Tlačová správa 03.06.2021

Tlačová správa 03.06.2021

Slovenské hrozno a ovocie nebude mať kto zberať. Zberačov si rozchytali ostatné krajiny EÚ, ktoré majú pre nich výhodnejšie pracovné podmienky. Slovenská republika nemá zatiaľ žiadnu politiku podpory sezónnych pracovníkov na zber ovocia, hrozna a zeleniny. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska žiada, aby ju vláda zaviedla.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska sa dnes obrátil na predsedu parlamentu, ministra práce, a predsedu poľnohospodárskeho výboru, aby si problematiku sezónnych pracovníkov na zber hrozna zobrali za svoju a vytvorili konkurencieschopné podmienky aj na Slovensku. „Zber hrozna prebieha pre najvyššiu kategóriu slovenských vín s prívlastkom stále ručne. Rovnako je to aj pri vinohradoch na terasách, kam sa mechanizácia nedostane, zelené práce vo vinohrade uvádza Vladimír Mrva, prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.“ „Máme vyčíslené, že štvrtinu až polovicu nákladov na hrozno tvoria práve náklady na jeho zber. Ak by sa ich podarilo znížiť, pestovatelia by to okamžite pocítili a zvýšili by svoju konkurencieschopnosť“ uviedla výkonná riaditeľa Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD. Pridáva sa k nej aj Marián Varga, šéf Únie ovocinárov. Poukazuje na nerovnaké podmienky zamestnávania zberačov ovocia. „Problém sa stupňuje,  tohtoročných zberačov nám rozchytali Nemecko, Francúzsko ale aj  Rakúsko. Tí majú veľmi priaznivú politiku pre sezónnych pracovníkov – zberačov z východnej Európy, dokonca aj v čase pandémie zvoľnili pre nich karanténnu politiku“. Ako opäť dodáva J.K. Pátková: „Ani to však nestačí a preto Nemecko, ktoré ročne potrebuje 300 000 zberačov ovocia, hrozna a zeleniny, vytvára pilotný bilaterálny projekt a  zmluvu o zamestnávaní sezónnych pracovníkov s Gruzínskom. Rozhovory vedú už aj s Bosnou a Hercegovinou, ale aj Albánskom a najnovšie s Ukrajinou. Toto všetko umožňuje Smernica 2014/36/EU pre zamestnávanie sezónnych pracovníkov, ak ju štát aktívne využíva.“ Ovocinári, vinohradníci a zeleninári sú odvetvia, ktoré najviac potrebujú manuálnych zberačov a spoločne sa v otázke podmienok koordinujú.

Problém s nedostatkom zberačov sa stupňuje a krajiny sa predháňajú v sociálnej politike lepších podmienok pre sezónnych zberačov. Špeciálnu politiku robia už aj pre zberačov z tretích krajín. Tento rok sú vychytení „Gruzínci“, „Ukrajinci“, ale aj zberači z Thajska a Malajzie.

Napríklad Nemecko pre zberačov stanovilo minimálnu hodinovú mzdu vo výške 9,95 Eur/h, zníženú sadzbu dane 5 % a žiadne povinné sociálne odvody okrem úrazového poistenia. Zberači však za týchto podmienok môžu odpracovať 70/ v roku 2021 až 102 dní počas sezóny. Zamestnávatelia okrem úrazového poistenia neplatia za nich žiadne odvody.

V Rakúsku môžu sezónni zberači ovocia a hrozna z tretích krajín mať na prácu  90 dňové pracovné víza. Aj tu však vychádzajú v ústrety „overeným“ dlhoročným zberačom a tí, ktorí sú spoľahliví a dodržiavajú podmienky zotrvania v krajine a už viac rokov  chodia zberať, môžu získať dokonca 5 ročné vízum. Pracovať ako zberači môžu 6 týždňov a platia znížené sociálne poistenie.

Na Slovensku štatút sezónneho zamestnanca doteraz nemáme. Takže ak niekto dostane v Nemecku 9,95 Eur/hodinu, reálne mu v čistom ostane 9,45 Eur/hodinu. Pri tej istej sadzbe na Slovensku ostane zberačovi iba 7, 17 Eur/hodinu a zamestnávateľ zaplatí celkom 13,31 Eur/hodinu. Pri odpracovaní napríklad 180 hodín za mesiac je rozdiel v čistej mzde až 410 Eur, rozdiel medzi nákladmi zamestnávateľa v Nemecku a na Slovensku je takmer 600 Eur na jediného zamestnanca.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska spolu s Úniou ovocinárov Slovenska žiadajú vytvorenie štatútu sezónneho pracovníka v poľnohospodárstve. Zberači by nemali odpracovať viac ako 1200 hodín ročne a žiadajú výrazné zníženie odvodov na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami, žiadajú tiež zavedenie aktívnej vízovej politiky s tretími krajinami ako napríklad v Rakúsku na 5 rokov.

Scroll to top