Týždeň v agropotravinárstve 31.05.2021

Výsledky 1. kola súťaže Národný salón vín SR 2021

20.05.2021

TS vo formáte .pdf: NSV_tlacova sprava_1.kolo NSV 2021

Nové vína v kolekcii Národného salónu vín SR

Výsledky 1. kola súťaže Národný salón vín SR 2021

 Tlačová správa

Národný salón vín Slovenskej republiky, kolekcia 100 top slovenských vín, bola doplnená vínami nového ročníka. Do Národného salónu vín sa v ostatných rokoch vyberajú vína v dvoch kolách. V prvom „jarnom“ kole sa počas odbornej degustácie vyselektuje 25 vín z kategórií – šumivé, perlivé vína a tiché vína, pričom tiché vína degustátori vyberajú z bielych vín vyrobených zo skorých odrôd a ružových vín. V druhom kole kolekciu doplnia ostatné vína (tiché biele vína ostatných odrôd a aj starších ročníkov, červené vína a tokajské vína).

Počas troch májových dní štyri poroty školených hodnotiteľov vybrali 25 slovenských vín, ktoré sa stanú súčasťou kolekcie Národného salónu vín. Vinári tento rok prihlásili viac vzoriek ako zvyčajne. Aj tento fakt potvrdzuje kvalitu a prestíž tejto súťaže.

Dôležité fakty

Počet prihlásených vzoriek celkovo:      166

Počet zúčastnených výrobcov:              45

Odrody – tiché ružové vína:                  Alibernet, Cabernet Sauvignon, Dunaj, Frankovka modrá, Hron, Nitria, Rulandské modré, Svätovavrinecké, Syrah, Zweigeltrebe

Odrody – tiché biele vína:                     Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát žltý, Müller Thurgau (synonymum Rivaner), Roter Muskateller, Veltlínske červené skoré

 

Vína hodnotia školení degustátori anonymne pod vedením skúsených predsedov komisií. Aj v tomto roku sa víno hodnotilo v sériách, to znamená, že sa hodnotiteľom naraz naliala séria 3 – 5 vín, ktoré sa ohodnotili 100-bodovým systémom a zároveň si degustátori mohli porovnať vzorky medzi sebou. Hodnotenie sa osvedčilo a je zárukou, že sa vyberú naozaj top vína. Už druhý rok za sebou bola degustácia ovplyvnená pandémiou. Degustovalo sa v menších skupinách a hodnotenie sa rozložilo na tri dni.

 

 

Kategória Počet prihlásených vzoriek Šampión
I.                Šumivé vína suché 28 Víno Matyšák

Sekt Matyšák Brut

II.              Šumivé polosuché, polosladké a sladké 11
III.            Vína tiché ružové suché 30 Víno Mrva & Stanko

Cabernet Sauvignon2020

IV.            Vína tiché ružové polosuché a polosladké 29 Víno Mrva & Stanko

CabernetSauvignon2020

V.              Vína tiché biele suché, polosuché a polosladké – skoré odrody 49 Golguz

Muškát moravský 2020

VI.            Vína perlivé bez rozdielu farby a cukru 19 Nichta winery&vineyards

Sparkling Pinot Noir rosé

 

Zo 166 prihlásených vzoriek bolo rekordných 39 šumivých vín. Novinkou boli perlivé vína – až 19 prihlásených vzoriek. Perlivé vína, na rozdiel od šumivých vín, sú menej komplikované, ľahké vína, ideálne na letné obdobie. Ľubomír Vitek zo spoločnosti Tokaj & co. vyzdvihol kvalitu najmä šumivých vzoriek. Hodnotenie a výber z tejto kategórie bol veľmi náročný, nakoľko šumivé vína vyrobené zväčša tradičnou technológiou – podobnou ako v Champagne, boli naozaj špičkové. Výroba šumivého vína je úzko prepojená s históriou Bratislavy. Je preto viac než symbolické degustovať slovenské ušľachtilé bublinky v historickom centre Bratislavy. Hodnotenia sa zúčastnila aj Ingrid Vajcziková, hlavná enologička spoločnosti Hubert J.E. Najstarší výrobca šumivého vína na Slovensku síce aktuálne sídli v Seredi, ale nadväzuje na históriu vinárskeho závodu rodiny Hubert v starom Prešporku. Ingrid Vajcziková vníma stúpajúci záujem o šumivé víno pozitívne. Čoraz viac vinárov na Slovensku začína produkovať šumivé vína, čo je pre ňu veľká výzva. Aj takáto zdravá konkurencia priaznivo ovplyvňuje celkovú kvalitu týchto produktov. Ako pravý nadšenec šumivého vína, bublinky v pohári odporúča na letné horúce večery, netreba zabudnúť ho správne vychladiť. A najmä apeluje na slovenského zákazníka, ak chcete podporiť domácich vinárov, čítajte etikety a kupujte slovenské vína.

