Slávnostný večer Slovenské víno 2019

Slávnostný večer Slovenské víno 2019

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Pražská 15, 811 04 Bratislava

officezvvs@gmail.com, mobil: 0903 125 217

Tlačová správa

Dňa 21.11. 2018 v Šimák Zámok Pezinok usporiadal Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska galavečer Slovenské víno 2019.
Zväz usporadúva podujatie Slovenské víno každý rok, odovzdáva na nich diplomy vinárom, ktorých vína sa aktuálne umiestnili v TOP stovke v Národnom salóne vín, oceňuje vinárske osobnosti a vyhlási Vinárstvo roka.

Vinárskymi osobnosťami sa v roku 2019 stali:

Ing. Beáta Hrušková
– za jej prínos v zavádzaní a dodržiavaní kvality výroby, v oblasti zavádzania laboratórií do vinárskych podnikov, ich významu pre potreby kvalitného vína
– za jej ľudskosť a ochotu pomáhať pri riešení problémov

Ing. Miloš Ševčík
– za jeho prínos v oblasti výroby tichého a šumivého vína v podmienkach SR
– vzdelávanie a zaúčanie mladých ľudí do sektorových problémov

JUDr. Igor Mancel
– za celoživotný prínos v sektore vinohradníctva a vinárstva
– za jeho neúnavnú prácu ako dlhoročného predsedu Zväzu vinohradníkov Slovenska, za budovanie postavenia a uznávania stavovských organizácií vládnymi inštitúciami a úradníkmi.

Ocenenie Vinárstvo roka udeľuje Zväz spolu s časopisom Vinotéka. Vinohradníci a vinári dostávajú body za množstvo kategórií, v ktorých sú posudzovaní – napr. výsadba vlastných vinohradov, investície do technológií, propagácia a marketing slovenského vína, úspechy na domácich a medzinárodných súťažiach vín. Na treťom mieste sa umiestnila firma Villa Vino Rača – 162 bodov, na druhom mieste skončila firma Ostrožovič so 171,5 bodmi a víťazom sa stali Víno Mrva a Stanko, ktorí získali 189 bodov.

33 vinárov, ktorí získali ocenenie Národný salón vín SR 2019, si môžete aktuálne pozrieť na stránke www.salonvin.sk a prísť ochutnať do Apponyiho paláca v Múzeu vinohradníctva v Bratislave.

Scroll to top