Výzva vláde SR

Výzva vláde SR

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorý zastupuje 85 % výroby vína na Slovensku,  žiada vládu Slovenskej republiky, aby boli zamestnanci potravinárskych a poľnohospodárskych podnikov oslobodení  od sankcie povinnej karantény zamestnancov v prípade neúčasti na testovaní. Zamestnávatelia nedokážu ovplyvniť dobrovoľné rozhodnutia svojich zamestnancov, ale  musia  niesť ich následky. Ak zamestnanci neprídu do práce z dôvodu povinnej karantény, nebude mať kto zabezpečiť starostlivosť o vinohrady a spracovanie úrody.

Ako uviedol Ing. Vladimír Mrva, prezident Zväzu „V súčasnosti sa vo vinohradoch, no hlavne v pivnici uskutočňuje množstvo prác. Spracovávame úrodu, a preto si nemôžeme dovoliť výpadok pracovnej sily v tak dôležitom technologickom procese a v termíne mesiaca november.“

Dovoľujeme si preto požiadať vládu SR, aby boli vinohradnícke a vinárske podniky vyňaté z povinnej karantény v prípade neúčasti zamestnancov, pretože nedostatok pracovnej sily bude pre nás likvidačný.

Opakovaná výzva – komplexná informačná databáza

Upozornenie – Doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike prebieha do 30.10.2020 

Vážení partneri, zástupcovia podnikov potravinárskeho priemyslu,

Upozorňujeme vás, že do piatku 30.10.2020 prebieha na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike. 

Poskytnuté údaje budú využité pre účely prípravy systémových opatrení zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí.

Prosíme všetky potravinárske podniky, aby vo vlastnom záujme využili túto príležitosť a zapojili sa do prieskumu.

Termín na jeho vyplnenie sa nebude predlžovať.

Zber údajov pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti a pod gesciou Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Registrácia je možná od 1.októbra 2020 priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia.

Následne budú záujemcovi na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje a ďalšie pokyny pre prístup do aplikácie.

Pre získanie ďalších informácií je možné obrátiť sa na centrum podpory:

 • elektronicky na adresu podporavyrobcov@nppc.sk, alebo
 • telefonicky na číslo: +421 2 50 237 045 v pracovných dňoch od 9:00 do 14:00 hod

Dotazník je prístupný pre všetky podniky potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike.

Doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy bude ukončená 30. októbra 2020, kedy bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie.

 

Stanovisko ZVVS k spotrebnej dani z vína

Vážení vinohradníci a vinári,

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska je zásadne proti návrhu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska na zavedenie spotrebnej dane z vína. Toto opatrenie by prinieslo množstvo administrácie a finančnej záťaže ako na strane vinárov, tak aj na strane štátu. Okrem správy dane samotnej sú tu aj ďalšie vyvolané náklady, ako je potreba opakovaného metrologického overovania, podávania hlásení a pod. Ako dôkaz môže slúžiť aj čiastočná liberalizácia správy spotrebnej dane uplatňovanej v prípade šumivých vín.

Podrobná analýza je tu: SPD_2020

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska trvá na podpore celého segmentu – aj vinohradníkov, aj vinárov. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska trvá na podpore celej vertikály producentov hrozna aj vína od najmenších až po najväčších pestovateľov hrozna a spracovateľov vína.

Zväz na podporu vinohradníctva a vinárstve je tu už 27 rokov. Stál pri zrode moderného slovenského vinárstva, podieľa sa na tvorbe legislatívy, organizačne sa podieľal na zabezpečení súťaže Concours Mondial du Bruxelles v Bratislave a taktiež zabezpečuje účasť slovenských vín na najvýznamnejších medzinárodných súťažiach vín.

Prikladáme záznam z tlačovej konferencie p. Gyimesiho, v ktorej na základe podnetu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska navrhuje zavedenie spotrebnej dane z vína.

