AWC Vienna 2022

Aktualizácia:

Link na úhradu, cena je rovnaká pre členov aj nečlenov, ako sme už niekoľkokrát avizovali:

https://salonvin.sk/produkt/awc-vienna-2022-vsetci/

==================

Vážení vinári,

informácie k účasti na súťaži nájdete na linku

https://vinko.sk/sutaze/awc-vienna-2022-456

Zber vzoriek bude prebiehať v mesiaci jún. Všetci prihlasovatelia budú vyzvaní k doručenie vzoriek na zberné miesto.

Všetci vinári, ktorí pošlú vína na súťaž prostredníctvom spoločného zberu, či už členovia ZVVS alebo ostatní, platia rovnaké poplatky.

Uhraďte ich prostredníctvom linku v e-shope Národného salónu vín SR.

https://salonvin.sk/produkt/awc-vienna-2021-clenovia-zvvs-ostatni/