Tlačová správa – Výzva vláde SR 02.11.2021

2.november 2021

Výzva vláde SR

Vo víne je pravda. Občas aj trpká, ktorá tne do živého. Na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji ponúkajú v Slovenskom pavilóne namiesto vynikajúcich slovenských vín francúzske vína a koňaky. Je to facka slovenskému vínu, ktoré jedinečnou kvalitou, preverenou najprestížnejšími medzinárodnými súťažami, pritiahlo pozornosť k malej krajine veľkého vína.  Nielen športovci a automobilový priemysel, ale aj vinohradníci a vinári zdvihli prestíž a sebavedomie Slovenska.

Expom v Dubaji pretiekol pohár našej trpezlivosti. Naliali sme doň cudzie víno odstrčiac vlastné ako nehodné svojej krajiny.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby raz a navždy urobila nápravu. Nech sa zaviaže, že na oficiálnych prezentáciách, podujatiach, výstavách a príležitostiach konaných doma aj v zahraničí bude ponúkať výhradne slovenské víno. A ak nebude možné pohostiť slovenským vínom, radšej neponúkajme žiadne víno.

V mene vinohradníkov a vinárov Slovenska žiadame, aby Ministerstvo hospodárstva okamžite uskutočnilo nápravu a zabezpečilo v reštaurácii na výstave Expo 2021 ponuku slovenských vín namiesto  francúzskych. Pripomeňme, že len za minulý rok získali slovenské vína na prestížnych svetových výstavách viac ako 230 medailí. Celkovo je na Slovensku k dispozícii viac ako 5 000 druhov vín domáceho pôvodu.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska zastupuje vinohradníkov a vinárov, ktorí spoločne vyrobia až 90 percent slovenských vín. Vyvážajú ich do viacerých krajín sveta vrátane Číny, Japonska, Kanady, USA, Šanghaja, Vietnamu. Nevieme pochopiť, prečo slovenská vláda nevie zabezpečiť na dlho pripravovanej výstave Expo 2020 v Dubaji prezentáciu slovenských vín.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska ponúka svoje dlhoročné skúsenosti s exportom slovenských vín, ktoré spoločne vyváža do celého sveta. Uvedomujeme si a z vlastných skúseností vieme, že je veľmi náročné získať všetky potrebné povolenia na dovoz alkoholických nápojov do niektorých krajín, ale pri príprave takýchto podujatí, ktoré sa chystajú niekoľko mesiacov vopred, to nemôže byť neprekonateľná prekážka.

Ing. Vladimír Mrva

Prezident ZVVS