MEMORANDUM PRO EXPORT

09.02.2022
Koncom minulého roka oslovila Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska Rada slovenských exportérov a po rokovaní podpísal prezident Zväzu s predstaviteľmi Rady Memorandum o spolupráci a Memorandum pro export.
Text nájete na linku http://www.exporteri.sk/memorandum/, kde ho môžete aj podporiť.