Výzva vláde SR

Výzva vláde SR

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorý zastupuje 85 % výroby vína na Slovensku,  žiada vládu Slovenskej republiky, aby boli zamestnanci potravinárskych a poľnohospodárskych podnikov oslobodení  od sankcie povinnej karantény zamestnancov v prípade neúčasti na testovaní. Zamestnávatelia nedokážu ovplyvniť dobrovoľné rozhodnutia svojich zamestnancov, ale  musia  niesť ich následky. Ak zamestnanci neprídu do práce z dôvodu povinnej karantény, nebude mať kto zabezpečiť starostlivosť o vinohrady a spracovanie úrody.

Ako uviedol Ing. Vladimír Mrva, prezident Zväzu „V súčasnosti sa vo vinohradoch, no hlavne v pivnici uskutočňuje množstvo prác. Spracovávame úrodu, a preto si nemôžeme dovoliť výpadok pracovnej sily v tak dôležitom technologickom procese a v termíne mesiaca november.“

Dovoľujeme si preto požiadať vládu SR, aby boli vinohradnícke a vinárske podniky vyňaté z povinnej karantény v prípade neúčasti zamestnancov, pretože nedostatok pracovnej sily bude pre nás likvidačný.

Scroll to top