Relevanciu tvrdení pána poslanca, prosím, posúďte sami.

https://www.facebook.com/323055121055716/posts/3828196097208250/

Je smutné, že v týchto náročných časoch, miesto toho, aby slovenskí vinohradníci a vinári držali spolu a ponúkali spoločné riešenia súčasnej situácie  tu musíme úplne zbytočne plytvať silami na nezmyselné a neodborné návrhy a celý sektor poškodzujúce klamlivé tvrdenia.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, 16.10.2016

Propagácia slovenských vín v Japonsku

13.10.2020

Pán Suzuki z firmy Misuzu, ktorá podniká na Slovensku, je veľkým fanúšikom slovenského vína. Firma pravidelne spolupracuje so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska na propagácii slovenských vín v Japonsku. Tentokrát Zväz a Misuzu spracovali podklady pre časopis SOMMELIER, ktorý vychádza s nákladom 15 000 výtlačkov. Časopis je určený pre odborníkov, vinárov a someliérov, nie pre laickú verejnosť.
Aj takýmto spôsobom sa vytvára povedomie o slovenskom víne, najmä medzi tými, ktorí ďalej vína predávajú. V Japonsku someliéri neponúkajú vína len hosťom v reštauráciách, ale predávajú ich aj vo vinotékach a obchodných domoch počas častých predajných veľtrhov.
Článok v origináli je tu:

Propagujeme slovenské víno v médiách

08.10.2020

Dnes večer bude zverejnený prvý z podcastov s Petrom Opetom, hudobníkom, členom skupiny Polemic, spisovateľom a zároveň vášnivým milovníkom vín. Žije v Limbachu a má okolo seba skvelých učiteľov, od ktorých sa o víne veľa naučil.

V spolupráci so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska odštartuje 8.10.2020 o 20:00 podcast NA DÚŠOK S PETKOM. V ňom sa bude rozprávať vždy s jedným hosťom na tému víno, predegustujú spolu naslepo 3 vzorky vína z výberu, ktorý dodal Národný salón vín SR a jedno úvodné privítacie vínko. Hostia sú hlavne mediálne známi a zaujímaví ľudia, ktorí víno majú radi, pijú ho a niečo o ňom aj vedia. Raz za čas sa v podcaste objaví aj človek z fachu, vinár, enológ atď.
PODCAST je moderná forma audio aj video obsahu, ktorý bude distribuovaný len na internete. Cieľom projektu je popularizovať slovenské víno pre ľudí vo veku 30+, preto je na internete a preto je vyrábaný zábavnou formou. Celý komunikovaný obsah má pozitívny náboj a mal by motivovať publikum k tomu, aby siahli po krásnom slovenskom víne.
PODCAST bude dostupný tu:
Sociálne siete:
——————————————————-
28.9.2020 bola výkonná riaditeľka ZVVS Ing. J. Kaňuchová Pátková, PhD. hostkou v Devínskonovoveskej televízii, kde porozprávala nielen o úspechoch slovenských vín, ale aj o problémoch v sektore vinohradníctva a vinárstva. Záznam na linku:
—————————————————–
8.10.2020 bola výkonná riaditeľka ZVVS Ing. J. Kaňuchová Pátková, PhD. hostkou v Klube farmárov https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1594

e-shopy SLOVENSKÝCH vinárstiev na jednom mieste

Prinášame vám zoznam e-shopov vinárstiev/odkazov na kolekcie a kontakty na jednom mieste:

 

