Projekt na podporu zamestnávania v odvetví poľnohospodárstva

Projekt na podporu zamestnávania v odvetví poľnohospodárstva

17.6.2020

1. Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva sa realizuje prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce sociálnych vecí a rodiny na celom území Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Text oznámenia o možnosti predložiť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: oznamenie

2. Inštitút sezónnej práce je na spadnutie

Článok prevzatý z webu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory:

http://www.sppk.sk/clanok/3376

Scroll to top