Výborné výsledky kontrol zameraných na overenie pravosti a pôvodu certifikovaných vín CHOP a CHZO

Výborné výsledky kontrol zameraných na overenie pravosti a pôvodu certifikovaných vín CHOP a CHZO

V rámci testovania vianočného sortimenu tešia výborné výsledky vín, ktoré zaznamenali potravinoví inšpektori v prípade špeciálnych kontrol zameraných na overenie pravosti a pôvodu certifikovaných vín s chráneným označením pôvodu (CHOP) a chráneným zemepisným označením. V 78 vzorkách vín z ročníkov 2016, 2017 a 2018 nepreukázali laboratórne testy žiadne nedostatky.

Celá správa

 

Scroll to top