HUBERT J.E. spol.s.r.o. https://www.hubertonline.sk/
JP Winery vína tu: https://www.jpwinery.sk/shop/
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. https://www.karpatskaperla.sk/produkty
MOVINO, spol. s.r.o. www.movino.sk
Ostrožovič spol. s r.o. https://www.ostrozovic.sk/obchod
Pereg spol.s r.o. https://pereg.sk/obchod/
Pivnica Radošina s.r.o. https://pivnicaradosina.sk/obchod
Pivnica Tibava s.r.o. https://www.facebook.com/pg/Pivnica-Tibava-winery-276994379000693/shop/
PD BA – Vinohrady https://pdvinohrady.sk/collections
REGIA Orechová, s.r.o. https://www.pivnicaorechova.sk/vino/
SANVIN s.r.o. http://www.sanvin.sk/e.shop
Tokaj & Co., s.r.o. http://www.tokaj.sk/sk/produkty/
Villa Vino Rača a.s. https://www.villavinoraca.sk/sk/cart
Chateau Topoľčianky s.r.o. vína tu: https://www.vinotop.sk/pages/sk/produkty.php
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. https://www.vinomatysak.sk/obchod/kategoria/vino/
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. https://www.mrvastanko.sk/objednat-on-line
VÍNO NATURAL Domin&Kušický, s.r.o. https://dominkusicky.sk/
VÍNO NICHTA s.r.o. https://vinonichta.sk/kolekcie/
Víno od Francúza Kontakt zatiaľ: https://www.vinoodfrancuza.sk/sk/kontakt
VÍNO-MASARYK s.r.o. https://vino-masaryk.sk/shop/
VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o. https://www.pavelkavino.sk/eshop/
Zámocké vinárstvo https://www.zamockevinarstvo.sk/sk/nase-vina/
Národný salón vín SR https://salonvin.sk/eshop/

Zoznam linkov budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Prajeme pohodlné nakupovanie.

 

Stretnutie zväzov a združení v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva

Dnes, 29.9.2020, sa v priestoroch Agroinštitútu Nitra konalo stretnutie zväzov a združení v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Tu je ich spoločné stanovisko:
Agropotravinárske zväzy a združenia podporujú výzvu SPPK premiérovi.
Odborné agropotravinárske zväzy a združenia podporujú Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru vo výzve predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, aby urýchlene riešil nahromadené problémy v agropotravinárskom sektore. Zhodli sa v utorok 29. septembra 2020 zástupcovia zväzov a združení na spoločnom stretnutí v Nitre.
Slovenskí zeleninári, ovocinári, vinohradníci a vinári, pestovatelia cukrovej repy, prvovýrobcovia mlieka, chovatelia ošípaných a hovädzieho dobytka, zástupcovia dodávateľov pôdohospodárskej techniky, hydinári, včelári, pestovatelia obilnín a pekári, ktorí zastupujú producentov, spracovateľov a poskytovateľov služieb v slovenskom agropotravinárstve, apelujú na vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby riešilo zásadné témy, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Vážnym problémom je veľmi slabá komunikácia zo strany ministerstva smerom k tým, ktorí každý deň zabezpečujú poľnohospodársku a potravinovú produkciu, minimálne zapájanie odborníkov zo strany poľnohospodárov a potravinárov do jednotlivých procesov a málo podporných opatrení na zlepšenie súčasného stavu.
Situácia sa dostala do polohy, keď je nutné nahromadené problémy v sektore urýchlene riešiť. „Po diskusiách s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme dospeli k záveru, že súčasné vedenie nevie priniesť relevantné a konkrétne riešenia na zlepšenie našej konkurencieschopnosti. Reálne sa obávame ďalšieho vývoja v chlebovom odvetví. Situácia je mimoriadne vážna,“ zhodli sa odborné agropotravinárske zväzy a združenia na dnešnom spoločnom stretnutí v Nitre. Žiadajú preto premiéra, aby sa situácii v agropotravinárskom sektore osobne venoval a vyjadril sa, akým spôsobom ju bude riešiť.
 
Výzvu podporujú:
AGRION- Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky
Ovocinárska únia SR
Slovenská holsteinská asociácia
Slovenský cukrovarnícky spolok
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Slovenský zväz včelárov
Únia hydinárov Slovenska
Združenie pestovateľov obilnín
Združenie pre rozvoj bezorbových technológií v RV
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo
Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Tlačová správa k výsledkom súťaže NSV SR a situácii v sektore

Kolekcia slovenských top vín je kompletná, aký bude ročník 2020?

