Spoločná účasť slovenských vinárov na VINALIES – MONDIAL DU ROSÉ 2022

Vážení vinári,
 
pozývame vás na účasť na najprestížnejšej medzinárodnej súťaži zameranej výlučne na ružové vína, VINALIES – MONDIAL DU ROSÉ, ktorá patrí tento rok medzi podporované súťaže ZVVS.
 
Výhody pre všetkých vinárov zo SR
 • spoločný zber, administrácia a preprava – bezplatne, hradí sa z prostriedkov podpory ZVVS
 • zvýhodnené vložné: 118 €/ vz. bez DPH bez ohľadu na počet vzoriek, pre členov ZVVS 50% zľava z vložného (t.j. 59 €/vz bez DPH)  
 
Organizátorom súťaže je Únia enológov Francúzska (UOEF). Súťaž je členom Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov VINOFED a koná sa pod patronátom Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno OIV.
 
18. ročník tejto prestížnej súťaže sa bude konať 17.- 19. marca 2022 v Marseille. 
Štatút súťaže nájdete na stránke: https://mondial-du-rose.com/en/le-concours/reglement
Benefity súťaže:
  • Degustačné komisie zložené najmä z členov Únie enológov Francúzska, doplnené renomovanými medzinárodnými hodnotiteľmi
  • Kategória biovína (vinárstvo musí byť certifikované bio)
  • Trofeje pre najlepšie vína v kategóriách (Trophée Mondial du Rosé):
    • Trophée Rosé: najvyššie hodnotené ružové víno v súťaži
    • Trophée Rosé effervescent: najlepšie šumivé víno
    • Trophée Rosé bio: najlepšie ružové biovíno
    • Trophée Rosé sucré: najlepšie ružové sladké víno (nad 12 g/l red. cukrov)
  • PRIX VINOFED 
   • Špeciálna cena Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov pre najvyššie hodnotené suché vína v súťaži (presné podmienky zverejníme po 15.2.2022)
  • Spätná väzba pre vinárov v podobe slovného hodnotenia všetkých vín ocenených striebornou a zlatou medailou vo FJ a AJ – online na stránke súťaže
  • Novinky 2022: 
    • Po prvý raz na tejto súťaži budú udeľované aj veľké zlaté medaily – GRAND OR (93 – 100 b)
    • Zvyšuje sa limit na udelenie medailí: zlatých – OR (89 – 92,9 b) a strieborných – ARGENT (85 – 88,9 b)
    • Bodové hodnotenia medailových vín budú publikované vo výsledkovej listine a vinári ich môžu uvádzať pri propagácii svojich výsledkov
    • slovné hodnotenia (degustačné komentáre) vo francúzskom aj anglickom jazyku budú poskytnuté vinárom za účelom propagácie dosiahnutých výsledkov 
    • súčasťou slovného hodnotenia bude aj odporúčanie pre snúbenie s jedlom
  • Propagácia výsledkov prostredníctvom UOEF, VINOFED a partnerov
   • propagácia prostredníctvom newslettrov, príspevov na sociálnych sieťach vrátane živých vstupov počas súťaže, masívna mediálna kampaň
Podrobné inštrukcie s termínmi prihlasovania a zberu nájdete v prílohe Inštrukcie. Stručné zhrnutie:
 • Vyplňte priloženú Tabuľku a zašlite nám ju mailom na edita@vinalma.sk a sekretariatzvvs@gmail.com
 • Registrovať a prihlasovať svoje vína bude každý účastník sám on-line na stránke súťaže https://mondial-du-rose.com/en/inscription/
 • Prístupové údaje sú zhodné s tými, ktoré používate na vinalies-internationales.com
 • V prípade, že si želáte, aby sme Vás a Vaše vzorky prihlásili, prosím, oznámte mi to obratom na edita@vinalma.sk. Táto služba je bezplatná!
 • Rozbory aj etikety sa dajú načítať priamo z Vášho počítača pri registrácii alebo dodatočne
 • Poštou sa neposielajú žiadne doklady, ani sa neprikladajú k zásielke vína
 • Registračné poplatky (vložné) sa neplatia organizátorovi pri registrácii, uhradíte ich cez Národný salón vín SR  cez tieto linky v (nájdete ich aj v Inštrukciách):
 • POZOR !!! DÔLEŽITÉ !!! Všetci účastníci zo SR: Pri registrácii vzoriek a potvrdení platby prevodom zmeňte v systéme fakturačnú adresu a zadajte adresu Zväzu (nájdete ju v Inštrukciách) !!!!
 • Zberné miesto – Víno Matyšák, Pezinok (presná adresa a kontakt v prílohe Inštrukcie)
 • Posielajú sa 4 ks fliaš z každej vzorky
Termíny:
 • Prihlásenie on-line môžete urobiť už teraz, najneskôr do 28. februára 2022.
 • Zaslanie vyplnenej Tabuľky (viď príloha) najneskôr do 28. februára 2022 mailom na edita@vinalma.sk a sekretariatzvvs@gmail.com
 • Úhrada registračných poplatkov cez NSV SR: najneskôr do 1. marca 2022 
 • Doručenie do zberného miesta: od 21. februára. do 1.marca 2022 

Inštrukcie VinaliesMondialRosé 2022

VinaliesMondialRose_Slovakia2022