Tlačová správa ZVVS 01.03.2021

Tlačová správa ZVVS 01.03.2021

TLAČOVÁ SPRÁVA

Vinári a vinohradníci sú na kolenách. Ani po takmer roku od vypuknutia pandémie nemajú vyplatené prisľúbené odškodné za povinné zatvorenie predajní. Vinársky sektor je pritom jeden z najpoškodenejších, pretože uzatvorenie HORECA segmentu, vlastných predajní, zákaz hromadných podujatí, eventov a festivalov spôsobil výpadok na príjmoch vinárov v priemernej výške 40 %. Hlavne pre malé rodinné vinárstva sú obmedzenia likvidačné a musia si nájsť aj iné zamestnanie, aby sa uživili.  

Situácia je kritická aj z toho dôvodu, že sľúbené odškodné, na ktorom ministerstvo pôdohospodárstva a PPA pracujú od júna 2020, doteraz nebolo vyplatené!!!

Pre porovnanie – v krajinách ako Francúzsko, Taliansko, Rakúsko mali odškodnenie z prvej vlny vyplatené v máji a júni 2020.

Zatiaľ čo ostatné sektory ponúkajú v tejto situácií pravidelné kompenzácie na odvrátenie obrovských škôd, ktoré vznikajú, ministerstvo pôdohospodárstva ponúklo iba jednorazové odškodnenie, ktoré ani za 5 mesiacov od podania žiadosti nebolo vyplatené! O odškodnení počas druhého zatvorenia prevádzok sa zatiaľ ani neuvažuje.

Vinári nedostávajú dostatočné kompenzácie ani cez prvú pomoc plus, pretože ich zamestnanci musia chodiť do práce, aby spracovali úrodu, venovali sa vinohradom, ošetrovali vyrábaný produkt, takže im zamestnávatelia musia vyplácať 100 % mzdy. Náhradu však dostávajú iba vo výške 80 % z 80 % mzdy, čiže približne 64 %. Zvyšné peniaze na výplaty si musia vinári požičať.

Priemerné straty pri opatreniach trvajúcich počas pandémie pre tých, ktorí sú závislí na Horeca segmente, vlastných festivaloch a eventoch, sú na úrovni 80 – 100 % v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Keďže marža vinárov na výslednom produkte je mimoriadne nízka, takýto pokles v príjmoch sa práve začal riešiť prepúšťaním a klčovaním vinohradov. Vinohradníctvo a vinárstvo s následnou agroturistikou pritom zamestnáva niekoľko tisíc ľudí, o ekologickej a krajinotvornej funkcii vinohradov ani nehovoriac. Podľa ÚKSÚP-u sektor vinárstva má takmer 700 registrovaných vinárstiev a viac ako 26 000 registrovaných vinohradníkov.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska navrhuje, aby boli špeciálne odškodnení tí producenti, ktorí vyrábajú menej ako 400 000 litrov vína a dodávajú výhradne prostredníctvom Horeca segmentu, vlastných predajní, eventov a agroturistiky za vínom. Žiadajú o urýchlené vytvorenie schémy, kedy z dôvodu trvania obmedzení nemôžu vinári poskytovať svoje služby. Vinári si pritom nemôžu žiadať odškodnenie prostredníctvom ministerstva dopravy, pretože ich SK NACE je vinárska výroba, aj keď poskytujú aj gastro služby.

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.

Concours Mondial de Bruxelles 2021 – aktualizácia

11. 03. 2021

Concours Mondial de Bruxelles 2021, Luxemburg

Základné informácie:

Ako sme už informovali (vinko.sk), súťaž Concours Mondial du Bruxelles 2021 sa z čínskeho Yinchuanu presunula do Luxemburgu. Oficiálny deadline je stanovený na 20. apríla, avšak termín odvozu vzoriek ešte budeme konzultovať s organizátorom súťaže. V tejto chvíli postačuje, aby ste vzorky prihlásili prostredníctvom www.vinko.sk a vzorky doručili na zberné miesto v polovici apríla.

Termín uzávierky súťaže:

20. apríl 2021

Predbežný termín zberu vzoriek:

do 19. apríla 2021

Termín hodnotenia:

21. – 23. máj 2021

Počet fliaš:

Jedna vzorka predstavuje 4 fľaše.

Cena za vzorku:

160 eur bez DPH + podiel na dopravných nákladoch, pre členov ZVVS platí 50% zľava z ceny štartovného a 100% zľava z ceny dopravy

Úhrada štartovného:

Najneskôr v deň doručenia na zberné miesto treba uhradiť štartovné prostredníctvom e-shopu salonvin.sk – prostredníctvom linku pre člena/nečlena ZVVS – nižšie v tabuľke

Spôsob prihlasovania:

Na portáli Vínko.sk: https://vinko.sk/sutaze/concours-mondial-de-bruxelles-luxemburg-2021-397

Zberné miesto:

Víno Matyšák Glejovka Pezinok

 

Na stránkach organizátora môžete nájsť iné termíny uzávierky súťaže, pre nás však platia tie ktoré uvádzam po dohode s organizátormi súťaží.

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte prostredníctvom emailu tibor@vinko.sk, prípadne telefonicky +421 905 252 061

 

 

03.02.2021

spolocny odvoz SK

Tabuľka bude doplnená o ďalšie dve súťaže so spoločným zberom a odvozom vzoriek (info) a v prípade zmien zo strany usporiadateľov sa bude aktualizovať.

Concours Mondial du Sauvignon 2021

02.02.2021

Pokyny k prihlasovaniu, zberu a platbe za vzorky na CMdSauvignon 2021:

 1. registrácia cez vinko.sk

https://vinko.sk/sutaze/concours-mondial-du-sauvignon-2021-395

 1. platba (BEZ ZAPLATENIA ZA PRÍSLUŠNÝ POČET VZORIEK VOPRED nevozte, prosím, vína na zberné miesto).
 • Úhrada vložného:

Kliknite na príslušný link a zadajte počet vzoriek. Príde Vám zálohová faktúra a po úhrade aj riadna faktúra od ZVVS:

– členovia ZVVS:

https://salonvin.sk/produkt/concours-mondial-du-sauvignon-2021-clenovia/

– nečlenovia ZVVS:

https://salonvin.sk/produkt/concours-mondial-du-sauvignon-2021/

Slovenskí účastníci v rámci koordinovanej spoločnej účasti neplatia žiadne ďalšie poplatky. Dopravu zabezpečuje a hradí ZVVS.

 1. zber vzoriek prebieha v dňoch

04.02.2019 – 07.02.2019

Víno Matyšák
Glejovka 10/A
902 01 Pezinok

Tel.: 0905 167 212, pani Miklovičová

 1. Z každej vzorky sa zasielajú 3 fľaše s kompletnými etiketami.

Kartóny označte textom:

SAMPLES OF NO COMMERCIAL VALUE

Concours Mondial du Sauvignon 2021

SLOVAKIA

Pre úplnosť link na stránku súťaže: https://cmsauvignon.com/en/

Zber vzoriek na svetové súťaže v roku 2021

Vinalies Paris 2021 – aktualizácia 15.03.2021

Na základe aktuálnej informácie od organizátorov súťaže vám oznamujeme, že výpadok servera, ku ktorému došlo v dôsledku požiaru, bude pravdepodobne odstránený až v pondelok 22.3.2021.

Prosím, aby ste doručili vzorky do zberného miesta a nečakali na registráciu! Kartóny so vzorkami označte výrazne:

VINALIES INTERNATIONALES 2021 – SLOVAKIA

SAMPLES OF NO COMMERCIAL VALUE

Vzorky treba doručiť najneskôr v utorok 16.3.2021.

V stredu, 17.3.2021 odchádza spoločná zásielka do Francúzska.

Po tomto termíne bude možné poslať vzorky už len na vlastné náklady.

Dohodli sme sa s organizátorom, že vaše vína prihlásime on-line po sfunkčnení servera na základe podkladov, ktoré ste poslali.

Úhradu vložného realizujte, prosím, už teraz:

 • Úhrada vložného:

Kliknite na príslušný link a zadajte počet vzoriek. Príde Vám zálohová faktúra a po úhrade aj riadna faktúra od ZVVS:

 1. a) Členovia ZVVS:

https://salonvin.sk/produkt/vinalies-paris-2021-clenovia-zvvs/

 1. b) Ostatní vinári:

https://salonvin.sk/produkt/vinalies-paris-2021-ostatni/

================================

Spoločný zber vzoriek v roku 2021

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska bude organizovať zber a odvoz vín zdarma všetkým vinárom Slovenska a finančne prispievať na úhradu poplatkov maximálne vo výške 50 % členom ZVVS na tieto súťaže:

Vinalies Paris 2021,

Concours Mondial Bruxelles  rosé 2021,

Concours Mondial Bruxelles  Sauvignon 2021,

Concours Mondial Bruxelles 2021,

AWC Vienna 2021

Oenoforum 2021

Zásadne meníme systém spoločného zberania a platenia vzoriek!!!

Zaplatiť musíte ešte predtým, ako priveziete vzorky na zberné miesto, a to prostredníctvom e-shopu salonvin.sk – ten vám vystaví zálohovú aj riadnu faktúru. Inak Vám ich neprevezmeme.

 

Aktualizácia 21.1.2021

Pokyny na Vinalies Paris  2021 – súťaž sa uskutoční v apríli 2021

– cena za vzorku je 78 Eur s DPH pre členov ZVVS

– cena za vzorku je 156 Eur s DPH pre ostatných vinohradníkov a vinárov

– doprava zdarma, hradí ju Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

 1. Prihlásenie on-line môžete urobiť už teraz, najneskôr do 10. marca 2021.
 2. Úhrada za vzorky do 12. marca 2021  prostredníctvom e-shopu salonvin.sk.
 3. Zber vzoriek sa uskutoční od 8. do 12.marca 2021.

Miesto zberu: Víno Matyšák, Glejovka 10/A, 902 01 Pezinok

KOMPLETNÉ AKTUALIZOVANÉ POKYNY SÚ TU: Instrukcie VI2021_ZMENA

Iné povinnosti – vyplňte tabuľku VinaliesParis_Slovakia2021 a pošlite ju na najneskôr do 10.marca 2021 mailom na

sekretariatzvvs@gmail.comedita@vinalma.sk – potrebujeme ju  na vystavenie sprievodných dokladov.

TK s ministrom pôdohospodárstva a odozva v médiách

Dňa 26.11.2020 sa vo vinohradoch JM Vinárstva Doľany konala tlačová konferencia s ministrom pôdohospodárstva J. Mičovským iniciovaná Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska. Jej cieľom bolo upriamiť pozornosť na aktuálne, ale aj dlhodobé problémy v sektore.