(Bratislava, 10.9. 2020) Národný salón vín Slovenskej republiky je zrkadlom slovenského vinárstva. Pod jednou strechou nájdete vína všetkých kategórií, rozmanitých štýlov, vína zo všetkých vinohradníckych oblastí. Je ukážkou umu slovenských vinárov. Nenájdete tu síce víno od každého slovenského vinára (to by potom musela byť nie stovka, ale kolekcia takmer tisícky vín), napriek tomu je Národný salón vín považovaný za reprezentatívnu kolekciu top 100 slovenských vín. Každý rok sa táto kolekcia obmieňa, erudovaní hodnotitelia vyberajú vína v dvoch kolách. „Jarné“ kolo je venované šumivým vínam, ružovým vína a bielym vínam vyrobeným zo skorých odrôd. V „jesennom“ kole sa stovka doplní vínami ostatných kategórií.  

Jesenné kolo hodnotenia

V dňoch 8. – 10. septembra 2020 sa konalo druhé kolo hodnotenia do Národného salónu vín Slovenskej republiky. Vzhľadom na dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel sa hodnotenie predĺžilo na tri dni.  Hodnotili sa výhradne tiché vína – konkrétne biele (suché, polosuché a polosladké), červené (suché, polosuché a polosladké), prírodne sladké vína bez rozdielu farebnosti a tokajské vína. Na rozdiel od prvého kola sú to skôr vína s potenciálom zrenia. V tomto prípade je nálepka na fľaši tiež odporúčaním pre zákazníka, že víno môže odložiť aj do archívu.

Sedem komisií, v každej 5 hodnotiteľov a jeden predseda komisie, hodnotilo spolu viac než 500 vzoriek vín od 54 výrobcov. Každé víno sa v anonymnej degustácii hodnotí pomocou 100-bodového systému Medzinárodnej únie enológov, v každej komisii na korektné hodnotenie dohliada predseda. Komisie tvoria skúsení enológovia, výrobcovia, someliéri a novinári, ktorí vybrali 75 vín v súlade so štatútom súťaže.

Po troch dňoch hodnotenia nasleduje tzv. „rozstrel“. Vybraní hodnotitelia vyberajú šampióna v dvoch kategóriách – tiché biele suché vína a tiché červené suché vína. Tieto dve kategórie sú v súťaži najširšie zastúpené. V praxi to znamená, že v rozstrele sa stretne najvyššie hodnotené víno z týchto dvoch kategórií z každej zo siedmich komisií. Šampión bielych suchých vín sa tohto roku vyberal zo 133 vzoriek a šampión červených suchých vín z 99 vzoriek.

Vína ocenené titulom šampión kategórie Národný salón vín SR 2020 sú:

Šampióni 2. kola Národného salónu vín SR

Kategória Výrobca Víno
Biele suché Mrva & Stanko Rizling vlašský, neskorý zber, 2019
Biele polosuché a polosladké Pereg Devín, polosladké, 2019
Červené suché Víno Matyšák CabernetSauvignon 2015,Prestige GOLD, výber z hrozna
Červené polosuché a polosladké Mrva & Stanko Dunaj, polosuchý, bobuľový výber, 2018
Prírodne sladké vína Chateau Topoľčianky Rizling vlašský, ľadové víno, 2017
Tokajské vína Tokaj &co. Tokajská esencia 2003

Kompletnú 75-ku víťazov jesenného kola nájdete tu:

2_kolo_narodny_salon_vin_slovenskej_republiky_2020_vysledky_nsv_sr_2020_pdf_202009101611

 

Pripomíname tiež víťazov jednotlivých kategórií prvého, jarného kola Národného salónu vín SR. 

Šampióni 1. kola Národného salónu vín SR

Kategória Výrobca Víno
Šumivé vína Pavelka a syn Sekt Pavelka, Blanc de blanc, brut
Biele skoré aromatické odrody suché až polosladké Víno Matyšák MullerThurgau 2019, suché, neskorý zber
Ružové suché Mrva & Stanko CabernetSauvignonrosé 2019, suché, akostné
Ružové polosuché a polosladké Víno Matyšák CabernetSauvignonrosé2019, polosladké, bobuľový výber

Víťazi jarného kola:

1_kolo_narodny_salon_vin_slovenskej_republiky_2020_vysledky_nsv_sr_pdf_202005221355

Národný salón vín SR je trvalou expozíciou najlepších slovenských vín, ktoré môžu návštevníci celoročne ochutnať a zakúpiť si v Múzeu vinohradníctva v Apponyiho paláci v Bratislave. Organizátorom a prevádzkovateľom NSV SR je Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska. Vína sa vyberajú v dvoch kolách ‐ v máji a septembri ‐ tie najlepšie vína, ktoré reprezentujú slovenský top výber. Kompletnú kolekciu vín a viac informácií nájdete na webovej stránke www.salonvin.sk. 

