Propagácia slovenských vín v Japonsku

Propagácia slovenských vín v Japonsku

13.10.2020

Pán Suzuki z firmy Misuzu, ktorá podniká na Slovensku, je veľkým fanúšikom slovenského vína. Firma pravidelne spolupracuje so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska na propagácii slovenských vín v Japonsku. Tentokrát Zväz a Misuzu spracovali podklady pre časopis SOMMELIER, ktorý vychádza s nákladom 15 000 výtlačkov. Časopis je určený pre odborníkov, vinárov a someliérov, nie pre laickú verejnosť.
Aj takýmto spôsobom sa vytvára povedomie o slovenskom víne, najmä medzi tými, ktorí ďalej vína predávajú. V Japonsku someliéri neponúkajú vína len hosťom v reštauráciách, ale predávajú ich aj vo vinotékach a obchodných domoch počas častých predajných veľtrhov.
Článok v origináli je tu:
Scroll to top