolo svetovej pandémie sa neskomplikuje natoľko, že sa opäť zatvoria hranice. Pozvanie do poroty prijali skúsení degustátori zo Španielska, Francúzska, Gruzínska, Ruska, Chorvátska, Srbska, Maďarska, Poľska a Česka. Súťaž sa koná aj tento rok pod patronátom OIV Paríž, záštitu nad súťažou prevzal Predseda Prešovského VUC PaedDr. Milan Majerský, PhD. Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať:

Ing. Dušan Hažír
Eques de Vino OEVE

štatút Muvina 2020

Muvina 2020-prihláška

Winefest – Žilina, august 2020

Pozvánka na 22.8.2020 do Žiliny
Pilotný ročník voľnej degustácie vín, ktorý oživí historické centrum mesta chce spojiť milovníkov dobrého vína a producentov excelentného slovenského vína.

Na účastníkov festivalu čaká až 20 vinárov a viac ako 100 vzoriek vína rozmiestnených po jednotlivých gastronomických prevádzkach v meste. Súčasťou podujatia bude aj sprievodný program, či živá hudba.
https://winefest.sk/

14. ročník Galérie rulandských vín v ČR

Vážení slovenští přátelé – vinaři

Cech kyjovských vinařů pořádá v letošním roce již 14. ročník Galerie rulandských vín v ČR. Jedná se o soutěž vín burgundských odrůd vyrobených profesionálními vinaři.

Chceme navázat na vynikající úroveň předcházejících ročníků, kdy vinaři přihlásili téměř 400 vzorků ze všech našich podoblastí, ale také vína ze Slovenska. Přehlídka se týká odrůd rulandské bílé, šedé a modré a chardonnay (rosé i cuvée).

  1. ročník GRV v ČR se uskuteční 15. 8. 2020 od 14 – 22 hodin.

Šampióni jednotlivých odrůd získají mimořádné ceny.

Degustace bude 8. srpna v 10 hodin na Klvaňově gymnáziu a hodnotit budou vína komise složené z vinařských odborníků s platnými degustátorskými zkouškami.

Vážení vinaři, jeden vzorek jsou 3 sedmičky, v případě menšího obsahu 4 láhve. Cena za jeden soutěžní vzorek je 6 Euro. Toto je stanovená cena při dodání 1 – 3 vzorků. Každý další vzorek dodán do soutěžní přehlídky je bez poplatku, zdarma.

Vzorky lze přihlásit výhradně elektronicky přes aplikaci na www.elwis.cz. Přihlašovací poplatek pro zahraniční dodavatele IBAN: CZ 46 08000000 0013 6349, kod banky (BIC): GIBACZPX a při odevzdání vzorků výpisem z účtu potvrdit zaplacení (v krajním případě v hotovosti při předání vzorků).

Garantujeme Vám seriozní ohodnocení Vašeho vína. Výstava je medializována sdělovacími prostředky. Statut a další informace získáte na vinařských webech (www.vinazmoravy.cz, www.wineofczechrepublic.cz, atd.) nebo www.cechkyjovskychvinaru.cz.

Pokud splňujete podmínky statutu, rádi vás uvítáme i v řadách degustátorů (přihláška do 13. 7. na navratil@kyjovskavinoteka.cz.

Sběrné místo pro Slovensko: Vinařství Dubovský a Grančič ve Svatém Juru a ve Vinařství Masaryk ve Skalici a to v týdnu od 27. 7. do 31. 7. Doporučujeme vzájemný kontakt předem. Odvoz vzorků bude v sobotu 1. 8. v dopoledních hodinách a jsme připraveni přijet a vzorky vyzvednout i na jiných místech.

Na spolupráci se těší Cech kyjovských vinařů, Komenského 548/21  Kyjov 697 01,

tel.: 602 937 871; navratil@kyjovskavinoteka.cz

Pozvanka pro odbornou verejnost_2020 DL (003)

statut GRV 2020

Projekt na podporu zamestnávania v odvetví poľnohospodárstva

17.6.2020

1. Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva sa realizuje prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce sociálnych vecí a rodiny na celom území Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Text oznámenia o možnosti predložiť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: oznamenie

2. Inštitút sezónnej práce je na spadnutie

Článok prevzatý z webu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory:

http://www.sppk.sk/clanok/3376

Scroll to top