Aký bol ročník 2020? Aké môžeme očakávať vína?

Rok 2020 bol nielen pre slovenských vinohradníkov a vinárov výnimočne náročný. Celú spoločnosť zasiahli obmedzenia týkajúce sa pandémie spojenej s rozšírením ochorenia COVID-19. Situácia ovplyvnila aj predaj vína, veľké zásoby nepredaného vína blokujú kapacity v pivniciach slovenských vinárstiev. Väčšina výrobcov tak má problémy so spracovaním suroviny nového ročníka.

Vinohradnícky ročník 2020 sa po niekoľkých extrémnych ročníkoch ukazuje ako štandardný. Jarné mrazy vinohrady nezasiahli, v tom čase sa vinič len prebúdzal. Vo väčšine vinohradníckych oblastí nezaznamenali ani prílišné sucho. Suchšie obdobie vystriedali primerané zrážky, v suchších oblastiach vinič čerpal zásoby vody z hĺbky. Leto bolo vo všeobecnosti slnečné, ale našťastie nie veľa dní dosahovali teploty nad 30 °C. Pomerne chladné letné noci sú príčinou vyšších, ale stále optimálnych koncentrácií kyselín v muštoch, okolo 7 g/l. Zber úrody ročníka 2020 je mierne posunutý – prakticky reálne začína až dnes. Prvé, skôr dozrievajúce odrody sa zberajú pri priemernej cukornatosti 17 – 19 °NM (stupňov normalizovaného muštomeru). Neskoršie odrody už dnes dosahujú 20 – 21 °NM, čiže o 2 týždne dosiahnu optimálnych 23 °NM. Hodnotiť modré odrody je dnes ešte priskoro, vývoj by mohlo pozitívne ovplyvniť babie leto.

Zdravotný stav úrody ročníka 2020 hodnotíme ako nadpriemerne dobrý. Vinohradníci zaznamenali len väčší tlak múčnatky. Ale inak čo sa týka iných chorôb  – nič, čo by skúsený vinohradník nezvládol. Predpokladáme zdravé, optimálne vyzreté hrozno. Aktuálna výmera slovenských vinohradov je 8500 hektárov. Pri priemerných výnosoch v novovysadených vinohradoch 9 t/ha a na starších plochách 3,5 – 4,5 t/ha predpokladáme celkový objem produkcie vína ročníka 2020 na 31 milión litrov.

