Obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená 6.3.2020 vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. obstarávateľ: Zväz vinohradníkov a vinárov. Predmet obstarania: Viacúčelové meteorologické stanice

Scroll to top