Tlačová správa MPaRV SR: 26-11-2020-Minister Mičovský Slovenskí vinohradníci a vinári si zaslúžia lepšie podmienky

Nadväzujúci prehľad tlače:

Mičovský: Nechceme, aby vinohrady pustli

[27.11.2020; Pravda; Ekonomika; s. 8,9; Jozef Sedlák]

Jozef Sedlák

Dolné Orešany – Trásniky

Len tri z desiatich fliaš vína, ktoré vypijú slovenskí spotrebitelia, dorobili slovenskí vinohradníci a vinári. Bolo viac než symbolické, že úsilie o obrat v pomere skonzumovaného vína vyhlásil minister pôdohospodárstva Ján Mičovský vo vinohrade Trásniky, pod ktorou leží rázovitá vinárska obec Dolné Orešany.

Práve na Trásnikoch, ktoré obrába vinohradník Jozef Mikuš, najlepšie vidno, koľko síl stojí udržanie rodiacich malokarpatských viníc. Mikuš od začiatku 90-tych rokov prakticky obnovil takmer celú plochu zo 160 hektárov vinohradov. Ale nad dobre obrábaným vinohradom leží pás zanedbaných terás, ktoré nie sú vlastnícky vysporiadané. Keď sa ich vinohradník pokúšal obrobiť, ešte mu naparili miliónovú pokutu. Mal čo robiť, aby sa jej striasol. Mičovský prejavil vôľu zmeniť chod vecí, ktoré neraz brzdí byrokracia. No pravdaže nielen ona, ale napríklad aj rozbroje vlastníkov pozemkov, ktoré idú naprieč terasami, čo boli vybudované počas socializmu. Práve tu by sa mali urýchlene urobiť pozemkové úpravy, aby nastolili čisté vlastnícke vzťahy.

Existenčná koncepcia

Minister na stretnutí s vinohradníkmi a vinármi vyhlásil to, čo si klesajúca produkcia slovenského vína žiada: „Nechceme, aby vinohrady pustli.” Vyzval vinohradnícku a vinársku obec, aby poslala svoje námety do pripravovaného vinohradníckeho a vinárskeho zákona. Ten sa opäť novelizuje a mal by prihliadať na nové reálie.

Treba konať naozaj rýchlo, pretože do Vianoc má prebehnúť vnútrorezortné pripomienkovanie zákona a potom budú jeho paragrafy prechádzať kritickou optikou ďalších rezortov. Víno sa nás v tej či onej miere dotýka všetkých, aj tých, ktorí ho nepijú, ale idú radi na prechádzku do vinohradníckej krajiny, alebo si kúpia len hrozno či ochutnajú burčiak. Víno je súčasťou slovenskej duše. Občan spotrebiteľ však meria fľašu vína pred pultom predovšetkým cenou. Ján Mičovský rokuje s obchodníkmi, aby výrazne odlíšili slovenské vína.

To sa už na pultoch mnohých reťazcov deje. Súčasne však, ako pripomenul pťezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Vladimír Mrva, treba vytvoriť Koncepciu rozvoja vinohradníctva vinárstva, ktorá dá ľuďom, čo s vínom spoja svoju existenciu, záruku, že keďbudú riadne hospodáriť vo vinohradoch, nevyjde ich úsilie nazmar. COVID-19 totiž zahnal vinárov do kúta, nehľadiac na to, že rezort poskytol 7 miliónov eur na preklenutie odbytovej mizérie. A tiež aj možnosť uchádzať sa o podporu na technologickú obnovu. Straty sú však oveľa vyššie.

Predaj sa neodohráva v bubline slovenskej ekonomiky ako za socializmu. Trh EÚ je otvorený. Takí Francúzi alebo Taliani vrhajú prostriedky v stovkách miliónov eur na záchranu svojich vinárskych rezortov. Ak sa chceme prechádzať po vinohradoch, musíme jednoducho kupovať viac slovenského vína, lebo práve zvýšená spotreba vytvorí zdroje na ich obnovu.

Sebauvedomenie čosi stojí

Spotrebiteľský patriotizmus chce minister Mičovský podporiť do budúcnosti rôznymi opatreniami. Zrejme najúčinnejší by bol vinársky fond. Keď sa pozrieme nielen na Malé Karpaty, chýba im infraštruktúra, dobrý dojem kazia spustnuté vinice. Práve ony hovoria o tom, že Slovensko zaspalo pri obnove vinohradov, že na prvé miesto sa dostalo nie víno, ale neraz úsilie predať pozemky pod výstavbu víl, že ochrana vinohradov v najcennejších územiach je stále nedostatočná. Je to zlá vizitka politiky a politikov, ktorí síce chválili slovenské víno vysoko oceňované v zahraničí, ale v skutočnosti preň ako reprezentanta krajiny neurobili dosť. Teraz je na ťahu Mičovského tím. Aj vinári majú novú reprezentáciu, na čele stojí rešpektovaný vinár Vladimír Mrva. Situáciu okolo vína a všetkých, ktorí sa okolo neho točia, vystihol dokonale, keď povedal: „Ak chceme naplniť kultúrne dedičstvo, nemala by to byť len snaha, ale aj povinnosť.”

Isteže, slovenským spotrebiteľom a tobôž obchodníkom či majiteľom reštaurácií a hotelov nemožno nadiktovať, ktoré víno bude ich voľbou. Víno je však naozaj súčasťou našej kultúry v tom najširšom slova zmysle, vinohrady – dielo bezpočetných pokolení – tvoria krajinu, ktorá vošla do našich sŕdc. Mali by sme na to pamätať: politici pri tvorbe rozpočtu a spotrebitelia, keď stoja pred pultom s vínom.

Slovenskí vinári si zaslúžia lepšie podmienky, Mičovský pre nich pripravuje nový zákon

[26.11.2020; webnoviny.sk; Poľnohospodárstvo; 15:58; redakcia]

Slovenskí vinohradníci a vinári si zaslúžia lepšie podmienky. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) preto pripravuje novú legislatívu, ktorá im má pomôcť zvládnuť náročnú situáciu, v ktorej sa ocitli. Konštatoval to vo štvrtok agrominister Ján Mičovský na stretnutí s vedením Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska v Doľanoch.

„Vinohradníctvo patrí medzi významné tradičné odvetvia na Slovensku. Cieľ, ktorý máme všetci, je jasný, a tým je zlepšenie podmienok v slovenskom vinohradníctve a vinárstve. Veríme, že tento cieľ sa podarí naplniť aj novým zákonom, ktorý sa momentálne pripravuje,“ uviedol Mičovský.

Zákon sa tvorí za aktívnej účasti odborníkov MPRV, vrátane zástupcov profesijných organizácií, kontrolných orgánov, ale aj akademickej obce.

Zákon reflektujúci najnovšie trendy

Generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Martin Nevolný na stretnutí uviedol, že nová legislatíva bude reflektovať najnovšie trendy vinohradníctva a vinárstva, ako aj aktuálne zmeny v legislatíve EÚ. „Moderný zákon bude zohľadňovať všetky kategórie vinohradníkov a vinárov, od malých až po najväčších, tak aby sa žiadny z nich necítil opomenutý,“ povedal Martin Nevolný.

V momentálnej situácii sa javí ako najväčší problém podpora vinárov a vinohradníkov v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktorá má dosah najmä na malých a stredných vinárov. MPRV SR preto realizovalo viacero výziev na podporu tohto sektora.

Vinohradníci a vinári mohli koncom leta v rámci výnimočnej dočasnej podpory požiadať o nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške až do 50-tisíc eur.

„Okrem toho sa musíme zamyslieť nad štátnou pomocou tak, aby sme dosiahli úroveň výšky pomoci v okolitých štátoch,“ dodal Nevolný. Ďalšou formou pomoci pre vinohradníkov je výzva na podporu investície do poľnohospodárskych podnikov, ktorá je otvorená do marca 2021.

Vinohradníci upozorňujú na problémové terasy

Slovenskí vinohradníci upozornili na stretnutí aj na problém s terasami vo vinohradoch, ktoré majú mimoriadnu schopnosť zabrániť erózii pôdy a zároveň významnú vodozádržnú funkciu v súvislosti s klimatickými zmenami. Avšak dotácie na takéto vinohrady môžu žiadať iba vinohradníci a vinári, ktorí pestujú vinič na terase väčšej ako 0,3 hektára, čo podmieňuje legislatíva EÚ.

Riešením by mali byť pozemkové úpravy, ako aj zahrnutie vinohradníckych terás do Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na najbližšie obdobie a úprava metodiky PPA pri výpočte nárokov priamych platieb.

Na Slovensku máme šesť vinohradníckych oblastí. Do zahraničia sa exportuje 50-tisíc hektolitrov domácej produkcie. Významnými oblasťami, kde sa slovenské víno vyváža sú krajiny v Ázii, najmä Japonsko a Čína. Na území Slovenskej republiky je v súčasnosti vyše 15-tisíc hektárov vysadených vinohradov.

Zostaneme krajinou dobrého vína?

[27.11.2020; Pravda; Víno; s. 14; Jozef Sedlák]

Odkedy ľudia prišli na chuť vínu, a je to už dobrých pár tisícročí, začalo sa s ním obchodovať. Nie na malé, ale tisíckilometrové vzdialenosti. Z vína sa stal tvrdý biznis už v antike a je ním dodnes, pretože bez vína si ľudia nevedia predstaviť dobrý život.