Aktuálna situácia pre slovenských vinohradníkov a vinárov sa môže na prvý pohľad javiť ako priaznivá, v skutočnosti je viac než kritická. Na rozdiel od iných tradičných vínorodých krajín sú slovenskí vinohradníci a vinári denne vystavovaní problémom, ktoré ich zaťažujú viac než je únosné. Napriek tomu, že zamestnávajú významnú časť obyvateľstva s nižším vzdelaním, sú v nezávideniahodnej a nesmierne neistej situácií. Novému programovému obdobiu chýba jasná koncepcia, nie je jasné čoho sa budú týkať pripravované podpory. Absencia jasnej vízie stavia slovenských vinohradníkov pred rozhodnutie, či budú v ďalšom roku vinič strihať alebo klčovať. Nezostáva nám nič iné, ako apelovať na kompetentných na rázne, pružné a cielené riešenie problémov našich vinohradníkov a vinárov. Tak ako v iných krajinách, aj na Slovensku je kľúčovým faktorom slovenský spotrebiteľ, ktorý preferenciou slovenských vín môže byť taktiež nápomocný.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) je dobrovoľným združením slovenských vinohradníkov a vinárov. Vznikol zlúčením Zväzu vinohradníkov Slovenska (1992) a Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku (1993). Združuje takmer stovku slovenských vinohradníkov a vinárov. ZVVS zastupuje záujmy členov Zväzu vo vzťahu k orgánom štátnej správy, podieľa sa na tvorbe a novelizácii právnych predpisov, poskytuje poradenskú činnosť, prehlbuje spoluprácu s partnerskými zväzmi a ďalšími orgánmi a organizáciami, vykonáva vzdelávacie aktivity, zabezpečuje spoločnú účasť členov Zväzu na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a podobných podujatiach. ZVVS taktiež uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti vinohradníctva a vinárstva,testuje a aplikuje nové výskumné poznatky a inovačné technológie,overuje/certifikuje dodržiavanie špecifikácií kvality vinárskych produktov a zostavuje Vinohradnícky a vinársky kódex.V súčasnosti je Zväz vnímaný jeho partnermi ako dôležité kontaktné spojivo s pestovateľmi hrozna a výrobcami vína, pretože zastupiteľská úloha, ktorú plní, výrazne zjednodušuje komunikáciu. Najvyšším orgánom ZVVS na Slovensku je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza najmenej jedenkrát do roka. ZVVS tiež zastrešuje, odborne a finančne garantuje a prevádzkuje Národný salón vín Slovenskej republiky (www.salonvin.sk), ktorý je situovaný v historickom centre Bratislavy.

Vydal: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Pražská 15, 81104 Bratislava; a  Národný salón vín SR, Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava www.salonvin.sk, info@salonvin.sk

 

Tlačová správa ZZZS, OÚ SR a ZVVS, september 2020

Pestovatelia od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú riešenia. Tie neprichádzajú, a preto uvažujú o ukončení pestovania.

Zeleninári, ovocinári,zemiakari, vinohradníci a vinári už niekoľko rokov poukazujú na slabý záujem štátu o oblasť špeciálnej rastlinnej výroby. Od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú, že bude oveľa aktívnejšie presadzovať naplnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, ktoré hovorí o zvýšení potravinovej sebestačnosti a nastavení spravodlivého systému podpôr v poľnohospodárstve.

Celú tlačovú správu nájdere tu:

Tlačová správa ZZZS 9 2020

Projekt na podporu zamestnávania v odvetví poľnohospodárstva

17.6.2020

1. Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva sa realizuje prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce sociálnych vecí a rodiny na celom území Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Text oznámenia o možnosti predložiť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: oznamenie

2. Inštitút sezónnej práce je na spadnutie

Článok prevzatý z webu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory:

http://www.sppk.sk/clanok/3376

Členovia ZVVS

acit s.r.o.

AGROVINOL, spol. s r.o.

BARTAL víno s.r.o.

Château Belá, s.r.o.

CHATEAU MODRA a.s.

Dolium, o.z.

DUFREX s.r.o.

HUBERT J.E. spol.s.r.o.

KARPATSKÁ PERLA, s.r.o.

LÚČNICA, spol. s r.o.

Mikuš Jozef, Ing. – JM Vinárstvo

MOVINO, spol. s.r.o.

O.K.SERVIS BioPro SK, s. r. o.

Občianske združenie SZEGAB

ORVIN, spol. s r.o.

OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.

Ostrožovič spol. s r.o.

Panonia Winery, s.r.o., divízia Golguz

PEREG, spol. s r. o.

Pivnica Radošina s.r.o.

Pivnica Tibava s.r.o.

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady

Poľnohospodárske družstvo Čachtice

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob

Poľnohospodárske družstvo Dolný Ohaj

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

Poľnohospodárske družstvo Plavé Vozokany

Poľnohospodárske družstvo Radošinka

Poľnohospodárske družstvo Siladice

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach

Poľnohospodárske družstvo Svodín

Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach

Promitor s.r.o.

Purgina s.r.o.

RAIMEX spol. s r.o.

RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo

REGIA Orechová, s.r.o.

Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s.

