28. ROČNÍK VINALIES INTERNATIONALES PARIS 2022 – POKYNY

28. ROČNÍK VINALIES INTERNATIONALES PARIS 2022 – POKYNY

AKTUALIZÁCIA 14.1.2022

Dohodli sme predĺženie termínu uzávierky prihlášok na VINALIES INTERNATIONALES PARIS 2022.
Termíny:
 • Prihlásenie on-line môžete urobiť už teraz, najneskôr však do 24.1.2022.
 • Zaslanie vyplnenej tabuľky najneskôr do 24.1.2022 e-mailom na edita@vinalma.sk a sekretariatzvvs@gmail.com!!!
 • Úhrada nákladov za účasť na účet ZVVS: najneskôr do 24.1.2022 
 • Doručenie do zberného miesta: od 17. do 25.1.2022  – termín zostáva nezmenený

AKTUALIZÁCIA 11. 01. 2022

Radi by sme Vám pripomenuli, že sa blíži termín uzávierky prihlášok na jednu z najprestížnejších medzinárodných súťaží vína – VINALIES INTERNATIONALES PARIS 2022.

Stručná rekapitulácia termínov:

 • Prihlásenie on-line môžete urobiť už teraz, najneskôr však do 17.1.2022.
 • Zaslanie vyplnenej tabuľky najneskôr do 17.1.2022 mailom na edita@vinalma.sk a sekretariatzvvs@gmail.com !!! (nájdete ju na konci textu)
 • Úhrada nákladov za účasť na účet ZVVS: najneskôr do 17.1.2022
 • Doručenie do zberného miesta: od 17. do 25.1.2022

Dôležité upozornenie:

Pri prihlasovaní online je potrebné, aby všetci účastníci zo SR zmenili fakturačnú adresu na:

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava, Slovakia
VAT: SK2020799418

Je to potrebné kvôli zmene operačného systému organizátora, inak by nemohol byť uplatnený 
špeciálny tarif pre účastníkov zo SR.

Adresa prihlasovateľa zostáva nezmenená, teda každý účastník je evidovaný samostatne a takto bude figurovať v zoznamoch, PR materiáloch, na diplomoch atď.

(Pokiaľ ste už vína prihlásili “po starom”, prosím, dajte to vedieť obratom Ing. Ďurčovej, fakturačnú adresu zmení u administrátora.)

Všetky podrobnosti nájdete v pôvodnom maili a v prílohách.

================================================

INŠTRUKCIE NA PRIHLÁSENIE A ZASLANIE VZORIEK na Vinalies Internationales Paris 2022

Spoločnú účasť na súťaži pre všetkých slovenských vinárov bude tento rok opäť zabezpečovať Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska  (ZVVS) v spolupráci s Ing. Editou Ďurčovou, DipWSET & WA, +421903221292, edita@vinalma.sk.

V priloženom .pdf súbore nájdete kompletné pokyny. Z nich vyberáme:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK + OSTATNÉ SLUŽBY: 

 • Účastnícky poplatok (vložné) je 59,- € za každú vzorku (bez DPH), t.j. 70,80 € s DPH pre členov ZVVS.
 • Poplatok pre ostatných vinárov je 118,- € bez DPH, t.j. 141,60 € s DPH.
 • Všetci slovenskí účastníci v rámci koordinovanej spoločnej účasti neplatia žiadne ďalšie poplatky. Dopravu zabezpečuje a hradí ZVVS. Táto je  pre všetkých účastníkov zdarma.
 • Úhrada vložného:

Kliknite na príslušný link a zadajte počet vzoriek. Príde Vám zálohová faktúra a po úhrade aj riadna faktúra od ZVVS:

 1. a) Členovia ZVVS:

https://salonvin.sk/produkt/vinalies-paris-2022-clenovia-zvvs/

 1. b) Ostatní vinári:

https://salonvin.sk/produkt/vinalies-paris-2022-ostatni/

 KOMPLETNÉ POKYNY nájdete v súbore Instrukcie VI2022

Tabuľka údajov o zasielaných vzorkách:

VinaliesParis_Slovakia2022

Tlačová správa – Výzva vláde SR 02.11.2021

2.november 2021

Výzva vláde SR

Vo víne je pravda. Občas aj trpká, ktorá tne do živého. Na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji ponúkajú v Slovenskom pavilóne namiesto vynikajúcich slovenských vín francúzske vína a koňaky. Je to facka slovenskému vínu, ktoré jedinečnou kvalitou, preverenou najprestížnejšími medzinárodnými súťažami, pritiahlo pozornosť k malej krajine veľkého vína.  Nielen športovci a automobilový priemysel, ale aj vinohradníci a vinári zdvihli prestíž a sebavedomie Slovenska.

Expom v Dubaji pretiekol pohár našej trpezlivosti. Naliali sme doň cudzie víno odstrčiac vlastné ako nehodné svojej krajiny.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby raz a navždy urobila nápravu. Nech sa zaviaže, že na oficiálnych prezentáciách, podujatiach, výstavách a príležitostiach konaných doma aj v zahraničí bude ponúkať výhradne slovenské víno. A ak nebude možné pohostiť slovenským vínom, radšej neponúkajme žiadne víno.

V mene vinohradníkov a vinárov Slovenska žiadame, aby Ministerstvo hospodárstva okamžite uskutočnilo nápravu a zabezpečilo v reštaurácii na výstave Expo 2021 ponuku slovenských vín namiesto  francúzskych. Pripomeňme, že len za minulý rok získali slovenské vína na prestížnych svetových výstavách viac ako 230 medailí. Celkovo je na Slovensku k dispozícii viac ako 5 000 druhov vín domáceho pôvodu.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska zastupuje vinohradníkov a vinárov, ktorí spoločne vyrobia až 90 percent slovenských vín. Vyvážajú ich do viacerých krajín sveta vrátane Číny, Japonska, Kanady, USA, Šanghaja, Vietnamu. Nevieme pochopiť, prečo slovenská vláda nevie zabezpečiť na dlho pripravovanej výstave Expo 2020 v Dubaji prezentáciu slovenských vín.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska ponúka svoje dlhoročné skúsenosti s exportom slovenských vín, ktoré spoločne vyváža do celého sveta. Uvedomujeme si a z vlastných skúseností vieme, že je veľmi náročné získať všetky potrebné povolenia na dovoz alkoholických nápojov do niektorých krajín, ale pri príprave takýchto podujatí, ktoré sa chystajú niekoľko mesiacov vopred, to nemôže byť neprekonateľná prekážka.

Ing. Vladimír Mrva

Prezident ZVVS

Scroll to top