Všade, kde sa začalo víno dorábať, úplne zmenilo ráz krajiny, rozvinulo celý rad odvetví – od výroby nástrojov, nožov, motýk až po supermoderné traktory, postrekovače a kombajny, nehovoriac o priemysle spracovania vína, ktorý reprezentujú sofistikované, počítačom riadené lisy, antikorové nádoby, kde víno kvasí, až po klasické drevené sudy, fľaše, etikety a poháre. Víno sa rozvíjalo ako remeslo, neskôr priemysel a vždy ako umenie – ojedinelý výtvor prírody a človeka. Bolo a je inšpiráciou pre všetky druhy umenia. Celé povojnové obdobie sme pili jednoduché víno, napospol produkt priemyslu, buď kyslé, alebo naopak silno dosládzané repným cukrom. Víno ako umelecký produkt i ,. však prežilo. Spomeňme si na Radošinský klevner, jeho etiketu s buclätým mníchom, ktorá miestnym pripomínala, že šlo o delikátne víno cirkevných hodnostárov, ústa ktorých potom vystriedali hrdlá komunistickej verchušky. Bolo to víno, ktoré vošlo zásluhou dramatika Stanislava Štepku do povedomia súčasníkov, pretože opísal, ako putovalo na svadbu anglickej kráľovnej Alžbety II. Kto by si bol ešte v osemdesiatych rokoch pomyslel, že o polstoročie neskôr ho budú jej veličenstvu servírovať v bratislavskej Redute na slávnostnej večeri spolu s inými vynikajúcimi slovenskými mokmi, ktoré sa zrodili len pred desiatimi, pätnástimi rokmi. Nové, naozaj krásne slovenské víno si rýchlo získavalo obdivovateľov. Vinohradnícky a vinársky um dostal po roku 1989 krídla. A predsa dnes hrozí, že slovenské víno, ktoré sa vznieslo k nebesám, môže skončiť tragicky. Dramaticky totiž prehráva súboj o spotrebiteľa, čomu dopomohla aj pandémia koronavírusu. Tá podčiarkla všetky rokmi nahromadené problémy vo vinohradníctve a vinárstve. Predaj vína v gastronomických zariadeniach v dôsledku zdravotno-bezpečnostných obmedzení skolaboval a presunul sa do obchodných sietí. A tam je slovenské víno konfrontované s celosvetovou ponukou. Cena, ako vždy, rozhoduje na prvom mieste. Prečo neochutnať fľašu z Bordeaux, keď sa ponúka za dostupnú cenu spolu s inými mokmi sveta? Takému pokušeniu sa odoláva ťažko. Lenže vzťah s vínom pripomína trochu manželstvo. Môže tolerovať flirt, určite však nie neveru. S každou rýchlo pribúdajúcou cudzou fľašou ubúda riadok zo slovenského vinohradu, stenčuje sa priestor vinárom. Rakúšania majú v ponuke vina z celého sveta, ale pijú najmä svoje. To, čo dnes potrebuje slovenské víno, je predovšetkým vernosť, návrat milovníka vína k obľúbenej slovenskej značke, k svojmu vinárovi. Víno si zároveň pýta aj zrozumiteľný koncept rozvoja. Naozaj hýbe krajinou, je súčasťou našich životov. Je s ním príjemne, nielen keď ho popíjame, ale aj pri potulkách krajinou, vinohrady ktorej sú akoby jej odvekou súčasťou. Už len z úcty k dielu našich predkov, k tomu, čo dokázali vybudovať súčasníci, by sme mali myslieť na víno vo všetkých súvislostiach. Naša príloha, samozrejme, nie je schopná postihnúť všetky aspekty vína v obyčajnom ľudskom živote. Prináša len zopár fragmentov, ktoré pripomínajú univerzálnu rolu vína v rozvoji človeka i Slovenska. Tie príbehy sú ukážkou ľudského vzopätia. Víno nás prežije, no to, či zostane v celosvetovom prúde dobre čitateľná slovenská stopa, závisí od nás. A pravdaže aj od tých, ktorí radi pripomínajú, ako múdro vedú krajinu (ešte stále dobrého vína) k lepšiemu.

Vinohradníkom sľúbili podporu

[29.11.2020; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Miroslava Ondrejčíková / Mária Chreneková Pietrová;Patrik Švajda]

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Bude slovenské víno lacnejšie? Vinohradníci a vinári už dlhodobo upozorňujú, že nedokážu konkurovať dovozu zo zahraničia s nižšou cenou.“

Patrik Švajda, moderátor: „Chýba im podpora od štátu. Dnes minister Mičovský prisľúbil zmenu a sľubuje aj to, že pomôže zachrániť historické vinohrady v kopcovitom teréne.“

Miroslava Ondrejčíková, redaktorka: „Na Slovensku máme vysadených viac ako 15 tisíc hektárov vinohradov. Z toho sa využíva na reálnu produkciu viniču a vína len zhruba polovica. Vinohradníkom sa to neoplatí.“

Karol Braníš, vinohradník: „Naša rodinná firma obrába 35 hektárov. Momentálne je to veľmi, veľmi ťažký chlebíček, pretože je problém hrozno predať, aj víno predať, pretože reštaurácie sú zatvorené, nie je odbyt.“

Miroslava Ondrejčíková: „Pandémia ich problémy už len prehĺbila. Menší vinohradníci dokonca hovoria o likvidácii svojich vinohradov.“

Karol Braníš: „Aj predtým nemali problém, pretože slovenský spotrebiteľ nejako tie vína slovenské opomína.“

Vladimír Mrva, prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska: „Na Slovensku je z celkovej spotreby vína viac než 70 % dovoz a len 30 % je slovenské víno.“

Miroslava Ondrejčíková: „Jeden z dôvodov je, že slovenské vína nedokážu konkurovať lacnejšiemu dovozu zo zahraničia. V iných krajinách totiž vinohradníci dostávajú väčšie dotácie od štátu a cenu môžu dať nižšiu.“

Vladimír Mrva: „My tú podporu nedostávame, veľmi ťažko môžeme konkurovať, ťažko je to potom aj vysvetľovať zákazníkom, prečo možno je cena vyššia.“

Miroslava Ondrejčíková: „To by sa mohlo v blízkej budúcnosti zmeniť. Chystá sa totiž nový zákon, ktorý by mal vinohradníkom uľahčiť prácu a zvýšiť podporu.“

Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: „Príprava nového zákona o vinohradníctve, ktorý je na spadnutie, tak vás vyzývam, prosím a zároveň oceňujem, že určite budete ochotní vstúpiť svojimi pripomienkami, aby sme to stihli ešte do Vianoc.“

Miroslava Ondrejčíková: „Zákon začne platiť zrejme v polovici budúceho roka, no nerieši ďalší problém, ktorý trápi vinohradníkov najmä v Malých Karpatoch, kde na terasách namiesto viniča rastie len krovie, na rozdiel od slávnych terasovitých viníc vo Francúzsku.“

Jozef Mikuš, vinohradník: „Keď tu máte takto parcelu a tá neni vaša, tá neni vaša, vy sa neotočíte na tom, takže vy nemôžete vysádzať. A takto vám to nedovolia vysadiť, lebo museli by ste im dať dole terasy a to vám zas nedovolia.“

Miroslava Ondrejčíková: „Problémom sú vraj nevysporiadané majetkoprávne vzťahy a znova aj podpora od štátu, keďže na jednom metri štvorcovom terasy sú náklady na prácu približne 2 eurá, ale na tej istej ploche na rovine je to len 60 centov.“

Jozef Mikuš: „Podpora štátu v každom prípade urýchli proces a bude to vyzerať tak, ako to vyzerá v Rakúsku, alebo vo Francúzsku, alebo v Nemecku, je to úplne jedno. My to určite tak vieme spraviť ako oni.“

Ján Mičovský: „V novom programovacom období to bude garantované, že tie terasy, ktoré majú obrovskú hodnotu, budú samozrejme započítané.“

Miroslava Ondrejčíková: „Vinohradníci sa zhodujú v tom, že terasy v zložitom teréne, kde by mohol byť vysadený vinič, ostanú zarastené pokým nepríde podpora od štátu, čo bude najskôr o 2 roky. “

Krajina vína prichádza o víno

[28.11.2020; Pravda; Titulná strana; s. 1,8,9; Jozef Sedlák]

Jozef Sedlák

Doľany, Dolné Orešany

Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo sa ocitli na pokraji života a smrti. Každý, kto sa pohybuje po krajine s otvorenými očami, vidí obrovské plochy neobrábaných vinohradov, ktoré si podmaňujú developeri alebo divo rastúci les. Nečudo, že na Slovensku sa predáva z vlastných vinohradov už len menej ako jedna tretina všetkého vypitého vína. Za tejto situácie sa ide prijímať nový zákon o vinohradníctve a vinárstve. Keď pred 280 rokmi preberala žezlo nad Rakúsko-Uhorskom panovníčka Mária Terézia, hrozilo, že sa jedno z najväčších európskych mocnárstiev rozpadne. Nestalo sa to, panovníčka postupne prijala celý rad múdrych – nadčasových – opatrení vrátane sprehľadnenia vlastníctva pozemkov. Tereziánske edikty odštartovali hospodárske oživenie. Paradoxne takmer po troch storočiach sa situácia, ktorú sme už raz na Slovensku zažili, opakuje. Jednou z príčin úpadku slovenských vinohradov je neusporiadané vlastníctvo k pozemkom a neschopnosť slovenskej politiky riešiť tento problém naprieč celým poľnohospodárstvom. Netýka sa totiž len vinohradov, ale aj všetkých ostatných „poľností”, vinice však najviac bijú do očí celej verejnosti. Pri každej výmene vlád a ministrov sa opakuje rituál, keď sa nová zostava zoznamuje so stavom odvetvia. Prejde spravidla niekoľko mesiacov, kým nový tím príde na to, čo trápi poľnohospodárov.

A kým si uvedomí, že jadrom dobrej hospodárskej politiky nieje ustavičné zvaľovanie viny na neschopných predchodcov, ale sformovanie zrozumiteľnej praktickej agrárnej politiky. Takej, ktorá by viedla k oživeniu sebestačnosti. Zdá sa, že tím Jána Mičovského, trinásteho ponovembrového ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sa naostatok dostal do štádia, keď si uvedomil, že reči sa hovoria a chlieb saje. Na konci novembra sa minister vybral do malokarpatských vinohradov, v ktorých už spŕchlo lístie. Deň bol sivý, horná časť viníc a lesa postriebrená námrazou. Keby svietilo ostré jesenné slnko, tak by nemilosrdne odhalilo biedu najstaršej slovenskej vinohradníckej oblasti, považovanej dlho za výkladnú skriňu slovenského vína. Z vyše päťtisíc hektárov viníc sa uchovalo v rodiacom stave niečo vyše 50 percent. Len tam, kde sa ich ujali dobrí hospodári, majú záruku prežitia. A práve títo muži, Jozef Mikuš z Dolian, Karol Braniš z Dolných Orešian, Ladislav Šebo zo Šenkvíc, Milan Pavelka z Pezinka a ďalší, priblížili ministrovi, čo je za vinohradníckou a vinárskou oponou, ktorú nevidno – niekedy kvôli hmle a inokedy možno kvôli štósu papierov a v nich ukrytých predpisov. Neraz nezmyselných. Časť malokarpatských vinohradov leží na terasách”. Boli vybudované pred rokom 1989 za nemalé štátne dotácie. Keď v rámci reštitúcií vrátili pozemky pôvodným majiteľom, nastal problém. Kým terasy išli po horizontále, teda po vrstevnici, pozemky v starých grundbuchoch boli zaznačené po spádnici. Vysporiadať vlastníctvo k nim bez pozemkových úprav jednoducho nejde. A tak zarastajú kriačím. Terasy sa budovali preto, aby sa do vinohradov dostala technika. No hektár terás nie je hektár vinohradu na rovine či úbočí s malým sklonom. Ako povedal Ladislav Šebo, možno tu vysadiť o 20 až 30 percent krov viniča menej. Karol Braniš, ktorý bol vinohradníkom ešte v časoch socializmu, dodal, že štát nižšiu úrodu kompenzoval tzv. diferenčnými príplatkami, teda platbami, ktoré zohľadňovali sklon terénu a úrodnosť pôdy, na ktorej boli terasy vybudované. Čím ťažšie boli podmienky, tým vyššie boli platby. Systém, ktorý vznikol za čias prvého ministra poľnohospodárstva Jána Janovica, nebol slovenským objavom, ale iba reakciou na tzv. diferenčnú rentu. Tú bez ohľadu na to, že na ňu upozornil Karol Marx, uplatňujú všetky vyspelé vinohradnícke krajiny. Jednoducho, spoločnosť ktorá chce udržať poľnohospodárstvo a tým vidiecke osídlenie v horších prírodných podmienkach, musí niečo zo zdrojov, čo vytvoria výnosnejšie odvetvia ekonomiky, obetovať v prospech slabších území.

