Tlačová správa ZZZS, OÚ SR a ZVVS, september 2020

Tlačová správa ZZZS, OÚ SR a ZVVS, september 2020

Pestovatelia od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú riešenia. Tie neprichádzajú, a preto uvažujú o ukončení pestovania.

Zeleninári, ovocinári,zemiakari, vinohradníci a vinári už niekoľko rokov poukazujú na slabý záujem štátu o oblasť špeciálnej rastlinnej výroby. Od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú, že bude oveľa aktívnejšie presadzovať naplnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, ktoré hovorí o zvýšení potravinovej sebestačnosti a nastavení spravodlivého systému podpôr v poľnohospodárstve.

Celú tlačovú správu nájdere tu:

Tlačová správa ZZZS 9 2020

Scroll to top