Stanovisko ZVVS k spotrebnej dani z vína

Stanovisko ZVVS k spotrebnej dani z vína

Vážení vinohradníci a vinári,

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska je zásadne proti návrhu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska na zavedenie spotrebnej dane z vína. Toto opatrenie by prinieslo množstvo administrácie a finančnej záťaže ako na strane vinárov, tak aj na strane štátu. Okrem správy dane samotnej sú tu aj ďalšie vyvolané náklady, ako je potreba opakovaného metrologického overovania, podávania hlásení a pod. Ako dôkaz môže slúžiť aj čiastočná liberalizácia správy spotrebnej dane uplatňovanej v prípade šumivých vín.

Podrobná analýza je tu: SPD_2020

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska trvá na podpore celého segmentu – aj vinohradníkov, aj vinárov. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska trvá na podpore celej vertikály producentov hrozna aj vína od najmenších až po najväčších pestovateľov hrozna a spracovateľov vína.

Zväz na podporu vinohradníctva a vinárstve je tu už 27 rokov. Stál pri zrode moderného slovenského vinárstva, podieľa sa na tvorbe legislatívy, organizačne sa podieľal na zabezpečení súťaže Concours Mondial du Bruxelles v Bratislave a taktiež zabezpečuje účasť slovenských vín na najvýznamnejších medzinárodných súťažiach vín.

Prikladáme záznam z tlačovej konferencie p. Gyimesiho, v ktorej na základe podnetu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska navrhuje zavedenie spotrebnej dane z vína.

Relevanciu tvrdení pána poslanca, prosím, posúďte sami.

https://www.facebook.com/323055121055716/posts/3828196097208250/

Je smutné, že v týchto náročných časoch, miesto toho, aby slovenskí vinohradníci a vinári držali spolu a ponúkali spoločné riešenia súčasnej situácie  tu musíme úplne zbytočne plytvať silami na nezmyselné a neodborné návrhy a celý sektor poškodzujúce klamlivé tvrdenia.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, 16.10.2016

Scroll to top