Kto je tu doma?

Dnes hodnota týchto území mimoriadne rastie. Ľudia chcú zdravo žiť. Ukázala to pandémia ochorenia COV1D-19. Do malokarpatských vinohradov sa vyhrnulo na prechádzky obyvateľstvo Bratislavy a priľahlých satelitov! „Bolo obdobie, keď sme ľudí prostredníctvom Malokarpatskej vínnej cesty lákali do pivníc a viníc. Teraz však nastal iný problém. Stovky ľudí začali prúdiť peši či na bicyldoch do vinohradov, až sme im my, ktorí sa staráme o vinice, začali prekážať,” opísal situáciu jeden zo zakladateľov Malokarpatskej vínnej cesty Milan Pavelka. Hneď pripomenul, ako regulujú návštevnosť vinohradov v Rakúsku a Nemecku. Za vstup do vinohradov sa vyberá vstupné. To by sa mnohým na Slovensku nepáčilo, ale starým pravidlom uplatňovaným do konca druhej svetovej vojny bolo, že v čase oberačiek chodili do vinohradov len tí, čo v nich pracovali. V Skalici ešte pred dvoma-troma storočiami, ak si pocestný odtrhol strapec zrelého hrozna, zanechal pod krom mincu, ak nie a prichytili ho, sťali ho. To iba dokresľovalo vysokú cenu hrozna. Dnes slovenské vinohrady, okrem výnimiek, nevedia konkurovať zahraničiu. Sú málo úrodné, prestarnuté, preriedené. Za posledných tridsať rokov výrazne zaostala ich obnova, len menšina vinohradníkov ako napríklad Jozef Mikuš, Ladislav Šebo, Karol Braniš, Milan Pavelka a aj množstvo iných, udržala krok s konkurenciou. Pri viniči ich udržala nesmierna vášeň, to, že hrozno sami spracúvali alebo mali spoľahlivých odberateľov. Ale ako pripomenul jeden z mladých mužov vína Štefan Šimák, ak sú náklady na kilogram hrozna okolo 60 až 65 centov a chýba podpora porovnateľná so zahraničím, nastáva problém. Rodina Šimákovcov si okrem vlastných vinohradov prenajíma ďalších dvadsať hektárov. Vlastníkom oznámili, že ekonomika ich núti vypovedať zmluvy. Tí zostali viac než v pomykove. A čo si my počneme s vinicami? To neraz nevedia ani profesionáli. Milan Pavelka upozornil, že prakticky neriešiteľným sa stal problém s lesnou zverou. Hoci sú vinohrady oplotené elektrickými oplôtkami, daniele či iná vysoká zver sa dostávajú do viníc a oberajú vinohradníkov o plody celoročnej práce. Je to iba krátky výpočet nie všetkých problémov, ktoré vychrlili vinohradníci na ministra. Je množstvo iných, ktoré by bolo treba razantne, teda oprúc sa o náležitú finančnú podporu, riešiť.

Čo patrí k dobrým mravom

Na Slovensku sa takmer rozpadol vinohradnícky výskum a šľachtenie. Krajina žije z celoživotných výsledkov takých šľachtiteľov, ako je dnes 90 ročná stále vitálna Dorota Pospíšilová alebo 75-ročný Ondrej Korpás. K dobrým mravom ministrov patrí, že si ľudí, ktorí sa zaslúžili o slávu slovenského vína, uctia. Akosi zrejme v predvolebnom a povolebnom chvate nebol čas na to pripomenúť si ľudí, ktorí sa postarali o obrovský vzostup slovenského vinohradníctva. Čert ber medaily a plakety, napokon je to čas, ktorý vždy najlepšie ocení prácu každého vinára. No len tak mimochodom, tzv. slovenské modré rieky, teda Pospíšilovej odrody Hron, Váh, Rimava, Rudava, ktoré dopestoval Karol Braniš a víno z nich vyrobil Vladimír Mrva, sa predávajú v reštaurácii za ceny, z akých sa bežnému smrteľníkovi zakrúti hlava. Fľaše cuvée ročníka 2011 sa predali po 200 eur, Hron z ročníka 2018 stojí už teraz 80 eur. To je cena, za akú sa predávajú špičkové francúzske vína. Inými slovami povedané, vieme dorobiť špičkové vína. Nie sú ocenené len zlatými medailami, ale aj patričnou cenou. Ondrej Korpás spolu so svojím synom Bandim pokračuje v šľachtení. Teraz prihlásil do štátnych odrodových skúšok štyri nové odrody, ktoré sú šité na agroekologickú mieru slovenských vinohradov. Za každú musel muž na dôchodku zaplatiť po dvetisíc eur. Keby žil v Maďarsku, nezaplatí ani jedno euro. Nuž minister pôdohospodárstva má čo spoznávať a riešiť, ak chce pozdvihnúť úroveň slovenského vína. To najmä z hľadiska produkcie upadlo na úroveň čias, keď vládu preberala Mária Terézia. V časoch federácie, bolo to pred 31 rokmi, Slovensko zásobovalo českú časť spoločného štátu vínom. Dnes nám z vtedajšej plochy 32-tisíc vinohradov zostalo torzo v podobe 15 388 hektárov evidovaných vinohradov, z čoho rodiacich, čísla sa rôznia, je niečo medzi 7 500 až 8 000 hektármi. Krajina je zaplavená lacným dovozovým vínom. Je to najmä preto, lebo vinohradníctvo a vinárstvo sú v starých členských krajinách lepšie zorganizované, manažované a podporované. To všetko sa premieta do ceny vína na pulte. Nový prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Vladimír Mrva považuje za kľúčové spracovať dlhodobú koncepciu rozvoja vinohradníctva a vinárstva. Tá, samozrejme, potrebuje najprv ľudí, ktorí ju vypracujú. Potom parlament, ktorý ju ako súčasť celkovej koncepcie rozvoja agrosektora schváli, a to vrátane zdrojov, čo koncept obnovy umožnia zrealizovať. Ako si s tvrdým orieškom poradí nový šéf rezortu, na hlavu ktorého sa v poslednom čase valí kritika zo všetkých strán, nevedno. Je však nanajvýš pozoruhodné, že na slovenskom juhu dostávajú vinohradníci maďarskej národnosti podporu z Budapešti. Ako to, že Maďari majú dosť peňazí pre svojich vinohradníkov a ešte aj pre tých, čo žijú na území iných štátov? Pritom žiadosti o dotácie z Budapešti sú veľmi jednoduché a peniaze prichádzajú obratom. Slovensko a tvorcovia jeho hospodárskych politík majú nad čím premýšľať.

Dopad pandémie na vinárstvo a vinohradníctvo

[27.11.2020; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07:30; R / Iveta Gombošová]

Iveta Gombošová, moderátorka:

„No a nakupovať môžete aj kvalitné slovenské vína, pomôžete tak vinárom, ktorých zasiahla koronakríza. Rok 2020 hodnotia ako výnimočne náročný. Nepredané zásoby vína im blokujú kapacity v pivniciach. O problémoch vinohradníkov sa budem rozprávať so šéfom ich zväzu Vladimírom Mrvom, ktorého máme u nás v štúdiu, vitajte.“

Vladimír Mrva, prezident Zväzu vinohradníkovvinárov:

„Ďakujem za pozvanie.“

Iveta Gombošová:

„Rovno sa teda spýtam na tie výpredaje, platí to takto aj vo vašej oblasti, že máte nejaký Black Friday?“

Vladimír Mrva.

„No vzhľadom na to teraz, že to obdobie covid si vyberá a zasiahlo aj vinohradníctvovinárstvo, tak máme samozrejme, chceme predávať slovenské vína nielen teraz, v piatok Black Friday, ale vyzývame teda, alebo prosíme skôr našich konzumentov, aby kupovali a popíjali slovenské vína vzhľadom na to teraz, že hlavne malých a stredných vinohradníkovvinárov zasiahol COVID tým, že sú uzavreté, vlastne ten segment Horeca je uzavretý…“

Iveta Gombošová:

„To sú teda reštaurácie, hotely, aby sme teda pripomenuli…“

Vladimír Mrva.

„To bol vlastne taký ten kanál, kadiaľ sa predávalo hlavne víno. Samozrejme, tie opatrenia spôsobili aj to, že sú uzavreté priestory u vinára pivnice, kde boli rôzne degustácie, stretnutia so zákazníkmi, rôzne vínne cesty, to všetko je momentálne teraz zastavené a naozaj zostáva možno už len predaj priamo privátnej sfére, alebo cez e-shopy, ale to určite nie je dostačujúce.“

Iveta Gombošová:

„Sú tie vyhliadky do konca roka lepšie, mám na mysli trebárs Silvester, Vianoce, sviatky, myslíte, že popredáte viac?“

Vladimír Mrva.

„Skôr to vidím takto, pokiaľ sa teda neotvorí tento segment Horeca…“

Iveta Gombošová:

„Čiže to je kľúčové pre vás…“

Vladimír Mrva.

