Predstavitelia Zväzu poďakovali ministrovi pôdohospodárstva

15.12.2022

Predstavitelia Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska zaslali ministrovi JUDr. Vlčanovi poďakovanie v nasledovnom znení:

Vážený pán minister,

dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval v mene členov Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska za podporu vinohradníctva, o ktorej sa konečne prestalo len rozprávať.
Terajšie vedenie ministerstva si zobralo reálnu podporu vinohradov za svoje a my to naozaj cítime. Finančná podpora prostredníctvom dočasného rámca štátnej pomoci je pre vinohradníkov záchranným kolesom, ktoré prichádza v čase jednej z najväčších kríz v tomto odvetví.
Pozitívne hodnotíme nastavený Strategický plán. Veľmi si vážime Váš prístup a otvorenú komunikáciu ministerstva s naším Zväzom, ale i konkrétne kroky k zlepšeniu pozície tak vinohradníkov, ako aj vinárov. O vinohradoch sa už 20 rokov v programovom vyhlásení vlády píše, že majú byť zachované, no zrejme prvýkrát vidíme konkrétne veci aj v Strategickom pláne či výzvach. Práve zeleninári, ovocinári a vinohradníci sú v nich uprednostňovaní. Očakávame, že aj s prispením týchto krokov sa vinohradníctvo na Slovensku podarí zachovať. Zo všetkého najviac si vážime transparentnosť a pozitívny prístup, ktorý ste
priniesli na úrad Ministerstva aj podriadené organizácie.

S úctou

Ing. V. Mrva, prezident ZVVS