Účasť na Vinalies Paríž 2023 podporovaná Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska

22.12.2022

Spoločnú účasť na tejto súťaži pre všetkých slovenských vinárov zabezpečuje Ing. Edita Ďurčová DipWSET & WA spoločne so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska  (ZVVS).

Všetky informácie nájdete v priložených súboroch – dolu pod textom sú 3 linky.

Najdôležitejšie body uvádzame aj tu:

 Na žiadosť organizátora súťaže, Únie enológov Francúzska, sa zaregistrujte a vyplňte prihlášky ky VÝLUČNE on-line na: http://www.vinalies-internationales.com/en/inscription/

Účastnícky poplatok (vložné) je 75,00 € s DPH pre členov ZVVS, poplatok pre ostatných vinárov je 142,00 € s DPH. Dopravu pre VŠETKÝCH slovenských účastníkov, ktorí nahlásia vzorky a dovezú ich včas na zberné miesto, zabezpečuje a hradí ZVVS.

Úhrada vložného:

Kliknite na príslušný link a zadajte počet vzoriek. Príde Vám zálohová faktúra a po úhrade aj riadna faktúra od ZVVS.

Členovia ZVVS:       VI2023_členovia

Ostatní vinári:       VI2023_ostatní

TERMÍNY

  • Registrácia on-line pre spoločný zber: najneskôr do 7.2.2023.
  • Rozbory a etikety môžete vložiť aj dodatočne, najneskôr do 24.2.2023.
  • Vyplnenú priloženú Tabuľku s údajmi o vašej firme a so zoznamom vzoriek zašlite e-mailom na sekretariatzvvs@gmail.com a  edita@vinalma.sk najneskôr do 7.2.2023.
  • Zber vzoriek  bude v termíne od 16.1.  do 7.2.2023, v čase od 8:00 – 16:00 hod.
  • Účastnícky poplatok – musí byť uhradený na účet ZVVS najneskôr do 7.2.2023.

Instrukcie VI Paris 23

Tabulka_VI2023_VZOR

Dossier Vinalies presentation_SK