Tlačová správa – Vinohradníci a MŽP našli po desiatich rokoch spoločnú reč pri ochrane vinohradov pred škorcami

15.9.2022

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska sa dohodol s Ministerstvom životného prostredia a Štátnou ochranou prírody na spôsobe ochrany vinohradov pred škorcami. Tie sú podľa zákona o ochrane prírody chráneným živočíchom a ich plašenie ani odstrel bez výnimky nie sú možné.

Výnimka rušenia škorcov bude platiť od 1.8. do 31.10. vo všetkých vinohradníckych oblastiach. Vinohradníci môžu pri nej používať akustické plašenie, aj formu odstrelu, avšak maximálne 3 výstrely do minimálne 5000 kŕdľa škorcov. Odstrel  musí byť vopred nahlásený na príslušnú CHKO, ktorá má právo sa zúčastniť a kontrolovať spôsob rušenia škorca. Odstrel je možné realizovať iba v lokalitách, kde platí 1. stupeň ochrany mimo chránených vtáčích území. Nesmú byť ohrozené iné druhy živočíchov. Podľa slov štátneho tajomníka MŽP Juraja Smatanu cieľom udelenia výnimky nie je neregulované usmrcovanie chráneného živočícha, ale využitie všetkých spôsobov plašenia, aby sa predišlo výrazným poľnohospodárskym škodám na viniči. Streľba na kŕdle nie je zameraná na redukciu populácie škorcov, ale ako podpora účinnosti plašenia. „Plašenie kŕdľov škorcov je potrebné obmedziť na obdobie, kedy sa nalietavajúce vtáky v oblasti vinice skutočne vyskytujú. Samotné plašenie počas migrácie za účelom ochrany úrody viniča nepredstavuje žiadne ohrozenie pre daný druh, ako ani pre ostatné živočíchy. Priame usmrcovanie škorcov za stanovených podmienok taktiež nepredstavuje pre druh významné ohrozenie populácie,“ zdôraznil Juraj Smatana.

Zväz sa touto problematikou zaoberá dlhodobo a až teraz sa podarilo nájsť spoločné riešenie. Ako uvádza výkonná riaditeľka Zväzu Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD. „Je to pre nás veľmi pozitívna správa, škody škorcami ročne predstavujú odhadom viac ako 3 milióny Eur.” Pridáva sa k nej aj Karol Motyka z PD Šenkvice: „Celý rok sa staráte o vinohrad a nálet kŕdľa škorcov za hodinu zlikviduje celý hektár a vám ostanú iba oči pre plač.” Vinohradníci skúšali všetky dostupné ekologické spôsoby aj pomocou plašičov, aj pomocou dravých vtákov, umelých vtákov, strašiakov. Škorce si však veľmi rýchlo zvykli a plašenie sa stalo neúčinným.

Na jeseň, keď je zožatá úroda, ostávajú vinohrady pre škorce zásadným zdrojom obživy. Vinohradníci sa už viac ako 10 rokov snažia presvedčiť MŽP, aby v čase zberu platila na Slovensku zákonná výnimka a bolo automaticky povolené plašenie a odstrel škorca. Rovnakú výnimku formou vyhlášky majú aj v Maďarsku a Českej republike. Tam je plašenie a odstrel škorca povolený od 15. augusta do 31. októbra. Z toho dôvodu pozorovali vinohradníci zvýšený prílet kŕdľov škorcov zo susedných krajín práve v čase dozrievania hrozna, kde vtáky robili obrovské škody.

Vyvolať diskusiu s MŽP a Štátnou ochranou prírody pomohol poslanec Kristián Čekovský. Vinohradníctvo a vinárstvo má na Slovensku obrovskú tradíciu a právom patrí do výkladnej skrine nášho poľnohospodárstva. O náletoch škorcov som s vinármi hovoril niekoľko mesiacov a som rád, že sa nám spoločne podarilo túto zmenu presadiť. Na stole máme ďalší problém s vysokou zverou, ktorá vo vinohradoch spôsobuje tiež veľké škody. S vinohradníkmi už o riešeniach komunikujeme a chceme, aby sa premietli do pripravovanej  novely poľovníckeho zákona. Verím, že takto pomôžeme vinárom znížiť škody na ich   úrode a zvýšiť produkciu kvalitných slovenských vín, vysvetlil Kristián Čekovský (OĽANO).

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska dúfa, že sa potrebné zmeny podarí vyriešiť čím skôr.

 

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.

Výkonná riaditeľka

0903 125 217