Stretnutie zväzov a združení v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva

Stretnutie zväzov a združení v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva

Dnes, 29.9.2020, sa v priestoroch Agroinštitútu Nitra konalo stretnutie zväzov a združení v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Tu je ich spoločné stanovisko:
Agropotravinárske zväzy a združenia podporujú výzvu SPPK premiérovi.
Odborné agropotravinárske zväzy a združenia podporujú Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru vo výzve predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, aby urýchlene riešil nahromadené problémy v agropotravinárskom sektore. Zhodli sa v utorok 29. septembra 2020 zástupcovia zväzov a združení na spoločnom stretnutí v Nitre.
Slovenskí zeleninári, ovocinári, vinohradníci a vinári, pestovatelia cukrovej repy, prvovýrobcovia mlieka, chovatelia ošípaných a hovädzieho dobytka, zástupcovia dodávateľov pôdohospodárskej techniky, hydinári, včelári, pestovatelia obilnín a pekári, ktorí zastupujú producentov, spracovateľov a poskytovateľov služieb v slovenskom agropotravinárstve, apelujú na vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby riešilo zásadné témy, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Vážnym problémom je veľmi slabá komunikácia zo strany ministerstva smerom k tým, ktorí každý deň zabezpečujú poľnohospodársku a potravinovú produkciu, minimálne zapájanie odborníkov zo strany poľnohospodárov a potravinárov do jednotlivých procesov a málo podporných opatrení na zlepšenie súčasného stavu.
Situácia sa dostala do polohy, keď je nutné nahromadené problémy v sektore urýchlene riešiť. „Po diskusiách s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme dospeli k záveru, že súčasné vedenie nevie priniesť relevantné a konkrétne riešenia na zlepšenie našej konkurencieschopnosti. Reálne sa obávame ďalšieho vývoja v chlebovom odvetví. Situácia je mimoriadne vážna,“ zhodli sa odborné agropotravinárske zväzy a združenia na dnešnom spoločnom stretnutí v Nitre. Žiadajú preto premiéra, aby sa situácii v agropotravinárskom sektore osobne venoval a vyjadril sa, akým spôsobom ju bude riešiť.
 
Výzvu podporujú:
AGRION- Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky
Ovocinárska únia SR
Slovenská holsteinská asociácia
Slovenský cukrovarnícky spolok
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Slovenský zväz včelárov
Únia hydinárov Slovenska
Združenie pestovateľov obilnín
Združenie pre rozvoj bezorbových technológií v RV
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo
Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska
Scroll to top