„Samozrejme, že sú vinárstva, ktoré predávajú aj v segmente Retail, čiže vo veľkých obchodných sieťach, tam samozrejme, že tie straty sú nižšie.“

Iveta Gombošová:

„Ako tento rok 2020, ktorý charakterizujete ako výnimočne náročný, môže poznačiť možno ten ďalší rok, ďalšie roky slovenských vinárov, môžu sa niektorí dostať až do vážnych ekonomických kríz?“

Vladimír Mrva.

„Myslím si, že asi sa bude teraz na konci roka robiť taký odpočet, ako stoja jednotlivé firmy. Hlavne myslím si, že môže to zasiahnuť firmy, ktoré zainvestovali do rôznych technológií, zobrali si veľké úvery a čo je asi najhoršie nevieme, kedy to bude končiť. Nevieme, kedy skončia tieto opatrenia, čo bude po novom roku. Teraz máme možno v hlavách len to, že nejako do konca roka ako to dopadne, ale myslím si, že to môže veľmi zasiahnuť tento sektor vinohradníctvavinárstva, hlavne tých malých a stredných vinárov.“

Iveta Gombošová:

„Zasiahla pandémie aj do takej personálnej politiky jednotlivých vinárstiev v zmysle, že by museli byť v karanténe kvôli koronavírusu, a že ste teda mali problém zohnať posily trebárs pri zbere úrody?“

Vladimír Mrva.

„Zasiahla, ale nie do takej miery, aby to ovplyvnilo výrazne zber hrozna a samotné spracovanie, vinári si s týmto poradili.“

Iveta Gombošová:

„Viem, že na trhu máme vlastne veľkú konkurenciu tých vín, lacnejšie, drahšie, ako teda by sa dalo uspieť na trhu konkurencie?“

Vladimír Mrva.

„Čo sa týka kvality musím povedať, že tam slovenské vína sú absolútne konkurencieschopné. Čo sa týka ceny, tam je to trošku horšie, ale druhým dychom chcem povedať, že viete, ak v ťažkých chvíľach, to znamená je prebytok vína na trhu, koronakríza, alebo keď hrozno napríklad zmrzne, alebo teda vinohrad, tak naozaj okolité krajiny hľadajú spôsob, ako pomôcť vinárom a veľakrát tu vidíme aj nejakú dotačnú politiku či už na hrozno, alebo proexportnú a tam potom sa vytvárajú určité ťažké podmienky konkurencieschopnosti. Povedzme si otvorene, ak zbadáte niekedy v sieti víno za 1,40, 1,50 eur, takejto cene nie je možné konkurovať zo slovenského hrozna…“

Iveta Gombošová:

„A dá sa hovoriť pri takejto cene, že je to vôbec víno, alebo môže ísť aj o nejaký kvázi falzifikát? Či na to sú kontrolné orgány…“

Vladimír Mrva:

„Na toto sú kontrolné orgány, ale skôr si myslím, že tu je, viete, korona napríklad zasiahla ako také krajiny ako Taliansko, Španielsko, Francúzsko. Dnes je naozaj obrovský prebytok vína. A tieto krajiny sa snažia pomáhať tým vinárom tým, že majú nejakú tú proexportnú politiku, robia nejaké dotácie a potom sa stane to, že takéto vína môžu byť aj za tak nízku cenu na slovenskom pulte, kde poviem, že za túto cenu vlastne vinár nie je schopný konkurovať, doslova to nepokrýva ani náklady na výrobu, tobôž ešte aby to bola predajná cena.“

Iveta Gombošová:

„Vás štát nejako podporuje v súvislosti s tou proexportnou politikou?“

Vladimír Mrva:

„Proexportnou politikou nie, Slovensko je krajina viac-menej, ktorá exportuje veľmi málo vína a z celkovej spotreby vína na Slovensku je 70 percent dovoz, len 30 percent je vína slovenského, ktoré sa tu vypije. A toto je vlastne snaha aj vinárov, aby sme zmenili tento pomer, žiadame momentálne aj pána ministra vyzývame k tomu, aby sa urobila nejaká nová koncepcia, vízia rozvoja vinohradníctva a vína na Slovensku. Jednoznačne aby ministerstvo dalo taký impulz do nášho sektoru vinohradníkomvinárom, že sa oplatí pestovať hrozno a aby sme vedeli, čo čaká slovenské vinárstvo, vinohradníctvo do budúcna.“

Iveta Gombošová:

„Keď ste mali to stretnutie s ministrom, máte z toho dobrý pocit, že teda sa niečo naštartuje?“

Vladimír Mrva.

„Musím povedať, že veľmi pozitívne sme vnímali slová pána ministra o tom, že ten záujem je tu naozaj obrovský, alebo veľký na podporu slovenského vinohradníctvavinárstva. Druhým dychom chcem dodať, dúfam, že to nezostane len pri slovách, lebo poznáme sľuby a verím tomu, že naozaj ak chceme napĺňať to okrídlené, že víno je nejaké kultúrne dedičstvo, tak nemali by sme zostať len pri sľuboch, ale je to naša povinnosť pracovať a udržať slovenské vinárstvovinohradníctvo na Slovensku.“

Iveta Gombošová:

„Tak vám v tom držíme palce a ďakujeme za váš čas. Rozprávala som sa s Vladimírom Mrvom zo Zväzu vinárovvinohradníkov.“

 

Tlačová správa k reštrukturalizácii vinohradov

13.11.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska požiadal  ministra pôdohospodárstva Ing. Jána Mičovského o podporu na dofinancovanie opatrenia reštrukturalizácia vinohradov formou štátnej pomoci.

„Potrebujeme mať konkurencieschopné vinohrady – vysadené vhodnou odrodou a na vhodných miestach, aby sme vedeli produkovať vína najvyššej kvality s chráneným označením pôvodu. Nechceme tu len vyplakávať, že stále sa sem vozia iba lacné vína zo zahraničia. Sami sa snažíme investovať a vybudovať vinohrady, ktoré obstoja čo do výberu odrody aj do množstva produkcie a výsledok – hrozno na výrobu vína – bude vedieť konkurovať aj cenou“, uviedla  Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD. výkonná riaditeľka  Zväzu.

Reštrukturalizácia vinohradov je jedno z najlepších opatrení, ktoré môžu vinohradníci čerpať. Umožňuje nanovo vysadiť vinohrad, a to každému záujemcovi, ktorý sa chce venovať vinohradníctvu. Záujemcov je ale veľmi veľa a dotácie poskytnuté z Európskej únie nestačia. Zväz preto navrhuje, aby aj štát vlastnými zdrojmi prispel k realizácii tohto opatrenia. „Budujeme architektúru tejto krajiny na ďalších 30 rokov, a preto by malo byť v záujme štátu k nej prispieť. Štát doteraz prednostne prispieval miliónovými investíciami do budovania automobiliek, ale myslíme si, že je najvyšší čas podporiť aj zelenú architektúru Slovenska. Vinohrady okrem krajinotvorby a biodiverzity prispievajú aj k tvorbe pracovných miest či už pri obhospodarovaní, spracúvaní hrozna, predaji vína alebo agroturistike. Sú to zamestnanecké miesta vytvorené na 30 rokov“, uvádza prezident Zväzu Ing. Vladimír Mrva.

Vinohradníci, ktorí toto opatrenie čerpajú, ho ale musia najprv celé zaplatiť. Zobrali si na to úvery s tým, že EU im preplatí aspoň 50 – 75%. Dnes sa ale dozvedajú, že nedostanú toľko, koľko je v návrhu nariadenia vlády, ale možno o 30 – 50 % menej. S tým nesúhlasia. Zobrali sme si úvery na výsadbu vinohradov a zrazu dostaneme nižšiu pomoc ako sme očakávali. Ohrozená je sebestačnosť firiem, tisícky pracovných miest. Banky nám už na ďalšie fungovanie neposkytnú úvery, pretože dostaneme nálepku „nedôveryhodný“ klient, uvádzajú vinohradníci.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska preto žiada ministra pôdohospodárstva Ing. Jána Mičovského, aby podporil konkurencieschopnosť vinohradníkov a dofinancoval opatrenie formou štátnej pomoci. Ako uviedol Ing. Vladimír Mrva prezident Zväzu: „Aj v programovom vyhlásení vlády je uvedená podpora vinohradníctva. Žiadame len, aby vláda dodržala sľub a vinohradníkov aj naozaj podporila.“

Sme proti zvyšovaniu poplatkov za recykláciu skla

10.11.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska zásadne nesúhlasí s ďalším zvyšovaním poplatkov pre vinárov. Tentokrát majú platiť ďalšie ZVÝŠENÉ  POPLATKY ZA RECYKLÁCIU SKLA a to už od 1.januára 2021.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska sa zúčastnil  rozporového konania na Ministerstve životného prostredia dňa 9.11.2020. MŽP  predložilo novelu vyhlášky,  v ktorej navrhuje zvýšiť poplatok za recykláciu skla na minimálne 100 Eur/tonu.  Ešte v septembri pritom návrh hovoril o  poplatku za recykláciu skla vo výške 90 Eur/tonu.  Za dva roky by tak poplatky vzrástli minimálne o 17 %. Poplatok za recykláciu pritom platia výrobcovia potravín, v tomto prípade vinári.

Štandardná vínová fľaša pritom váži okolo 400 gramov,  fľaše na šumivé víno sú ešte ťažšie a vážia 600 g. Akékoľvek zvyšovanie ceny sa okamžite prejaví  na nákladoch vinárov, výrobca vína musí z každej fľaše zaplatiť minimálne 4 centy na recykláciu.

Skla pritom zo všetkých recyklovateľných materiálov vyzbierame najviac,  viac ako 80 %.  Za posledných 10 rokov pritom náklady na recykláciu vzrástli o viac ako 400 %.    Máme za to, že doterajšie poplatky sú dostatočné na zabezpečenie recyklácie skla a ich ďalšie zvyšovanie prinesie naopak upustenie od používania tohto tradičného materiálu.

Ako uviedol prezident Zväzu Ing. Vladimír Mrva, „Už teraz je sektor na kolenách. Akékoľvek ďalšie zvyšovanie nákladov je pre nás neprijateľné a zlomí nám väz. Poplatky za recykláciu rastú každým rokom, avšak nikde nevidíme, že by sa viac skla aj naozaj vyzbieralo. Celý systém je zle nastavený a žiadame o jeho hĺbkovú zmenu”. Ako uviedla výkonná riaditeľka ZVVS Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.  „Do celého odpadového hospodárstva  nie je totiž zahrnutý koncový spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o miere recyklácie a aj jej nákladoch. Spotrebiteľovi chýba motivácia, aby akýkoľvek odpad vrátane skla recykloval.  Len morálne hľadisko na ochranu životného prostredia nestačí”.