Roľnícke družstvo Bližina

RONA, a.s.

SANVIN s.r.o.

Šintavan s.r.o.

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.

Tokaj & Co., s.r.o.

Únia enológov SR

Unimpex Bratislava, s.r.o.

Vetropack Nemšová s.r.o.

Villa Vino Rača a.s.

Vinárstvo Kopeček s.r.o.

Vinárstvo Vinpera – Ing. Rastislav Ňukovič

VIN.TECH s.r.o.

Vinárske závody Topoľčianky s.r.o.

Víno Levice s.r.o.

VÍNO MATYŠÁK, s.r.o.

VÍNO MRVA & STANKO, a.s.

VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.

VÍNO NICHTA s.r.o.

VÍNO NITRA, spol. s r.o.

Vinohrad M.K. Tibor Kušický

Vinohradníctvo a vinárstvo Horák

VÍNO-MASARYK s.r.o.

Víno od Francúza s.r.o.

VINS, s.r.o.

VITIS Janka Ďuríková

VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o.

Vysoké pole s.r.o.

Zámocké vinárstvo, s.r.o.

O Zväze vinohradníkov a vinárov Slovenska

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 

je dobrovoľným združením slovenských vinohradníkov a vinárov. Vznikol zlúčením Zväzu vinohradníkov Slovenska (1992) a Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku (1993)

Dnes má Zväz 87 členov a spolu predstavuje 87 % výroby vína a cca 4300 ha vinohradov. 

Poslanie Zväzu je nasledovné:

 1. zastupuje záujmy členov Zväzu vo vzťahu k orgánom štátnej správy, najmä v oblasti daňovej a colnej, tiež v oblasti tvorby noriem akosti, zdravotných predpisov a ochranných známok,
 2. podieľa sa na tvorbe a novelizácii právnych predpisov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou členov,
 3. zaisťuje ostatné služby na základe konkrétnych požiadaviek členov Zväzu. Tieto sú vždy uvedené v harmonograme činnosti pre dané obdobie,
 4. poskytuje poradenskú činnosť pre svojich členov,
 5. zasadzuje sa o rozvoj a obhajuje postavenie a práva svojich členov v podmienkach trhového hospodárstva,
 6. prehlbuje spoluprácu s partnerskými zväzmi a ďalšími orgánmi a organizáciami,
 7. vykonáva vzdelávacie aktivity súvisiace s problematikou vinohradníctva a vinárstva formou školení a prednášok,
 8. činnosť zväzu vylučuje orientáciu na vlastné podnikanie a na docielenie zisku zo svojej činnosti,
 9. odborne a finančne garantuje a prevádzkuje Národný salón vín Slovenskej republiky,
 10. organizačne a finančne zabezpečuje spoločnú účasť členov Zväzu na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a podobných podujatiach, v rozsahu, na akom sa členovia dohodnú,
 11. uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
 12. testuje a aplikuje nové výskumné poznatky a inovačné technológie,
 13. využíva, udržiava, stará sa a rozširuje genetické zdroje viniča hroznorodého,
 14. overuje/certifikuje dodržiavanie špecifikácií kvality vinárskych produktov.
 15. zostavuje Vinohradnícky a vinársky kódex.

V súčasnosti je Zväz vnímaný jeho partnermi ako dôležité kontaktné spojivo s pestovateľmi hrozna a výrobcami vína, pretože zastupiteľská úloha, ktorú plní, výrazne zjednodušuje komunikáciu. Najvyšším orgánom ZVVS na Slovensku je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza najmenej jedenkrát do roka. 

Projekty a aktivity ZVVS 

 • Jediná uznaná organizácia výrobcov pre sektor vinohradníctva a vinárstva v SR – partner pre všetky orgány štátnej správy
 • Akreditovaná organizácia pre výskum a vývoj
 • Slovenské víno a udeľovanie ocenení osobnostiam
 • Vinárstvo roka
 • Národný salón vín SR
 • Propagácia v SR a v tretích krajinách
 • Spoločné zasielanie vzoriek vín na súťaže

 

Scroll to top