Výzva – Poskytovanie konzultačných služieb vo verejnom obstarávaní

Výzva – Poskytovanie konzultačných služieb vo verejnom obstarávaní

ZVäZ VINOHRADNÍKOV a VINÁROV SLOVENSKA

vyhlasuje

V Ý Z V U

na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

Názov súťaže: Poskytovanie konzultačných služieb vo verejnom obstarávaní

sutazne podklady

Príloha č. 4_Formulár

Scroll to top