 

Výzva vláde SR

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorý zastupuje 85 % výroby vína na Slovensku,  žiada vládu Slovenskej republiky, aby boli zamestnanci potravinárskych a poľnohospodárskych podnikov oslobodení  od sankcie povinnej karantény zamestnancov v prípade neúčasti na testovaní. Zamestnávatelia nedokážu ovplyvniť dobrovoľné rozhodnutia svojich zamestnancov, ale  musia  niesť ich následky. Ak zamestnanci neprídu do práce z dôvodu povinnej karantény, nebude mať kto zabezpečiť starostlivosť o vinohrady a spracovanie úrody.

Ako uviedol Ing. Vladimír Mrva, prezident Zväzu „V súčasnosti sa vo vinohradoch, no hlavne v pivnici uskutočňuje množstvo prác. Spracovávame úrodu, a preto si nemôžeme dovoliť výpadok pracovnej sily v tak dôležitom technologickom procese a v termíne mesiaca november.“

Dovoľujeme si preto požiadať vládu SR, aby boli vinohradnícke a vinárske podniky vyňaté z povinnej karantény v prípade neúčasti zamestnancov, pretože nedostatok pracovnej sily bude pre nás likvidačný.

Opakovaná výzva – komplexná informačná databáza

Upozornenie – Doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike prebieha do 30.10.2020 

Vážení partneri, zástupcovia podnikov potravinárskeho priemyslu,

Upozorňujeme vás, že do piatku 30.10.2020 prebieha na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike. 

Poskytnuté údaje budú využité pre účely prípravy systémových opatrení zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí.

Prosíme všetky potravinárske podniky, aby vo vlastnom záujme využili túto príležitosť a zapojili sa do prieskumu.

Termín na jeho vyplnenie sa nebude predlžovať.

Zber údajov pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti a pod gesciou Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Registrácia je možná od 1.októbra 2020 priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia.

Následne budú záujemcovi na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje a ďalšie pokyny pre prístup do aplikácie.

Pre získanie ďalších informácií je možné obrátiť sa na centrum podpory:

 • elektronicky na adresu podporavyrobcov@nppc.sk, alebo
 • telefonicky na číslo: +421 2 50 237 045 v pracovných dňoch od 9:00 do 14:00 hod

Dotazník je prístupný pre všetky podniky potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike.

Doplnenie a aktualizácia komplexnej informačnej databázy bude ukončená 30. októbra 2020, kedy bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie.

 

Stanovisko ZVVS k spotrebnej dani z vína

Vážení vinohradníci a vinári,

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska je zásadne proti návrhu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska na zavedenie spotrebnej dane z vína. Toto opatrenie by prinieslo množstvo administrácie a finančnej záťaže ako na strane vinárov, tak aj na strane štátu. Okrem správy dane samotnej sú tu aj ďalšie vyvolané náklady, ako je potreba opakovaného metrologického overovania, podávania hlásení a pod. Ako dôkaz môže slúžiť aj čiastočná liberalizácia správy spotrebnej dane uplatňovanej v prípade šumivých vín.

Podrobná analýza je tu: SPD_2020

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska trvá na podpore celého segmentu – aj vinohradníkov, aj vinárov. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska trvá na podpore celej vertikály producentov hrozna aj vína od najmenších až po najväčších pestovateľov hrozna a spracovateľov vína.

Zväz na podporu vinohradníctva a vinárstve je tu už 27 rokov. Stál pri zrode moderného slovenského vinárstva, podieľa sa na tvorbe legislatívy, organizačne sa podieľal na zabezpečení súťaže Concours Mondial du Bruxelles v Bratislave a taktiež zabezpečuje účasť slovenských vín na najvýznamnejších medzinárodných súťažiach vín.

Prikladáme záznam z tlačovej konferencie p. Gyimesiho, v ktorej na základe podnetu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska navrhuje zavedenie spotrebnej dane z vína.

Relevanciu tvrdení pána poslanca, prosím, posúďte sami.

https://www.facebook.com/323055121055716/posts/3828196097208250/

Je smutné, že v týchto náročných časoch, miesto toho, aby slovenskí vinohradníci a vinári držali spolu a ponúkali spoločné riešenia súčasnej situácie  tu musíme úplne zbytočne plytvať silami na nezmyselné a neodborné návrhy a celý sektor poškodzujúce klamlivé tvrdenia.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, 16.10.2016

Propagácia slovenských vín v Japonsku

13.10.2020

Pán Suzuki z firmy Misuzu, ktorá podniká na Slovensku, je veľkým fanúšikom slovenského vína. Firma pravidelne spolupracuje so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska na propagácii slovenských vín v Japonsku. Tentokrát Zväz a Misuzu spracovali podklady pre časopis SOMMELIER, ktorý vychádza s nákladom 15 000 výtlačkov. Časopis je určený pre odborníkov, vinárov a someliérov, nie pre laickú verejnosť.
Aj takýmto spôsobom sa vytvára povedomie o slovenskom víne, najmä medzi tými, ktorí ďalej vína predávajú. V Japonsku someliéri neponúkajú vína len hosťom v reštauráciách, ale predávajú ich aj vo vinotékach a obchodných domoch počas častých predajných veľtrhov.
Článok v origináli je tu:

Propagujeme slovenské víno v médiách

08.10.2020

Dnes večer bude zverejnený prvý z podcastov s Petrom Opetom, hudobníkom, členom skupiny Polemic, spisovateľom a zároveň vášnivým milovníkom vín. Žije v Limbachu a má okolo seba skvelých učiteľov, od ktorých sa o víne veľa naučil.

V spolupráci so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska odštartuje 8.10.2020 o 20:00 podcast NA DÚŠOK S PETKOM. V ňom sa bude rozprávať vždy s jedným hosťom na tému víno, predegustujú spolu naslepo 3 vzorky vína z výberu, ktorý dodal Národný salón vín SR a jedno úvodné privítacie vínko. Hostia sú hlavne mediálne známi a zaujímaví ľudia, ktorí víno majú radi, pijú ho a niečo o ňom aj vedia. Raz za čas sa v podcaste objaví aj človek z fachu, vinár, enológ atď.
PODCAST je moderná forma audio aj video obsahu, ktorý bude distribuovaný len na internete. Cieľom projektu je popularizovať slovenské víno pre ľudí vo veku 30+, preto je na internete a preto je vyrábaný zábavnou formou. Celý komunikovaný obsah má pozitívny náboj a mal by motivovať publikum k tomu, aby siahli po krásnom slovenskom víne.
PODCAST bude dostupný tu:
Sociálne siete:
——————————————————-
28.9.2020 bola výkonná riaditeľka ZVVS Ing. J. Kaňuchová Pátková, PhD. hostkou v Devínskonovoveskej televízii, kde porozprávala nielen o úspechoch slovenských vín, ale aj o problémoch v sektore vinohradníctva a vinárstva. Záznam na linku:
—————————————————–
8.10.2020 bola výkonná riaditeľka ZVVS Ing. J. Kaňuchová Pátková, PhD. hostkou v Klube farmárov https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1594

e-shopy SLOVENSKÝCH vinárstiev na jednom mieste

Prinášame vám zoznam e-shopov vinárstiev/odkazov na kolekcie a kontakty na jednom mieste:

 

HUBERT J.E. spol.s.r.o. https://www.hubertonline.sk/
JP Winery vína tu: https://www.jpwinery.sk/shop/
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. https://www.karpatskaperla.sk/produkty
MOVINO, spol. s.r.o. www.movino.sk
Ostrožovič spol. s r.o. https://www.ostrozovic.sk/obchod
Pereg spol.s r.o. https://pereg.sk/obchod/
Pivnica Radošina s.r.o. https://pivnicaradosina.sk/obchod
Pivnica Tibava s.r.o. https://www.facebook.com/pg/Pivnica-Tibava-winery-276994379000693/shop/
PD BA – Vinohrady https://pdvinohrady.sk/collections
REGIA Orechová, s.r.o. https://www.pivnicaorechova.sk/vino/
SANVIN s.r.o. http://www.sanvin.sk/e.shop
Tokaj & Co., s.r.o. http://www.tokaj.sk/sk/produkty/
Villa Vino Rača a.s. https://www.villavinoraca.sk/sk/cart
Chateau Topoľčianky s.r.o. vína tu: https://www.vinotop.sk/pages/sk/produkty.php
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. https://www.vinomatysak.sk/obchod/kategoria/vino/
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. https://www.mrvastanko.sk/objednat-on-line
VÍNO NATURAL Domin&Kušický, s.r.o. https://dominkusicky.sk/
VÍNO NICHTA s.r.o. https://vinonichta.sk/kolekcie/
Víno od Francúza Kontakt zatiaľ: https://www.vinoodfrancuza.sk/sk/kontakt
VÍNO-MASARYK s.r.o. https://vino-masaryk.sk/shop/
VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o. https://www.pavelkavino.sk/eshop/
Zámocké vinárstvo https://www.zamockevinarstvo.sk/sk/nase-vina/
Národný salón vín SR https://salonvin.sk/eshop/

Zoznam linkov budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Prajeme pohodlné nakupovanie.

 

Stretnutie zväzov a združení v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva

Dnes, 29.9.2020, sa v priestoroch Agroinštitútu Nitra konalo stretnutie zväzov a združení v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Tu je ich spoločné stanovisko:
Agropotravinárske zväzy a združenia podporujú výzvu SPPK premiérovi.
Odborné agropotravinárske zväzy a združenia podporujú Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru vo výzve predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, aby urýchlene riešil nahromadené problémy v agropotravinárskom sektore. Zhodli sa v utorok 29. septembra 2020 zástupcovia zväzov a združení na spoločnom stretnutí v Nitre.
Slovenskí zeleninári, ovocinári, vinohradníci a vinári, pestovatelia cukrovej repy, prvovýrobcovia mlieka, chovatelia ošípaných a hovädzieho dobytka, zástupcovia dodávateľov pôdohospodárskej techniky, hydinári, včelári, pestovatelia obilnín a pekári, ktorí zastupujú producentov, spracovateľov a poskytovateľov služieb v slovenskom agropotravinárstve, apelujú na vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby riešilo zásadné témy, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Vážnym problémom je veľmi slabá komunikácia zo strany ministerstva smerom k tým, ktorí každý deň zabezpečujú poľnohospodársku a potravinovú produkciu, minimálne zapájanie odborníkov zo strany poľnohospodárov a potravinárov do jednotlivých procesov a málo podporných opatrení na zlepšenie súčasného stavu.
Situácia sa dostala do polohy, keď je nutné nahromadené problémy v sektore urýchlene riešiť. „Po diskusiách s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme dospeli k záveru, že súčasné vedenie nevie priniesť relevantné a konkrétne riešenia na zlepšenie našej konkurencieschopnosti. Reálne sa obávame ďalšieho vývoja v chlebovom odvetví. Situácia je mimoriadne vážna,“ zhodli sa odborné agropotravinárske zväzy a združenia na dnešnom spoločnom stretnutí v Nitre. Žiadajú preto premiéra, aby sa situácii v agropotravinárskom sektore osobne venoval a vyjadril sa, akým spôsobom ju bude riešiť.
 