Tiché vína, biele aj ružové, pochádzajú všetky z ročníka 2020. V jarnom kole sa do Národného salónu vín dostávajú vína, ktoré sú ešte mladé, svieže a sú zrkadlom tohto ročníka. Aký bol teda ročník 2020? A aký bude ročník 2021? Zúčastnení degustátori, zväčša vinohradníci a výrobcovia vína, popri degustovaní skloňovali aj tieto témy. Vladimír Mrva, prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, spomína na ročník 2020 ako ročník, ktorý poznačila najmä pandémia, ale aj dažde. Napriek tomu ho prekvapila kvalita mladých vín. Vína sú svieže, pikantné, odrodovo typické, prudko piteľné. Vinári vynaložili pri výrobe týchto vín maximálne úsilie, teraz je už na konzumentoch, aby tieto vína ocenili.

Milan Pavelka, ktorý obhospodaruje desiatky hektárov viníc v Pezinku, očakáva dobrý ročník 2021, ktorý však vzhľadom na doterajší priebeh počasia bude pravdepodobne neskorý. Určite sa hrozno nebude zberať začiatkom augusta, ako to bolo v ročníku 2019. Zatiaľ je situácia vo viniciach priaznivá a ak počasie nepripraví vinohradníkom žiadne prekvapenia, môžeme očakávať skvelé vína.

Hlavným problémom, ktorý trápi vinohradníkov a vinárov nielen na Slovensku tak zostáva pandémia COVID-19. Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, neustále pripomína dopad pandémie na sektor vína – v roku 2020 sme zaznamenali pokles spotreby vína na Slovensku o 13 %. Potvrdzuje sa tak, že víno je spoločenská záležitosť. Výrobcovia preorientovali svoje odbytové kanály, zvýšil sa predaj cez obchodné reťazce, zároveň však výrazne poklesla predajná cena na pultoch na 2,89 EUR bez DPH, čo je pokles ceny slovenského vína až o 10 %. Priemerná cena zahraničných vín predávaných v obchodných reťazcoch poklesla až na 2,52 EUR bez DPH. Zahraničné vína a najmä ich nízka cena sú už dlhodobo konkurenciou pre slovenských vinárov. Pandémia taktiež ovplyvňuje kúpyschopnosť zákazníka. Vo finálnom výsledku je situácia u slovenských vinárov alarmujúca – ich zásoby vína sú veľmi vysoké. V niektorých vinárstvach budú v ďalšom ročníku produkovať nižšie objemy vína v dôsledku plných kapacít nádob.

Národný salón vín SR je trvalou expozíciou najlepších slovenských vín, ktoré môžu návštevníci celoročne ochutnať a zakúpiť si v Múzeu vinohradníctva v Apponyiho paláci v Bratislave. Organizátorom a prevádzkovateľom NSV SR je Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska. Vybrané vína sa budú dať ochutnať v Národnom salóne vín SR už od 1. júna 2021, v októbri ich doplní zvyšných 75 vín novej kolekcie. Viac informácií nájdete na www.salonvin.sk.

Kompletné výsledky:

Šumivé a perlivé vína
Sekt Matyšák 2015 Biele Šumivé Brut Víno Matyšák
Sekt Matyšák Zero Dosage 2015 Biele Šumivé Brut nature Víno Matyšák
OPUS 2019 Biele Šumivé Brut Zámocké vinárstvo
Sekt Cuvée 2018 Biele Šumivé Brut Château Rúbaň

 

Hubert L’ original NV Biele Šumivé Brut Hubert J.E.
201

Hubert Club charmat

NV Biele Šumivé Brut Hubert J.E.
Noirsecco clasico sekt NV Biele Šumivé Brut Château Topoľčianky

 

217

Sekt 1933 Grand rosé

NV Ružové Šumivé Sec (Dry) Château Topoľčianky

 

Sekt Pálffy extra dry NV Biele Šumivé Extra Sec Víno Nitra
Bianco

 

NV Biele Perlivé Suché Dubovský a Grančič

 

Sparkling Pinot noir rosé 2020 Ružové Perlivé Polosladké Nichta winery&vineyards

 

Vína tiché biele suché, polosuché a polosladké
Muškát moravský 2020 Biele Tiché Suché Golguz

 

Rivaner 2020 Biele Tiché Suché Baynach
Trubcuvée 2020 Biele Tiché Polosuché Chateau Modra
Müller Thurgau 2020 Biele Tiché Suché Angel-wines
Müller Thurgau& Muškát Ottonel 2020 Biele Tiché Suché Víno Mrva & Stanko

 

Vína tiché ružové suché
Cabernet Sauvignon 2020 Ružové Tiché Suché Vinárstvo Bognár

 

Cabernet Sauvignon 2020 Ružové Tiché Suché Víno Mrva & Stanko

 

Frankovka modrá 2020 Ružové Tiché Suché Víno Mrva & Stanko

 

Frankovka modrá 2020 Ružové Tiché Suché Slovenské vinice

 

Vína tiché ružové polosuché a polosladké
Cabernet Sauvignon 2020 Ružové Tiché Polosuché Víno Mrva & Stanko
Cabernet Sauvignon 2020 Ružové Tiché Polosuché Château Rúbaň

 

Cabernet Sauvignon Prestige fresh

 

2020 Ružové Tiché Polosuché Víno Matyšák
Zweigeltrebe 2020 Ružové Tiché Polosladké Vinárstvo Brigant
Cabernet Sauvignon Prestige

 

2020 Ružové Tiché Polosladké Víno Matyšák

 

Vydal: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Pražská 15, 811 04 Bratislava, www.zvvs.sk, www.salonvin.sk

 

Scroll to top