Výzvu podporujú:
AGRION- Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky
Ovocinárska únia SR
Slovenská holsteinská asociácia
Slovenský cukrovarnícky spolok
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Slovenský zväz včelárov
Únia hydinárov Slovenska
Združenie pestovateľov obilnín
Združenie pre rozvoj bezorbových technológií v RV
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo
Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Tlačová správa k výsledkom súťaže NSV SR a situácii v sektore

Kolekcia slovenských top vín je kompletná, aký bude ročník 2020?

(Bratislava, 10.9. 2020) Národný salón vín Slovenskej republiky je zrkadlom slovenského vinárstva. Pod jednou strechou nájdete vína všetkých kategórií, rozmanitých štýlov, vína zo všetkých vinohradníckych oblastí. Je ukážkou umu slovenských vinárov. Nenájdete tu síce víno od každého slovenského vinára (to by potom musela byť nie stovka, ale kolekcia takmer tisícky vín), napriek tomu je Národný salón vín považovaný za reprezentatívnu kolekciu top 100 slovenských vín. Každý rok sa táto kolekcia obmieňa, erudovaní hodnotitelia vyberajú vína v dvoch kolách. „Jarné“ kolo je venované šumivým vínam, ružovým vína a bielym vínam vyrobeným zo skorých odrôd. V „jesennom“ kole sa stovka doplní vínami ostatných kategórií.  

Jesenné kolo hodnotenia

V dňoch 8. – 10. septembra 2020 sa konalo druhé kolo hodnotenia do Národného salónu vín Slovenskej republiky. Vzhľadom na dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel sa hodnotenie predĺžilo na tri dni.  Hodnotili sa výhradne tiché vína – konkrétne biele (suché, polosuché a polosladké), červené (suché, polosuché a polosladké), prírodne sladké vína bez rozdielu farebnosti a tokajské vína. Na rozdiel od prvého kola sú to skôr vína s potenciálom zrenia. V tomto prípade je nálepka na fľaši tiež odporúčaním pre zákazníka, že víno môže odložiť aj do archívu.

Sedem komisií, v každej 5 hodnotiteľov a jeden predseda komisie, hodnotilo spolu viac než 500 vzoriek vín od 54 výrobcov. Každé víno sa v anonymnej degustácii hodnotí pomocou 100-bodového systému Medzinárodnej únie enológov, v každej komisii na korektné hodnotenie dohliada predseda. Komisie tvoria skúsení enológovia, výrobcovia, someliéri a novinári, ktorí vybrali 75 vín v súlade so štatútom súťaže.

Po troch dňoch hodnotenia nasleduje tzv. „rozstrel“. Vybraní hodnotitelia vyberajú šampióna v dvoch kategóriách – tiché biele suché vína a tiché červené suché vína. Tieto dve kategórie sú v súťaži najširšie zastúpené. V praxi to znamená, že v rozstrele sa stretne najvyššie hodnotené víno z týchto dvoch kategórií z každej zo siedmich komisií. Šampión bielych suchých vín sa tohto roku vyberal zo 133 vzoriek a šampión červených suchých vín z 99 vzoriek.

Vína ocenené titulom šampión kategórie Národný salón vín SR 2020 sú:

Šampióni 2. kola Národného salónu vín SR

Kategória Výrobca Víno
Biele suché Mrva & Stanko Rizling vlašský, neskorý zber, 2019
Biele polosuché a polosladké Pereg Devín, polosladké, 2019
Červené suché Víno Matyšák CabernetSauvignon 2015,Prestige GOLD, výber z hrozna
Červené polosuché a polosladké Mrva & Stanko Dunaj, polosuchý, bobuľový výber, 2018
Prírodne sladké vína Chateau Topoľčianky Rizling vlašský, ľadové víno, 2017
Tokajské vína Tokaj &co. Tokajská esencia 2003

Kompletnú 75-ku víťazov jesenného kola nájdete tu:

2_kolo_narodny_salon_vin_slovenskej_republiky_2020_vysledky_nsv_sr_2020_pdf_202009101611

 

Pripomíname tiež víťazov jednotlivých kategórií prvého, jarného kola Národného salónu vín SR. 

Šampióni 1. kola Národného salónu vín SR

Kategória Výrobca Víno
Šumivé vína Pavelka a syn Sekt Pavelka, Blanc de blanc, brut
Biele skoré aromatické odrody suché až polosladké Víno Matyšák MullerThurgau 2019, suché, neskorý zber
Ružové suché Mrva & Stanko CabernetSauvignonrosé 2019, suché, akostné
Ružové polosuché a polosladké Víno Matyšák CabernetSauvignonrosé2019, polosladké, bobuľový výber

Víťazi jarného kola:

1_kolo_narodny_salon_vin_slovenskej_republiky_2020_vysledky_nsv_sr_pdf_202005221355

Národný salón vín SR je trvalou expozíciou najlepších slovenských vín, ktoré môžu návštevníci celoročne ochutnať a zakúpiť si v Múzeu vinohradníctva v Apponyiho paláci v Bratislave. Organizátorom a prevádzkovateľom NSV SR je Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska. Vína sa vyberajú v dvoch kolách ‐ v máji a septembri ‐ tie najlepšie vína, ktoré reprezentujú slovenský top výber. Kompletnú kolekciu vín a viac informácií nájdete na webovej stránke www.salonvin.sk. 

Aký bol ročník 2020? Aké môžeme očakávať vína?

Rok 2020 bol nielen pre slovenských vinohradníkov a vinárov výnimočne náročný. Celú spoločnosť zasiahli obmedzenia týkajúce sa pandémie spojenej s rozšírením ochorenia COVID-19. Situácia ovplyvnila aj predaj vína, veľké zásoby nepredaného vína blokujú kapacity v pivniciach slovenských vinárstiev. Väčšina výrobcov tak má problémy so spracovaním suroviny nového ročníka.

Vinohradnícky ročník 2020 sa po niekoľkých extrémnych ročníkoch ukazuje ako štandardný. Jarné mrazy vinohrady nezasiahli, v tom čase sa vinič len prebúdzal. Vo väčšine vinohradníckych oblastí nezaznamenali ani prílišné sucho. Suchšie obdobie vystriedali primerané zrážky, v suchších oblastiach vinič čerpal zásoby vody z hĺbky. Leto bolo vo všeobecnosti slnečné, ale našťastie nie veľa dní dosahovali teploty nad 30 °C. Pomerne chladné letné noci sú príčinou vyšších, ale stále optimálnych koncentrácií kyselín v muštoch, okolo 7 g/l. Zber úrody ročníka 2020 je mierne posunutý – prakticky reálne začína až dnes. Prvé, skôr dozrievajúce odrody sa zberajú pri priemernej cukornatosti 17 – 19 °NM (stupňov normalizovaného muštomeru). Neskoršie odrody už dnes dosahujú 20 – 21 °NM, čiže o 2 týždne dosiahnu optimálnych 23 °NM. Hodnotiť modré odrody je dnes ešte priskoro, vývoj by mohlo pozitívne ovplyvniť babie leto.

Zdravotný stav úrody ročníka 2020 hodnotíme ako nadpriemerne dobrý. Vinohradníci zaznamenali len väčší tlak múčnatky. Ale inak čo sa týka iných chorôb  – nič, čo by skúsený vinohradník nezvládol. Predpokladáme zdravé, optimálne vyzreté hrozno. Aktuálna výmera slovenských vinohradov je 8500 hektárov. Pri priemerných výnosoch v novovysadených vinohradoch 9 t/ha a na starších plochách 3,5 – 4,5 t/ha predpokladáme celkový objem produkcie vína ročníka 2020 na 31 milión litrov.

Aktuálna situácia pre slovenských vinohradníkov a vinárov sa môže na prvý pohľad javiť ako priaznivá, v skutočnosti je viac než kritická. Na rozdiel od iných tradičných vínorodých krajín sú slovenskí vinohradníci a vinári denne vystavovaní problémom, ktoré ich zaťažujú viac než je únosné. Napriek tomu, že zamestnávajú významnú časť obyvateľstva s nižším vzdelaním, sú v nezávideniahodnej a nesmierne neistej situácií. Novému programovému obdobiu chýba jasná koncepcia, nie je jasné čoho sa budú týkať pripravované podpory. Absencia jasnej vízie stavia slovenských vinohradníkov pred rozhodnutie, či budú v ďalšom roku vinič strihať alebo klčovať. Nezostáva nám nič iné, ako apelovať na kompetentných na rázne, pružné a cielené riešenie problémov našich vinohradníkov a vinárov. Tak ako v iných krajinách, aj na Slovensku je kľúčovým faktorom slovenský spotrebiteľ, ktorý preferenciou slovenských vín môže byť taktiež nápomocný.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) je dobrovoľným združením slovenských vinohradníkov a vinárov. Vznikol zlúčením Zväzu vinohradníkov Slovenska (1992) a Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku (1993). Združuje takmer stovku slovenských vinohradníkov a vinárov. ZVVS zastupuje záujmy členov Zväzu vo vzťahu k orgánom štátnej správy, podieľa sa na tvorbe a novelizácii právnych predpisov, poskytuje poradenskú činnosť, prehlbuje spoluprácu s partnerskými zväzmi a ďalšími orgánmi a organizáciami, vykonáva vzdelávacie aktivity, zabezpečuje spoločnú účasť členov Zväzu na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a podobných podujatiach. ZVVS taktiež uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti vinohradníctva a vinárstva,testuje a aplikuje nové výskumné poznatky a inovačné technológie,overuje/certifikuje dodržiavanie špecifikácií kvality vinárskych produktov a zostavuje Vinohradnícky a vinársky kódex.V súčasnosti je Zväz vnímaný jeho partnermi ako dôležité kontaktné spojivo s pestovateľmi hrozna a výrobcami vína, pretože zastupiteľská úloha, ktorú plní, výrazne zjednodušuje komunikáciu. Najvyšším orgánom ZVVS na Slovensku je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza najmenej jedenkrát do roka. ZVVS tiež zastrešuje, odborne a finančne garantuje a prevádzkuje Národný salón vín Slovenskej republiky (www.salonvin.sk), ktorý je situovaný v historickom centre Bratislavy.

Vydal: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Pražská 15, 81104 Bratislava; a  Národný salón vín SR, Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava www.salonvin.sk, info@salonvin.sk

 

Tlačová správa ZZZS, OÚ SR a ZVVS, september 2020

Pestovatelia od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú riešenia. Tie neprichádzajú, a preto uvažujú o ukončení pestovania.

Zeleninári, ovocinári,zemiakari, vinohradníci a vinári už niekoľko rokov poukazujú na slabý záujem štátu o oblasť špeciálnej rastlinnej výroby. Od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú, že bude oveľa aktívnejšie presadzovať naplnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, ktoré hovorí o zvýšení potravinovej sebestačnosti a nastavení spravodlivého systému podpôr v poľnohospodárstve.

Celú tlačovú správu nájdere tu:

Tlačová správa ZZZS 9 2020

Projekt na podporu zamestnávania v odvetví poľnohospodárstva

17.6.2020

1. Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva sa realizuje prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce sociálnych vecí a rodiny na celom území Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Text oznámenia o možnosti predložiť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: oznamenie

2. Inštitút sezónnej práce je na spadnutie

Článok prevzatý z webu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory:

http://www.sppk.sk/clanok/3376

Štatút NSV SR

Štatút NSV SR 2023: https://salonvin.sk/wp-content/uploads/2023/03/statut2023-4.pdf

Štatút NSV SR 2. kolo 2022: statut_2022_jesen

Zmena dátumu na zber vzoriek do 1. kola NSV SR 2022:

Zber vzoriek – od 1. mája 2022 do 12. mája 2022

https://vinko.sk/sutaze/1-kolo-narodny-salon-vin-slovenskej-republiky-2022-448

Aktualizácia Štatútu NSV SR 2022 statut_2022_Rev_10.03.22

Štatút NSV SR 2022 statut_2022

Štatút NSV SR 2021 statut_2021V1

Štatút NSV SR 2020, upravené podmienky jarného kola: statut_2020_jarne kolo zmena

 

Členovia ZVVS

acit s.r.o.

AGROVINOL, spol. s r.o.

BARTAL víno s.r.o.

Château Belá, s.r.o.

Dolium, o.z.

DUFREX s.r.o.

HUBERT J.E. spol.s.r.o.

LÚČNICA, spol. s r.o.

MOKAS, a.s.

MOVINO, spol. s.r.o.

O.K.SERVIS BioPro SK, s. r. o.

Občianske združenie SZEGAB

ORVIN, spol. s r.o.

OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.

Ostrožovič spol. s r.o.

Panonia Winery, s.r.o., divízia Golguz

PEREG, spol. s r. o.

Pivnica Radošina s.r.o.

Pivnica Tibava s.r.o.

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy

Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady

Poľnohospodárske družstvo Čachtice

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob

Poľnohospodárske družstvo Dolný Ohaj

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

Poľnohospodárske družstvo Plavé Vozokany

Poľnohospodárske družstvo Radošinka

Poľnohospodárske družstvo Siladice

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach

Poľnohospodárske družstvo Svodín

Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach

Promitor s.r.o.

Purgina s.r.o.

RAIMEX spol. s r.o.

RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo

REGIA Orechová, s.r.o.

Reva Bojničky, a.s./Vinárstvo Baynach

Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s.

Roľnícke družstvo Bližina

RONA, a.s.

SANVIN s.r.o.

Šintavan s.r.o.

SKALMEX, s.r.o.

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.

Tokaj & Co., s.r.o.

Tokaj Symphony, s.r.o.

Únia enológov SR

Unimpex Bratislava, s.r.o.

Vetropack Nemšová s.r.o.

ViaJur s.r.o.

Vienna DC a.s. prevádzka Château Rúbaň

Villa Vino Rača a.s.

Vinárstvo Berta, s.r.o.

VINÁRSTVO HABSBURG a.s.

Vinárstvo Kopeček s.r.o.

Vinárstvo Vinoma, s.r.o./Agricorn s.r.o.

Vinárstvo Vinpera – Ing. Rastislav Ňukovič

Vinova s.r.o.

VIN.TECH s.r.o.

Vinárske závody Topoľčianky s.r.o.

Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o., Chowaniec a Krajčírovič

Víno Levice s.r.o.

VÍNO MATYŠÁK, s.r.o.

VÍNO MRVA & STANKO, a.s.

VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.

VÍNO NICHTA s.r.o.

VÍNO NITRA, spol. s r.o.

VÍNO-MASARYK s.r.o.

Víno od Francúza s.r.o.

VÍNO VELKEER 1113, s.r.o.

VINS, s.r.o.

VINUM KULT s.r.o.

VIŇA VINICOLA SK s.r.o./Vinárstvo PREDIUM Vráble

VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o.

Vysoké pole s.r.o.

WINTERBERG Skalica s.r.o.

Zámocké vinárstvo, s.r.o.

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, OZ

O Zväze vinohradníkov a vinárov Slovenska

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 

je dobrovoľným združením slovenských vinohradníkov a vinárov. Vznikol zlúčením Zväzu vinohradníkov Slovenska (1992) a Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku (1993)

Dnes má Zväz 104 členov a spolu predstavuje 87 % výroby vína a cca 4300 ha vinohradov. 

Poslanie Zväzu je nasledovné:

 1. zastupuje záujmy členov Zväzu vo vzťahu k orgánom štátnej správy, najmä v oblasti daňovej a colnej, tiež v oblasti tvorby noriem akosti, zdravotných predpisov a ochranných známok,
 2. podieľa sa na tvorbe a novelizácii právnych predpisov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou členov,
 3. zaisťuje ostatné služby na základe konkrétnych požiadaviek členov Zväzu. Tieto sú vždy uvedené v harmonograme činnosti pre dané obdobie,
 4. poskytuje poradenskú činnosť pre svojich členov,
 5. zasadzuje sa o rozvoj a obhajuje postavenie a práva svojich členov v podmienkach trhového hospodárstva,
 6. prehlbuje spoluprácu s partnerskými zväzmi a ďalšími orgánmi a organizáciami,
 7. vykonáva vzdelávacie aktivity súvisiace s problematikou vinohradníctva a vinárstva formou školení a prednášok,
 8. činnosť zväzu vylučuje orientáciu na vlastné podnikanie a na docielenie zisku zo svojej činnosti,
 9. odborne a finančne garantuje a prevádzkuje Národný salón vín Slovenskej republiky,
 10. organizačne a finančne zabezpečuje spoločnú účasť členov Zväzu na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a podobných podujatiach, v rozsahu, na akom sa členovia dohodnú,
 11. uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
 12. testuje a aplikuje nové výskumné poznatky a inovačné technológie,
 13. využíva, udržiava, stará sa a rozširuje genetické zdroje viniča hroznorodého,
 14. overuje/certifikuje dodržiavanie špecifikácií kvality vinárskych produktov.
 15. zostavuje Vinohradnícky a vinársky kódex.

V súčasnosti je Zväz vnímaný jeho partnermi ako dôležité kontaktné spojivo s pestovateľmi hrozna a výrobcami vína, pretože zastupiteľská úloha, ktorú plní, výrazne zjednodušuje komunikáciu. Najvyšším orgánom ZVVS na Slovensku je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza najmenej jedenkrát do roka. 

Projekty a aktivity ZVVS 

 • Jediná uznaná organizácia výrobcov pre sektor vinohradníctva a vinárstva v SR – partner pre všetky orgány štátnej správy
 • Akreditovaná organizácia pre výskum a vývoj
 • Slovenské víno a udeľovanie ocenení osobnostiam
 • Vinárstvo roka
 • Národný salón vín SR
 • Propagácia v SR a v tretích krajinách
 • Spoločné zasielanie vzoriek vín na súťaže
 • Poradenské služby

 

Kto pre vás pracuje:

Tím Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska okrem prezidenta Ing. Vladimíra Mrvu tvoria (na foto zľava doprava):

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., výkonná riaditeľka ZVVS

Je hlavnou tvárou Zväzu. Zastupuje Zväz a jeho členov navonok. Jej hlavnou náplňou sú rokovania v prospech vinohradníkov a vinárov. Má na starosti fungovanie celého Zväzu aj Národného salónu vín SR, vytvára jeho náplň a myšlienky. Je poradcom na telefóne, emaile, pre všetkých vinohradníkov a vinárov. Rieši otázky legislatívy, označovania, súťaží, odborného poradenstva, projektového poradenstva, situačné správy na trhu s vínom a hroznom. 

Ing. Peter Minárik, hlavný someliér NSV SR – Do vinárskeho prostredia patrím odmalička, som rodák z obce Častá, ktorá sa nachádza na Malokarpatskej vínnej ceste a aj vďaka rodine, ktorá mala vinohrady a tradíciu v dorábaní vína. Ďalším krokom bolo rozhodnutie študovať na Strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre, kde som získal veľa teoretických a hlavne praktických skúseností na praxi vo vinárskych podnikoch. Potom som nastúpil na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva. Po ukončení štúdia som pracoval vo viacerých vinárskych podnikoch a istý čas som pôsobil aj v štátnom sektore – na ÚKSÚP-e. Keď sa vyskytla príležitosť pracovať ako someliér v Národnom salóne vín Slovenskej republiky, nezaváhal som a dnes tu pracujem ako hlavný someliér. Manažujem Národný salón vín a hlavne vediem riadené degustácie vrátane privátnych akcií. Rád vám poradím s výberom vín.

Bc. Michaela Ježíková, marketing NSV SR – Vyštudovala som masmediálnu komunikáciu v Trnave a potom marketing v Londýne. Po návrate zo zahraničia som pôsobila v rôznych segmentoch – cez on-line portál, obchodovanie s Čínou, vinárske spoločnosti až po organizovanie a predávanie odborných konferencií. „Vínko“ je mi blízke, lebo sama pochádzam z vinárskej rodiny. Súčasnou náplňou mojej práce je prezentácia Salónu na medzinárodných veľtrhoch, spravujem webovú stránku a sociálne médiá, úzko spolupracujem s BTB (Bratislava Tourist Board) a s partnermi Národného salónu vín, organizujem podujatia Národného salónu vín – teda zastrešujem marketing Národného salónu vín.

 

Scroll to top